برنامه تغذیه

برنامه غذایی گندم و جو

برنامه غذایی گندم و جو

برنامه غذایی گندم و جو

برنامه غذایی گندم
آماده سازی بستر قبل از کشت

به منظور آماده سازی زمین کشاورزی مطابق آزمایش خاک بایستی از کودهای گرانوله اوره، فسفات ، پتاسیم ، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی و کودهای زیستی که به فرآیند جذب کودهای دیگر که استفاده شده کمک می کند، استفاده نمود.

توصیه کودی ما

کود کمپلکس پلاس  ، کود مرغی ارگومیکس (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)

برنامه غذایی گندم و جو

توضیحات مصرف

کود ماکروکامل کمپلکس پلاس بهترین کود پیش رویشی برای غلات(گندم، جو، برنج و ذرت) یک ترکیب بسیار کامل و با کیفیت برای استفاده به صورت پیش کاشت و پس کاشت و به صورت چالکود برای انواع درختان و گیاهان زراعی می باشد. این ترکیب با دارا بودن مقدار زیادی گوگرد علاوه بر تقویت گیاه باعث اصلاح بافت خاک شده و ترکیبات و عناصر مفید در خاک را آزاد می کند. میزان مصرف در هکتار به صورت پاشش سطحی بر روی خاک 150 تا 200 کیلوگرم در هکتار است. بعد از استفاده از این محصول کند رهش با کیفیت دیگر نیاز به استفاده از سایر ترکیبات و کودهای شیمیایی نیست. 

در برنامه غذایی سیب زمینی قبل از کاشت همچنین میتوان به جای کود کمپلکس پلاس از کود مرغی پلت ۴-۳-۴ ارگومیکس استفاده کرد. از این کود می بایست به میزان 700 تا 1000 کیلوگرم در هکتار به صورت پاششی استفاده شود و سپس عملیات خاک ورزی صورت گیرد. 

برای مشاوره در زمینه کشت گندم با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

قبل از بذرپاشی

به منظور افزایش قدرت جوانه زنی بذر در برنامه غذایی گندم و جو بایستی از کودهای محرک جوانه زنی استفاده نمود. از ترکیبات مناسب برای افزایش جوانه زنی بذر اسیدهای هیومیک و فولویک می باشد. این مواد با قرار گرفتن بر روی پوسته ی بذر پس از جوانه زنی گیاه باعث تغذیه ریشه ها شده و گیاهچه با قدرت بیشتری از خاک بیرون میاید. ضمن اینکه علاوه بر جوانه زنی بذر به بهبود کیفیت خاک اطراف ریشه کمک میکند.

توصیه کودی ما

ویگورهیوم 80% (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)

برنامه غذای گندم و جو

توضیحات مصرف

این محصول باعث تقویت فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک، افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشه‌ها، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی عناصر غذایی خاک، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک می شود. در برنامه غذایی گندم و جو از این کود به میزان یک کیلوگرم برای بذرمال کردن 500 کیلوگرم بذر می توانید استفاده کنید.

برای مشاوره در زمینه برنامه تغذیه ای گندم با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

مراحل اولیه رشد

گیاهان در ابتدای مراحل رشد نیازهای غذایی متفاوتی دارند گندم هم مانند سایر گیاهان در این مرحله نیازمند سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. همچنین ریزمغذی ها در مراحل اولیه رشدی تاثیر بسزایی در رشد گندم خواهند داشت . عنصر نیتروژن در این مرحله مسئول رشد بافت سبز گیاه (برگ) می باشد. همچنین فسفر در توسعه سیستم ریشه و پتاسیم باعث افزایش فعالیت های متابولیک گیاه می شود.

توصیه کودی ما

۲۰-۲۰-۲۰ فرمولایف وارداتی، کود جلبک دریایی یونی گلد ، کود ریزمغذی میکروم (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی گندم و جو

توضیحات مصرف

کود 20-20-20 فرمولایف وارداتی با دارا بودن تمامی عناصر ریزمغذی بسیاری از نیازهای گیاه را تامین می نماید. این محصول با فرمول متعادل خود سرعت رشد، عملکرد محصول و کیفیت را کاملا بهبود می بخشد. به میزان 2 کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی شود. میتوان این محصول را همراه با کود جلبک دریایی یونی گلد یا کود ریز مغذی میکروم استفاده نمود. 

کود جلبک دریایی یونی گلد به میزان نیم کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی شود.

کود ریزمغذی میکروم باعث تحریک گیاه به انجام فرآیندهای متابولیکی (فتوسنتز، تولید قند و پروتئین…) و افزایش رشد رویشی و عملکرد نهایی خواهد شد. به میزان 1 کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی شود.

برای مشاوره در زمینه کاشت، داشت و برداشت گندم با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

 زمان پنجه زنی

پنجه زنی یک از مراحل مهم تتغذیه ای در گندم می باشد علاوه بر عناصر ماکرو در این مرحله نیازمند سایر عناصر غذایی هستیم. عنصر روی در این مرحله به عنوان عامل تاثیرگذار در پنجه زنی گندم می باشد هم چنین عصر سیلیس باعث افزاریش قدرت پنجه زنی و پتاسیم باعث افزایش قطر ساقه خواهد.

توصیه کودی ما

کود روی سوپرمکس ، کود سیلیکات پتاسیم سوپر مکس (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

کود روی سوپرمکس دارای 20 درصد روی میکرولیک سریع الجذب و 10 درصد نیتروژن می باشد. از این کود به میزان 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب به همراه 2 تا 3 لیتر سیلیمون به صورت محلول پاشی استفاده شود. سیلیمون با دارا بودن 23 درصد پتاسیم و 42 درصد سیلیس ترکیبی مناسبی برای افزایش قطر ساقه و برگ و افزایش میزان سد های دفاعی گیاهان در برابر عوامل بیماری زا و آفات است. همچنین از شکسته شدن دانه های غلات جلوگیری می کند.

برای مشاوره در زمینه برنامه تغذیه ای غلات(گندم و جو) با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

زمان ساقه رفتن

مرحله ساقه دهی برا ی گندم یکی از کراحل مهم برای افزایش تناژ می باشد. در این مرحله نسبت متعادلی از تمامی عناصر ماکرو به همراه ریزمغذی ها نیاز است. چرا که تقویت گیاه گندم در این مرحله در جلوگیری از بروز آلودگی های قارچی بسیار حائز اهمیت می باشد.

توصیه کودی ما

۲۰-۲۰-۲۰ فرمولایف ، یونی گلد ، بیو۲۰ گلد امکس (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه تغذیه گندم
توضیحات مصرف

 کود 20-20-20 فرمولایف وارداتی با دارا بودن تمامی عناصر ریزمغذی بسیاری از نیازهای گیاه را تامین می نماید. همچنین کود 20-20-20 فرمولایف وارداتی با فرمول متعادل خود سرعت رشد ، عملکرد محصول و کیفیت را کاملا بهبود می بخشد. به میزان 2 کبلوگرم به همراه کود جلبک دریایی یونی گلد به میزان نیم کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی شود. همچنین میتوان بجای این دو کود تنها از محرک رشد بیوبیست گلد امکس به میزان 1 تا 2 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده شود. این محصول دارای 28 درصد عصاره جلبک دریایی و انواعی از هورمون های رشد (اکسین، جیبرلین، سیتوکینین)، امینو اسید (12 درصد اسید امینه)، هیومیک اسید و تمامی عناصر ریزمغذی(روی، آهن، منگنز، مولیبدن، منیزیم و . . )) می باشد. این کود یک محرک رشد رویشی بوده و  گیاه را در برابر هر نوع استرس محیطی مقاوم می کند.

ظهور برگ پرچم

مرحله ای بسیار حساس است که بیماری های قارچی خود را به خوبی نشان می دهند.

توصیه کودی ما

کود فسفیت پتاسیم 100 ، کود فسفر ۱۰ ۵۰ ۱۰ اگریلایزر (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی گندم و جو
توضیحات مصرف

کود فسفیت پتاسیم 100 هم تقویت کننده حاوی فسفر و پتاسیم بوده که خاصیت قارچکشی هم دارد. باعث افزایش توسعه سیستم ریشه، افزایش تولید تعداد گل، افزایش اندازه و وزن دانه خواهد شد. از این محصول میتوان 1 تا 2 لیتر در هکتار استفاده نمود. همچنین بجای این محصول میتوان از کود فسفر 10 50 10 اگریلایزر 2 تا 3 کیلو به صورت محلول پاشی یا 5 تا 10 کیلو به صورت آبیاری در هکتار استفاده کنید. این کود باعث بهبود گلدهی، افزایش توسعه سیستم ریشه، افزایش تولید تعداد گل، افزایش اندازه و وزن دانه، افزایش بازدهی کودهای ازته و افزایش تعداد خوشه ها می شود.

برای مشاوره در زمینه آموزش کامل کاشت گندم (صفر تا صد) با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

مرحله خوشه دهی

این مرحله زمان پر شدن دانه هاست. در این مرحله ماده داخل دانه ها شیری هستند و با گذشت زمان و تغذیه مناسب به فرم خمیری در می آیند. در این مرحله از برنامه غذایی گندم و جو، از کودهای پتاسیمی استفاده می شود که روند انتقال مواد غذایی از برگ به دانه را افزایش می دهند.

توصیه کودی ما

کود بیوسکانشیال ۲ امکس ، ۳۶-۱۲-۱۲ فرمولایف ، کود ۳۶-۱۲-۱۲ اگری لایزر ، کود پتاسیم ۵۲ درصد (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی گندم و جو
توضیحات مصرف

کود بیوسکانشیال ۲ امکس به میزان 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی به همراه 1 تا 2 کیلوگرم از کود ۳۶-۱۲-۱۲ فرمولایف یا 4 کیلوگرم از کود ۳۶-۱۲-۱۲ اگری لایزر برای یک هکتار استفاده شود.

برای مشاوره در زمینه کشت و کار گندم با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید. 

گرد آورنده : کارشناسان کشاورزنت.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *