نشانه های کمبود عناصر غذایی در گندم

نشانه های کمبود عناصر غذایی در گندم مقدمه : بذر گندم پس از آنکه در خاک مناسب کاشته شد و جوانه تولید نمود، برای آنکه زندگی گیاهی خود را با رشد و نمو کامل ادامه داده و محصول خوب و کافی بدهد لازم است شرایط تغذیه آن کاملا مناسب و مساعد و...

ادامه مطلب

آماده سازی زمین برای کاشت گندم

خاکی که برای کشت گندم در نظر گرفته می شود باید به اندازه کافی عمق داشته و در قسمت سطحی نرم و حاصلخیز بوده، زیاد پوک نباشد و از وسایل و ادوات کشاورزی بیش از اندازه مورد نیاز در زمین استفاده نشود. به طور کلی هدف از تهیه زمین گندم عبارتند از : زیر خاک کردن کاه و کلش، از بین بردن علف های هرز، زیر خاک کردن مواد تقویت کننده، حفظ رطوبت موجود در خاک، نرم کردن و افزایش عمق خاک زراعتی.

ادامه مطلب

بهترین دما برای کشت گندم

بهترین دما برای رشد گندم مقدمه : کشت و کار و رشد و نمو این نبات در تمام نقاط دنیا و در آب و هوای مختلف امکان پذیر می باشد. گندم گیاهی است که در نیمکره شمالی و جنوبی کشت می شود، لیک برای هر شرایط آب و هوایی باید نژاد بخصوصی را...

ادامه مطلب

کاشت گندم

کاشت گندم مقدمه : کاشت گندم و روش های مختلف آن در مناطق مختلف ایران تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلف، متفاوت بوده و بستگی کامل به عوامل زیر دارد : 1—تجربه و عادت کشاورزان، به طور کلی آموزش دیدن کشاورزان. 2- وسعت زمین کشاورزی. 3- شیب دار بودن یا مسطح بودن زمین. 4- مقدار آب...

ادامه مطلب