مقالات و تحقیقات

نحوه مصرف هیومیک اسید (ضرروت استفاده از هیومیک اسید در تولید نشا)

نحوه مصرف هیومیک اسید

ضرروت استفاده از اسید هیومیک

نحوه مصرف هیومیک اسید

به طور متوسط میزان مواد آلی در خاکهای کشاورزی جهان بین 4تا 6درصد است که از عمده ترین مواد الی ترکیبی به نام اسید هیومیک می باشد.پروسه تولید این ماده به این صورت است که درفرایند تجزیه بافتهای گیاهی و تحت تاثیر گرما درمدت زمانی که معمولا کمتر از یک سال نیست هوموس تولید می گردد اگر مراحل تجزیه تحت تاثیر عوامل محیطی ادامه پیدا کند سرانجام مایع قهوه ای رنگی که سرشار از گروه های کربوکسیل،فنلو بنزوئیک است به نام اسید هیومیک تشکیل می گردد که دارای ترکیبات موثر و مفیدی برای گیاهان در طول دوره رشد و زایش آنها می باشد .
خاکهای کشور ما به علت واقع شدن در مناطق گرم و خشک،قلیایی بودن و درصد شوری بالا اغلب از ترکیبات آلی فقیر بوده و نیاز به استفاده این گونه کودها در برنامه تغذیه ای گیاه کاملا وجود دارد. اسیدهیومیک برخلاف کودهای شیمیایی که دوام ناچیزی دارند و به شکلهای مختلف نظیر تجزیه،تبخیر، تصعید، آبشویی و یا تثبیت از دسترس گیاه خارج میشوند، دارای پایداری بی نظیری است و تنها مقادیر بیش از حد نمکهای محلول در خاک نظیر نمک(NaCl) میتواند هیومیک اسید را اشباع کرده و بطور موقت و یا دائم از کار بیندازد.
به همین دلیل اغلب بخش مهمی از هیومیک اسید مصرف شده برای سالهای بعد باقی میماند. اگر به مقدار کافی هیومیک اسید در یک فصل به خاک داده شود، به احتمال زیاد نیازی به مصرف مجدد آن در فصل بعد وجود ندارد. نحوه مصرف این کود بسیار متفاوت بوده و به روشهای محلولپاشی،به همراه آب آبیاری،بذر مال کردن،آغشته کردن ریشه نهال و نشاءاستفاده می شود بهترین زمان مصرف در ابتدای فصل کشت و مراحل ریشه زایی است. این ترکیبات دارای ph اسیدی ضعیف در حدود 5تا 8بوده که با توجه به شرایط خاکهای ایران مصرف این ترکیب الزامی می باشد.هیومیک اسید دارای مزایای بالایی بوده که از مهمترین آنها می توان به نکات زیر اشاره کرد.

خرید پرفروش ترین و با کیفیت ترین کود هیومیک اسید از فروشگاه اینترنتی کشاورزنت :

کود-ویگورهیومیکویگور هیوم : 80 درصد پتاسیم هیومات 

(برای خرید کلیک کنید)

هیومیک-اسید-فیتوسولوشن

فیتوسولوشن : محصول کشور آلمان دارای 70 درصد هیومیک اسید

  (برای خرید کلیک کنید)

 

برای خرید کود هیومیک اسید با شماره های 09917916682-09112736082 تماس حاصل فرمایید.

تأثیر هیومیک اسید در جلوگیری از سرمازدگی گیاه

اسید هیومیک از طریق ایجاد گرما ،افزایش رطوبت و افزایش میزان متابولیسم درون سلولی از طرفی و از سوی دیگر به خاطر رنگ تیره ای که دارد باعث افزایش میزان جذب انرژی خورشید و گرم نگهداشتن محیط اطراف ریشه می گردد که با چرخش شیره درون آوند گیاه تا سرشاخه منتقل و باعت افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی می گردد.

تأثیر هیومیک اسید در جذب بهتر عناصر کم مصرف و بهبود کیفیت محصول

هیومیک اسید با تاثیری که بر افزایش فرایند جذب می گذارد باعث بهبود تولید قند، پروتئین و ویتامین در گیاه شده و علاوه بر افزایش عملکرد و بازار پسندی محصول( افزایش تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و کمیت بالا را به مقدار 30%-50% تضمین می کند) سبب تقویت دیواره سلولی میگردد که خسارت محصولات نسبت به قارچ را کمتر کرده و خاصیت انبارداری افزایش می دهد.
برای آشنایی با نحوه مصرف هیومیک اسید با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

نقش هیومیک اسید در آزادسازی موادمعدنی

اسید هیومیک نوعی کلاتور طبیعی بوده که به علت دارا بودن ph اسیدی بطور مستقیم و غیرمستقیم به رهاسازی و برداشت بهتر عناصر از طریق پیوند با مواد معدنی و افزایش جذب و تسهیل این فرایند می شوند. در نتیجه از رسوب بسیاری از مواد معدنی مفید در خاک جلوگیری می کند. دراین فرایند تبادل کاتیونی هیومیک اسید و برخی ترکیبات درونی آن نظیر فولویک اسید ضمن اینکه نقش کلاتوری خوبی ایفا میکنند، بر خلاف کلاتورهای مصنوعی مثل EDTAو EDDHAبرای محیط زیست هیچگونه ضرری ندارند.

هیومیک اسید اصلاح کننده ساختار فیزیکی خاک

عمده مشکلات در عدم جذب عناصر به علت بافت رسی خاک و چسبندگی این ذرات می باشد پلیمرهای اسید هیومیک باعث چسبندگی ذرات مواد معدنی در خاک شده و تولید میکرو گرانول در خاک می کنند از ترکیب این میکرو گرانولها در خاک گرانولهای بزرگ تری تشکیل شده که باعث ایجاد فضای خالی در بین ذرات خاک می گردد که علاوه بر افزایش نفوذ پذیری خاک باعث افزایش فعالیت میکرو ارگانیسمهای مفید در خاک می گردد و در نتیجه با ایجاد رقابت فضا را برای میکروارگانیسمهای بیماریزا نامساعد میکنند و هم با آنتی بیوتیکها و آلکالوئیدهای تولیدی خود آنها را از بین میبرند همچنین تمام فضولات به دست آمده ناشی از جانداران و گیاهان که قبلا دفع می شدند در این روش مورد استفاده قرار می گیرند.

هیومیک اسید محرک ریشه زایی و توازن در جذب عناصر

اسید هیومیک در ریشه زایی نقش عمده ای داشته و عموما در باغات در زمان کاشت نهال با خاک مخلوط می گردد و با تولیدبیشتر اسیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه تکثیر سلولی را در کل گیاه و بخصوص در ریشه ها افزایش می دهد. این مواد با حفظ رطوبت از طریق پیوند با عناصر کم مصرف خاک و کنترل دمای اطراف ریشه از یک سو و از سوی دیگر با افزایش متابولیسم و نفوذ پذیری جدار سلولها باعت افزایش فرایند جذب در ریشه می شوند. از طرفی با پیوند شدن با مولکولهای اب ،تبخیر و تعرق را در گیاه کاهش داده و باعث مقاومت گیاه در برابر خشکی می گردد. این ماده قادر است همچنین در میزان جذب عناصر تعادل ایجاد کند از دیر زمان،یکی از مشکلات عمده کشاورزان عدم تعادل درصد عناصر در خاک و در نتیجه تاثیر در میزان جذب یا عدم جذب سایر مواد بوده است مثلا افزایش کلسیم باعث کمبود مس در خاک می گردد. استفاده اسید هیومیک در حدود%25–%70 کاهش استفاده ازکودهای شیمیایی فسفاته و نیتروژن دار (ازت) را به دنبال داشته است و باعث احیای توازن در خاکهایی که قبلاً بطور نامناسب کود دهی شده اند می گردد.
برای آشنایی با نحوه مصرف هیومیک اسید با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

نحوه مصرف هیومیک اسید

نقش اسید هیومیک در تهیه نشا

هیومیک اسید با دارا بودن عناصر مورد گیاه باعث تحریک در رشد ریشه شده و در واقع باعث افزایش میزان کیفیت نشا می شود. هدف از استفاده اسید هیومیک کاهش میزان تنشهای محیطی و هر گونه استرس بر روی گیاه می باشد. تقویت سیتم ریشه ای باعث افزایش سرعت انتقال عناصر غذایی به گیاه شده که این خود باعث افزایش متابولبسم گیاه و افزایش سرعت چرخه های متابولیسمی از جمله چرخه کربس و تنفس سلولی خواهد شد. کل این فرایند باعث افزایش سبزینگی گیاه شده و میزان کلروفیل را در برگ ها افزایش می دهد.
استفاده از هیومیک اسید در پرورش نشاها، از ایجاد هر گونه استرس در انتقال نشا به زمین اصلی جلوگیری می کند. در انتقال نشاها معمولا آسیب های جدی به سیستم ریشه وارد می شود. به طور معمول پیشنهاد می شود برای کاهش میزان استرس و از دست رفتن نشاها و تلفات در انتقال آنها بعد از جداسازی نشا ها آنها را در محلول هیومیک اسید غوطه ور کنند.

توسعه سیستم برگی با تقویت ریشه

تقویت سیستم ریشه ای سرانجام باعث تقویت اندام های باردهی مانند گل ها شده که به طبع هر چه تعداد اندام های باردهی بالا باشد نیاز به توسعه بیشتر سیستم برگی نیز هست. تقویت سیستم ریشه ای باعث افزایش تعداد برگ ها و همانطور که گفته شد باعث افزایش مزان کلروفیل برگ ها شده و در نهایت فتوسنتر و تولید قندها بالا رفته و اندام های باردهی خوب تغذیه شده و محصول نهایی با کیفیت می گردد.

میزان مصرف هیومیک اسید

آزاد سازی عناصر در اطراف ریشه

به دلیل قلیایی بودن خاک های کشور عزیز ما ایران استفاده از هیومیک اسید یک امر ضروری به حساب می آید. چراکه در خاک هیا قلیایی تمامی عناصر مورد نیاز گیاه در خاک وجود داشته ولی به دلیل قلیایی بودن آن خوب آزاده نشده و در نتیجه در طول فصل کشت با بسیاری از کمبودها مواجه خواهیم شد. استفاده از هیومیک اسید باعث آزاد سازی عناصر موجود در خاک شده این خود نیز باعث تقویت گیاه و نشا می گردد.

نحوه مصرف هیومیک اسید پودری

در مورد میزان مصرف هیومیک اسید پودری باید به این نکته توجه کرد که بهترین مرجع تعیین کننده میزان مصرف هیومیک اسید پودری خود شرکت تولید کننده می باشد. اما انواعی از اسیدهای هیومیک پودری با توجه به مقدار درصد هیومیک اسید موجود و سایر عناصر مقدار حداقل یک کیلوگرم تا 2 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی و یا 3-5 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری است.

نحوه مصرف هیومیک اسید مایع

اسید هیومیک مایع دارای درصد هیومیک و فولویک اسید پایین تری نسبت به اسید هیومیک های پودری دارد. با این حال مصرف این نوع اسید هیومیک بخصوص در مورد آبیاری قطره ای مزایای فراوانی دارد. این نوع اسید هیومیک نسبت به نوع پودری دارای حلالیت بیشتری بوده و اصلارسوب نمی دهند. میزان مصرف هیومیک اسید مایع نیز به میزان 5-10 لیتر در هکتار می باشد. البته این موارد نیز طبق نظر شرکت تولید کننده کود قابل تغییر می باشد.

منابع
سردشتی،علیرضا(1384.)بررسی تثبیت Zn+2توسط هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی آمل در pHهای مختلف نهمین کنگره علوم خاک ایران
گندم کار، اکبر(1384). اثر کاربرد موضعی مواد آلی و محلول پاشی عناصر غذائی بر تولید و کیفیت میوه درختان انار، نهمین کنگره علوم خاک ایران (پوستر).
سماوات ،سعید (1386)بررسی میزان اسید هیومیک در مواد آلی مختلف و تاثیر اسید هیومیک کمپوست پسماندهای شهری بر برخی خصوصیات خاک.دهمین کنگره علوم خاکشناسی
عسکری ،قربان .رسولی ،لیلا( 1388.)بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده با هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید درحذف اسید هیومیک از محلولهای آبی. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
فرقانی،اکبر (1386.)اثر مواد افزودنی مختلف بر مقدار اسید هومیک و فولویک درخاک های مختلف.نهمین کنگره خاکشناسی

33 دیدگاه در “نحوه مصرف هیومیک اسید (ضرروت استفاده از هیومیک اسید در تولید نشا)

 1. محمد حیدری گفت:

  سلام لطفا درصد عناصر موار هیومیکی بصورا مایع و گرانوله و روش مصرف و میزان مصرف برای درختان میویه با توسعه ریشه ای گسترده به عمق بالای ۴۰ سانتیمتر را برای نواحی گرم و خشک را بفر مایید و حدود قیمت تنام شده برای هر هکتار و وزن برای هر مواد در هکتار را بفر مایید

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام و احترام لطفا با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید ۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲

  2. سجاد گفت:

   سلام برای درختچه انبه چه مقدار باید مصرف کرد و طریقه استفاده چه جوری است

   1. سپیده مدنی گفت:

    سلام و احترام
    طریقه استفاده به صورت آبیاری است و مقدار مصرف هم یک کیلوگرم در هکتار می باشد.

 2. اسماعیل گفت:

  سلام.اسید هیومیک را محلول پاشی کردم روی گیاهان اپارتمانی لکه اسیدهیومیک روی گیاهان مانده باابیاری هم نرفته بعد از دو ماه راه از بین بردن لکه ها چیست . ممنون می شوم که جواب بدهید . با تشکر

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام وقت بخیر
   خیلی غلیظ استفاده کردین مقدار مصرفتونو کم کنین و اینکه برای از بین بردن لکه میتونین از مقدار کمی مایع ظرفشویی استفاده کنین منتها بعدش بلافاصله گیاهانو بشورین تا اسیب نبینن

 3. Arezoo گفت:

  اسید هیومیک پودری گرفتم برای گلهای آپارتمانی نمیدونم مقدار مصرفش در یک لیتر آب چقدره و چند وقت یکبار باید بدم به گلها م میشه راهنمایی ام کنید؟

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام
   پنج تا ده گرم در یک لیتر اب هر هفته یکبار میتونید استفاده کنید

 4. ربانی گفت:

  سلام ضمن تشکر برای برنج میشه بذرمال کرد و در خزانه کاشت؟

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز
   بله میتونید استفاده کنید

 5. مهدی گفت:

  سلام واسه پیاز در هکتار چقد از کود پودری هیومیک باید استفاده بشه ودر چند مرحله؟ ممنون میشم بگید باتشکر

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز
   به ازای هر هکتار یک تا دو کیلوگرم به صورت ابیاری میتونید استفاده کنید

 6. محسن گفت:

  سلام و عرض ادب. ممنون از مطالب خوبتون
  دو سوال دارم
  اول اینکه اسید هیومیک پودری باید در آب حل بشه یا خیر
  دوم اینکه برای نهال گردو و پرتقال باید چند دفعه استفاده کنم تا تاثیرش رو بذاره؟ مثلا دو بار به فاصله یک هفته در سال برای هر نهال کافیه یا خیر
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
  برقرار باشید و سبز

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز
   بله باید در اب حل بشه و در هفته تا دو مرحله قابل استفاده است در تمامی مراحل رشد و در فصل بهار و تابستان

 7. داریوش گفت:

  سلام مهندس و تشکر از سایت خوبتون.در باغچه خونه تعدادی نشای اماده بادمجان.گوجه.فلفل اواسط اردیبهشت کاشتم بدلیل ناشیگری در کار ابیاری احتمالا امروز خرداد از نیمه گذشته ولی نشاها رشد چندانی نکردن با اینحال چندتاشون گل هم دادن.نکته که میخوام بگم اخیرا میبینم سطح خاک باغچه یه جورایی مثل اینکه شوره زده و سفیده.حالا با این اوصاف اگه امکانش هست یه راهنمایی بفرمایید چکار کنم و در صورت استفاده از هیومیک اسید نحوه مصرف رو توضیح بدین./قبلا از لطف شما نهایت تشکر را دارم/زنده باشید

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز
   از کود گوگرد مایع استفاده کنید چون احتمالا از اب شهری برای ابیاری دارین استفاده میکنین و کلر زیادی داره به همین خاطر مناسب برای نشا نیست

 8. داریوش گفت:

  هیومیک اسید رو برای سیفیجات چگونه استفاده کنیم ایا بریزیم مستقیم پای گیاه یا چجوری/و ایا پودری بهتره یا مایع (هیومیک اسید)

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز
   به صورت ابیاری هر یک کیلوگرم برای یک هکتار در ۲۰۰ تا ۴۰۰ لیتر آب حل کنید.

 9. حسين پناهلو گفت:

  سلام – خسته نباشید
  هیومیک اسید پودری گرفتم و به اندازه یک قاشق غذا خوری پای هر درخت انگور ریختم .
  حلا بعد از سه هفته برگ درختان داره می ریزه آیا از عوارض هیومیک اسیده؟
  ممنون از راهنمایتان.

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز
   مقدار مصرف باید مطابق باشه با سن درخت شما
   و اینکه هیومیک باید حتما به صورت محلول در اب مصرف بشه

   1. حسين پناهلو گفت:

    سلام – سن درختان انگورم تقریباً سه الی ۴ ساله .
    الان باید چکار کنم تا درختان حالشون خوب بشه .

 10. قربانی گفت:

  هیومسک اسید مایع گرفتک برای درخت انار دوساله و سرد حتی های یک سال ، ب چ میزان باید با اب مخلوط کنم؟ و مستقیم پای درخت بریزم؟ برای نشا فلفل و خربززه هم خوبه؟

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز
   به ازای هر درخت ۲۰ تا ۵۰ گرم در اب حل کنید و استفاده کنید.

 11. خلیل سپه اجیرلو گفت:

  سلام بنده به خاطر مشکل بودن کود دهی در اب در سطح بالا کود اوره را کمی مرطوب کرده و با پودر اسید هیومیک به مقدار۵.۱در ۵۰ در بتونر میکس کردم وبصورت سرک قبل از ابیاری در یونجه پخش کردم نتیجه خوب داد پوشش در سطحش نسبت به ابیاری بهتر بود

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز ممنونم از نظرات خوبتون

 12. جنگجو گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  برای استفاده هیومیک اسید در یک هکتار باغ انگور آیا بعد از برداشت محصول یعنی در شهریور هم میشه استفاده کرد
  مقدار مصرف چقدر در هکتار باشد؟
  ممنون

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام دوست عزیز بله
   یک تا کیلوگرم در هکتار بسته به نیاز درخت

   1. مهدی محمدی گفت:

    سلام برای درخت انار و پسته در کدام فصل از سال و چند مرتبه باید از هومیک اسید استفاده کرد؟ آیا مصرف آن با سایر کود ها تداخلی ایجاد میکند؟

    1. سپیده مدنی گفت:

     سلام دوست عزیز
     مصرف هیومیک اسید معمولا در ابتدای فصل شروع میشه ولی میتونین در زمان های مختلف در طول دوره باردهی نیز ازش استفاده کنید
     با کودهای گوگردی و نیتراته مثل سولفات پتاسیم و یا نیترات پتاسیم استفاده نکنید ولی میتونید همراه با کودهای ماکرو مثل ۲۰۲۰۲۰ و …. مصرف کنید

 13. نیکو گفت:

  هیومیک پودری واوره راباهم برای آب استارت میخام استفاده کنم برای انگوربصورت آبیاری / حالا میتونم درآبیاری دوم ازسولوپتاس وگوگرد مایع استفاده کنم بفاصله یکماه مشکلی ایجادنمیکنه؟

  1. admin گفت:

   سلام و احترام
   تو چه فصلی و چه زمانی ؟؟
   استفاده از هیومیک و اوره مشکلی نداره ولی میتونید در ابتدای بهار استفاده کنید.
   نه مشکلی ایجاد نمیکنه ولی خب باید هدفمند استفاده بشه
   استفاده از سولوپتاس در فصل بهار و در هنگام بسته شدن میوه ها مناسب است.

 14. مهدی گفت:

  سلام ببخشید برا نهال پسته باید در هر نوبت چند کیلو در هکتار پودر مصرف بشه؟

  1. admin گفت:

   سلام دوس عزیز
   در هکتار ۱ تا ۲ کیلوگرم به صورت آبیاری
   حداقل در طول سال ۲ تا ۳ مرحله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *