نقش آمینواسید در گیاهان

نقش اسید امینه در افزایش عملکرد گیاهان

اهمیت امینو اسیدها نقش اسید امینه آمینواسیدها از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین ها هستند. در حدود 20 نوع آمینواسید مهم درهریک از فرآیندهای تابع سنتز پروتئین ها در سلول درگیر هستند. طی مطالعاتی که در سال های اخیر صورت گرفته، اثبات شده است که آمینواسیدها می توانند به طور...

ادامه مطلب

برنامه کودی هلو

برنامه کودی هلو

برنامه کودی هلو اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ هلو انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی هلو بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه کودی سیب

برنامه کودی سیب

برنامه کودی سیب اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ سیب انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی سیب بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

کشت توت فرنگی

کشت توت فرنگی (کشت، تغذیه و برداشت)

کشت توت فرنگی در بستر خاک  کشت توت فرنگیآماده کردن خاک برای کشت توت فرنگیتوت فرنگی می تواند در رنج وسیعی از اسیدیته خاک ها رشد کند اما مناسبترین اسیدیته بین 6.5 تا 7 می باشد. اگر اسیدیته خاک کمتر از 6 باشد، حداقل شش ماه قبل از کشت باید آهک...

ادامه مطلب

کاشت هندوانه

کاشت هندوانه (زمان کشت، فاصله ردیف، آبیاری)

ارقام مناسب کاشت هندوانه ارقام هندوانه بر اساس چگونگی ابعاد دانه به سه گروه تقسیم آزاد گرده افشان، هیبرید و تریپلویید تقسیم می شوند. از طرفی براساس شکل میوه رنگ و نقوش روی پوست میوه و اندازه میوه نیز طبقه بندی می شوند و معمولا به نام یکی از ارقام که مشخصه...

ادامه مطلب

کاشت نشا

آموزش کاشت بذر در سینی نشا

تهیه بستر نشا آموزش کاشت بذر خاک نشا باید دارای بافتی یکنواخت و با چسبندگی لازم و دارای زهکشی مناسب باشد ( زهکش کامل از تجمع زیاد آب جلوگیری کرده و اکسیژن کافی در اختیار نشا قرار می دهد.) به علت محدود بودن فضای گلدان ها و یا سینی های نشاء...

ادامه مطلب

نحوه مصرف هیومیک اسید

نحوه مصرف هیومیک اسید (ضرروت استفاده از هیومیک اسید در تولید نشا)

ضرروت استفاده از اسید هیومیک نحوه مصرف هیومیک اسیدبه طور متوسط ميزان مواد آلی در خاکهای کشاورزی جهان بين 4تا 6درصد است که از عمده ترين مواد الی ترکيبی به نام اسيد هيوميك می باشد.پروسه توليد اين ماده به اين صورت است که درفرايند تجزيه بافتهای گياهی و تحت تاثير گرما...

ادامه مطلب

کاشت خربزه

کاشت خربزه

مهمترین نکات کاشت خربزه کاشت خربزه خربزه و طالبی بر اساس منشا خود طالب گرما و به ویژه نور هستند. گیاهانی یک ساله هستند و احتیاج به فصل رشد طولانی دارند و در مناطقی کاشته می شوند که بین آخرین سرمای بهاره و اولین سرمای پاییزه حدود 90 تا 110 روز فاصله...

ادامه مطلب

کاشت کدو

کاشت کدو

کاشت،داشت و برداشت کدو کاشت کدو بذر کدو در دمای 12 سانتی گراد شروع به جوانه زدن کرده ولی دمای مناسب برای جوانه زنی آن 33 تا 34 درجه سانتی گراد است. رشد گرده در کدوها از دمای 8 درجه ال 10 درجه سانتی گراد آغاز می شود، به عبارت دیگر تلقیح...

ادامه مطلب

کشت خیار گلخانه ای

کشت خیار گلخانه ای

آماده کردن بستر کشت کشت خیار گلخانه ایانواع بستر کشت خیار به لحاظ تغذیه ای، گیاهی پر توقع محسوب می گردد و در کشت خیار گلخانه ای خاک هایی با درصد مواد آلی بالا و بافت نرم رشد خوبی از خود نشان می دهد. خاک مورد استفاده در گلخانه های خیار بایستی...

ادامه مطلب