برنامه تغذیه, مقالات و تحقیقات

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی کدام است؟!
کود رشد گوجه فرنگی

تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه از لحظه جوانه زنی تا پایان برداشت لازم می باشد. کود دهی مناسب در مرحله پرورش نشا باعث تولید نشاهای قوی و مقاوم می شود. به علت اینکه واریته های گوجه فرنگی گلخانه ای تولید بالایی دارند، عناصر و مواد غذایی موجود در خاک به سرعت مصرف می شوند و در نتیجه این نقصان باید از طریق کود دهی جبران شود.

عناصر اصلی مورد نیاز گوجه فرنگی

عناصر اصلی مورد نیاز گوجه فرنگی عبارتند از : ازت(370 کیلوگرم در هکتار)، فسفر (50 کیلوگرم در هکتار)، پتاسیم (680 کیلوگرم در هکتار)، منیزیم (290 کیلوگرم در هکتار)، کلسیم(45 کیلوگرم در هکتار).

کود دهی به زمین اصلی قبل از کاشت (کود پایه)

همانطور که در مبحث خیار گلخانه ای نیز ذکر شد، کودهای پایه به صورت مخلوطی از کود حیوانی (کود گاوی کاملا پوسیده و عاری از عوامل بیماری زا، آفات و علف های هرز) و کودهای شیمیایی فسفره( سوپر فسفات)، پتاسه(سولفات پتاسیم) و منیزیم دار(سولفات منیزیم)، میکرو و گاهی همراه با مواد تنظیم کننده pH خاک (آهک و گوگرد ) مورد استفاده قرار میگیرد.

نوع و مقدار مصرف این کودهای بسته به عوامل مختلفی مانند فصل کاشت، نیاز غذایی گیاه، نوع و ساختمان خاک و میزان عناصر و مواد غذایی موجود در آن دارد از این رو برای مصرف این کودها بهتر است بر اساس انالیز خاک و مقایسه نتیجه ان با شاخص مورد نیاز کودی برای هر گیاه اقدام شود.

بهترین-کود-برای-نشا-گوجه-فرنگی
کود دهی در زمان تولید و پرورش نشاء

بهترین کود برای رشد نشا گوجه فرنگی

اگر در ترکیب خاک گلدان های نشا به اندازه کافی مواد غذایی استفاده شده باشد، تا زمانی که نشا به مرحله انتقال برسد نیازی به کود دهی نیست ولی در صورت بروز هرگونه اختلال تغذیه ای در رشد نشا میتوان از محلول های کودی استارتر همراه با آب آبیاری  و یا به صورت محلول پاشی استفاده نمود.

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی : برای مثال نمونه ای از این کودهای میتوان از بهترین محرک رشد گوجه فرنگی کود بیو 20 گلد شرکت امکس انگلستان به همراه جلبک یونی گلد محرک رشد بسیار قوی جهت تولید نشا و یااز کود رشد سریع برای گوجه فرنگی بنام کود امولسیون 3 ایکس اشاره کرد. این دو ترکیب حاوی تمامی عناصر مورد نیاز نشا بوده و رشد آن ها را افزایش داده و در تولید بهتر ریشه و ساقه و برگ عمل خواهند کرد.

از بهترین کودهای مایع برای رشد گوجه فرنگی میتوان به کود بیو 20 گلد امکس و یا کود امولسیون 3 ایکس اشاره کرد. همانطور که در بالا گفته شد برای افزایش رشد بوه از این دو کود میتوان استفاده کرد.

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی : برای تقویت سیستم ریشه نیز میتوان از کودهای گروول و یا ویگور هیومیک نیز به صورت آبیاری استفاده کرد. این دو محصول باعث افزایش سرعت رشد ریشه در نشا گوجه فرنگی شده و باعث رشد یشتر نشاها و تقویت بوته ها میشود. همچنین باعث اصلاح بافت خاک در اطراف ریشه و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک می شوند.

محصولات زیر جهت استفاده در مرحله نشا در خزانه یا فضای باز به منظور افزایش سرعت رشد نشا گوجه فرنگی توصیه می شود.

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی

عناصر اصلی مورد نیاز گوجه فرنگی

گوجه فرنگی به سه عنصر اصلی فسفر پتاسیم و ازت با مقادیر مختلف نیاز دارد و مثل خیار در طول رشد مقدار پتاسیم مورد نیاز آن بالا خواهد بود. متاسفانه برخی تولید کنندگان کودهای ازته مثل اوره یا سولفات امونیوم را به صورت سرک یا همراه با آب آبیاری مصرف میکنند که باید گفت مصرف بیش از حد کودهای ازته مانع جذب عناصری مثل پتاسیم و کلسیم می شود.

در ضمن توصیه می گردد به جای کود اوره از نیترات امونیوم استفاده شود زیرا این کود حساسیت کمتری ایجاد میکند.

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی

کود دهی بعد از انتقال نشا ء گوجه فرنگی

بعد از انتقال نشا گوجه فرنگی به زمین اصلی در واقع 5 روز بعد از انتقال و زمانیکه نشا به خوبی در خاک مستقر شده باشد ما قابلیت استفاده از کودهای تقویتی جهت رشد بهتر و بیشتر نشاها را داریم. برای تقویت سیستم ریشه به صورت آبیاری از کود ویگروهیوم به میزان یک کیلوگرم در هکتار به همراه کود 10-52-10 فرمولایف میتوان استفاده کرد. ترکیب این دو محصول باعث تقویت سیستم ریشه خواهد شد.

افزایش سیستم ریشه در مراحل اولیه رویش باعث افزایش رشد گیاه و مقاومت نسبت به بیماری ها و آفات می شود. تکرار این ترکیب هر 5 روز یکبار حداقل باعث افزایش سرعت رشد بوته های گوجه فرنگی می شود.

بعد از استفاده از ترکیبات بالا برای افزایش بیشتر رشد بوته های گوجه فرنگی از کود امولسیون 3 ایکس و یا کود بیو بیست گلد میتوان استفاده کرد. استفاده همزمان از ایندو ترکیب باعث افزایش کیفیت بوته گوجه فرنگی خواهد شد.

علاوه بر ترکیبات فوق کود مناسب برای رشد گوجه فرنگی میتوان از کود سوپرهیبرید نیز به صورت تزریق و یا ابیاری برای رشد بیشتر بوته ها استفاده کرد. کود سوپر هیبرید باعث افزایش رشد ریشه ها، ساقه و برگ شده و در واقع یک مکمل کامل برای رشد بوته ها و نشا های گوجه فرنگی است.

کود دهی بعد از رسیدن بوته به ارتفاع 40 سانتی متری

در این مرحله به منظور اماده سازی بوته گوجه فرنگی برای قرار گرفتن در مرحله گلدهی میبایست از کودهای 20-20-20 فرمولایف به همراه کود فنیکس سیلور محصول شرکت یو ای سی اکراین استفاده نمود. در این مرحله هدف افزایش رشد بوته ها می باشد. به منظور افزایش تراکم بوته ها استفاده از کود سولفات امونیوم به صورت ابیاری به میزان 50 کیلوگرم در هکتار میتوان استفاده کرد.

بهتر است در این مرحله نیز برای افزایش بیشتر رشد ریشه ها از کود ویگروهیوم به همراه سولفات امونیوم و یا کود اوره استفاده کرد.

ابتدای گلدهی و باردهی

عنصر مهم در مرحله گلدهی برای گوجه فرنگی فسفر روی و بر هستند. مقدار این عناصر در خاک معمولا در سطح عادی و حداقل می باشد. برای افزایش گلدهی و تلقیح بهتر گل ها و تبدیل گل ها به میوه میبایست از یک برنامه غذایی مناسب استفاده کرد.

در ابتدای مرحله گلدهی استفاده از کود 10-52-10 فرمولایف به همراه کود آهن گرین ویت برای افزایش گلدهی و تقویت گلدهی میتوان استفاده کرد. در صورتیکه در اثر افزایش دما و یا سایر شرایط نامساعد محیطی مقدار ریزش گلها زیاد باشد، برای جلوگیری از ریزش گل و زردی گل میتوان از کود سوپر هیومات استفاده نمود. همچنین استفاده از اسید امینه فرمولایف 80 درصد نیز در میزان گرده افشانی و تبدیل گل به میوه موثر خواهد بود.

 

در صورتیکه میزان تبدیل گل به میوه کم باشد بایستی از کود فروت ست سوپرمکس استفاده نمود. این کود با داشتن مقادیر بالای روی و بر باعث افزایش تبدیل گل به میوه ها خواهد شد.

در صورت عدم گلدهی در گوجه فرنگی و برای تحریک بیشتر به گلدهی بوته ها میتوان از قرص جیبرلین مگافیل یا سیفو ایتالیا و یا از کود افزایش گلدهی گوجه فرنگی بنام  کود بیولایت برای افزایش گلدهی استفاده نمود.

محصولات زیر مناسب جهت استفاده در مرحله گلدهی گوجه فرنگی می باشد.

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی

ابتدای باردهی گوجه فرنگی

فواید کود پتاس برای گوجه فرنگی : گوجه فرنگی در طی مرحله ی باردهی به مقادیر بالای از پتاسیم نیازمند است. در صورت عدم تامین پتاسیم و کلسیم مورد نیاز در برداشت محصول با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. استفاده از کودهای پتاسیمی و کلسیم نیازمند شناخت دقیق از منابع استفاده شده از ان می باشد. چرا که فرم های مختلف پتاسیم در مراحل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.

بهترین کود برای رشد گوجه فرنگی

کود دهی در مرحله باردهی

در ابتدای باردهی به منظور جلوگیری از پوسیدگی احتمالی میوه های گوجه فرنگی باید از کود نیترات کلسیم فرمولایف استفاده کرد. کلسیم نقش ویژه ای در افزایش استحکام دیواره سلولی داشته و از سوختگی انتهای گوجه فرنگی و آفتاب سوختگی آن جلوگیری میکند. استفاده از کود آهن گرین ویت همراه با نیترات کلسیم فرمولایف باعث شادابی بوته ها، افزایش گلدهی و افزایش رنگ دهی در میوه گوجه فرنگی خواهد شد.

در این مرحله برای افزایش سایز میوه ها و گلدهی همزمان در گوجه فرنگی بایستی از کود36-12-12 فرمولایف به همراه کود ویگورهیوم به صورت ابیاری استفاده کرد. بهتر است برای افزایشه بهتر سایز و جلوگیری از ایجاد تنش برای گلدهی همزمان در گوجه فرنگی از کود سکانشیال 2 محصول شرکت امکس برای درشت شدن گوجه فرنگی به همراه امینولایف استفاده نمود.

علاوه بر تکرار مراحل قبل در صورتی که رنگ اوری در میوه های گوجه فرنگی دچار مشکل شده باشد میتوان از کود آهن گرین ویت برای افزایش رنگ و کود اسکورت نیز استفاده نمود. کود اسکورت در واقع با داشتن مقادیر بالای پتاسیم و گوگرد باعث جلوگیری از بیماری های قارچی و باکتریایی نیز خواهد شد.

کود رشد میوه گوجه فرنگی

بعد از رنگ اوری حدود 50 درصد از میوه های اولیه میتوان برای افزیش سایز نهایی از کود توربو پتاس استاده کرد. توربوپتاس با داشتن 55 درصد پتاسیم اکسید باعث افزایش سایز میوه و افزایش بازار پسندی و کیفیت میوه خواهد شد.

اما در صورتی که در بعضی از مواق با مشکل عدم رنگ اوری در گوجه فرنگی مواجه بودیم میتوانیم از کودهای انرژیل 100 برای افزایش رنگ اوری در گوجه فرنگی استفاده کنیم.

انرژیل 100 یکی از بهترین محصولات جهت رنگ اوری میوه گوجه فرنگی می باشد.

  • کود انرژیل 100 باعث افزایش جذب حداکثری مواد غذایی توسط گیاه می شود
  • کود انرژیل 100 باعث افزایش حجم میوه و افزایش تعداد تقسیم سلولی گیاه
  • بهترین کود جهت پیش رس کردن و رنگ اوری محصولات کشاورزی
  • ترکبی منحصر به فرد برای رنگ اوری محصولات باغی و زراعی مثل گوجه
  • ترکیبی بی نظیر جهت مصرف در باغات پسته برای افزایش بهره وری و باردهی

برای خرید کود انرژیل 100 کود مخصوص رنگ اوری گوجه اینجا کلیک کنید

محصولات زیر مناسب جهت استفاده در مرحله باردهی گوجه فرنگی می باشد.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *