افات کلیدی درختان میوه هسته دار

آفات مهم و کلیدی درختان میوه هسته دار

1-کرم سفید ریشه Polyphylla olivieri Cast-1-1 حــــشرات كامــــل سوســــكهــــاي بــــزرگ بــــه طــــول 35-27 ميلي متر قهو ه اي رنگ با لكه هـاي سـفيد فـراوان روي بالپوشها و سه نوار طولي روشن در پشت سينه اول ميباشند. مهمتـرين و جه تمايز حشرات نر و ماده در شـاخك هـاي آنهاست، به نحوي كه...

ادامه مطلب

بیماری های شایع مرکبات

بیماری تریستزا مرکبات تریستزا به عنوان یکی از مخرب ترین بیماری های ویروسی مرکبات در بسیاری از کشورهای مرکبات خیز جهان باعث خسارات فراوان به این محصول گردیده است. اولین اپیدمی بزرگ تریستزا در آرژانتین و برزیل اتفاق افتاد. این بیماری همراه با نهال های پیوندی نارنگی انشوی زودرس از ژاپن وارد...

ادامه مطلب

علائم ناشی از کمبود عناصر در گیاهان

کمبود ازت گیاهان مبتلا به کمبود ازت دچار توقف رشد گردیده و زرد می شوند. در صورت کمبود شدید ازت نه تنها به رشد رویشی گیاه لطمه وارد می شود بلکه موجب قهوه ای شدن برگ ها و زردی آنها و خشکیدگی سرشاخه ها و نهایتا توقف گلدهی و تشکیل میوه...

ادامه مطلب

برنامه غذایی بادمجان

برنامه غذایی بادمجان طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی بادمجان1- قبل از کاشت  به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه بادمجان  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود.2- شش تا هفت برگی نشاءدر این مرحله...

ادامه مطلب

برنامه غذایی انگور

برنامه غذایی انگور طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی انگور1- چالکودبه منظور تقویت خاک و  تقویت گیاه در فصل زمستان از کود های فسفات200 گرم  و پتاس 150 گرم  و ازت 50 گرم به همراه  کود های پوسیده دامی و گوگرد به ازای هر درخت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود.2- زمان تشکیل برگدر...

ادامه مطلب

برنامه غذایی پیاز

برنامه غذایی پیاز طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی پیاز 1- قبل از کاشت  به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه پیاز  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود.2- قبل از بذر پاشی   در این مرحله به...

ادامه مطلب

برنامه غذایی گندم و جو طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی گندم و جو 1-قبل از کشت  به منظور آماده سازی زمین کشاورزی مطابق آزمایش خاک بایستی از کودهای شیمیایی به همراه کود های دامی  استفاده نمود. 2-قبل از بذرپاشی  به منظور افزایش قدرت جوانه زنی بذر بایستی از کود اکتیواتور را به میزان 100 گرم در 3-5 لیتر آب حل کرده و ...

ادامه مطلب

برنامه غذایی زعفران طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی زعفران 1-قبل از کشت زعفران  به منظور آماده سازی زمین کشاورزی مطابق آزمایش خاک بایستی از کودهای شیمیایی به همراه کود های دامی به مقدار 20-30 تن در هکتار استفاده نمود. 2-قبل از آبیاری    قبل از آبیاری اول به عنوان کود سرک از کود ازته استفاده شود. 3- همراه با آبیاری اول زعفران...

ادامه مطلب

آفات مهم گوجه فرنگی ( کرم طوقه بر)

شب پره های زمستانه (کرم طوقه بر یا کرم های خاکستری جوانه خوار) Agrotis exclamationis L Agrotis ipsilon Rotten (Lep., Noctuidae)جهت مشاوره و  خرید سموم و کود گوجه فرنگی با شماره 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید. مقدمه : بالشویسکی (1966) جنس این گونه را Scotia ذکر می کند. روشندل و جوان مقدم (1381) شب پره های...

ادامه مطلب

نقش کلسیم در گیاهان و علائم کمبود کلسیم

 علي رغم آنكه خاك هاي زراعي كشور ما آهكي بوده و كلسيم يكي از فراوان ترين عناصر پوسته (6.3 درصد) را تشكيل مي دهد، ولي به دلايل متعدد من جمله حركت بسيار كند و دشوار در درون گياه مشكلاتي را براي درختان ميوه مخصوصاً‌ ميوه هايي كه انبارداري مي شوند...

ادامه مطلب