برنامه تغذیه

برنامه غذایی سیب زمینی

برنامه غذایی سیب زمینی

برنامه غذایی سیب زمینی

اولین و مهمترین کار در مدیریت مزارع کشت سیب زمینی انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه تغذیه سیب زمینی بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت می باشد. ســیب زمینی از مهمتریــن محصــولات زراعــی دنیا و بعــد از ذرت، گنــدم و برنــج چهارمیــن محصــول از نظــر تولیــد در ســطح جهــان اســت. نیاز این محصول به مواد غذایی زیاد و عملکرد کیفیت محصول وابسته به عناصر غذایی است. بنابراین برای افزایش عملکرد، توصیه کودی مناسب بسیار تاثیر گذار خواهد بود. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب برای مدیریت مزارع کشت سیب زمینی برسید.

 

افزایش سایز سیب زمینی با کود کی تی اس 

کود کی تی اس حاوی 62 درصد تیوسولفات پتاسیم مخصوص افزایش تناژ در سیب زمینی 

(برای خرید این محصول اینجا کلیک کنید)

کود کی تی اس بالاترین درصد پتاسیم

آماده سازی بستر قبل از کشت

به منظور آماده سازی زمین کشاورزی در برنامه غذایی سیب زمینی باید مطابق آزمایش خاک عمل کنید. برای اصلاح خاک بایستی از کودهای گرانوله اوره، فسفات، پتاسیم، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی و کودهای زیستی که به فرآیند جذب کودهای دیگر که استفاده شده کمک می کند، استفاده نمود.

توصیه کودی ما

کود کمپلکس پلاس  ، کود مرغی پلت ۴-۳-۴ ارگومیکس (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی سیب زمینی

توضیحات مصرف

کود ماکروکامل کمپلکس پلاس بهترین کود پیش رویشی برای سیب زمینی است. این ترکیب بسیار کامل و با کیفیت برای استفاده به صورت پیش کاشت و پس کاشت و به صورت چالکود برای انواع درختان و گیاهان زراعی می باشد. این محصول با دارا بودن مقدار زیادی گوگرد علاوه بر تقویت گیاه باعث اصلاح بافت خاک شده و ترکیبات و عناصر مفید در خاک را آزاد می کند. میزان مصرف این محصول 500 کیلوگرم در هکتار به صورت پاشش سطحی بر روی خاک است. بعد از استفاده از این محصول کند رهش با کیفیت دیگر نیاز به استفاده از سایر ترکیبات و کودهای شیمیایی پیش کشت نیست.

در برنامه غذایی سیب زمینی قبل از کاشت همچنین میتوان به جای کود کمپلکس پلاس از کود مرغی پلت ۴-۳-۴ ارگومیکس استفاده کرد. از این کود می بایست به میزان 700 تا 1000 کیلوگرم در هکتار به صورت پاششی استفاده شود و سپس عملیات خاک ورزی صورت گیرد. 

برای مشاوره در زمینه کشت سیب زمینی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

 شروع برگ دهی

در این مرحله باید رشد ریشه و اندام های هوایی تقویت شود. لذا میبایست از کودهای حاوی اسید هیومیک و ماکرو(NPK) با درصد فسفر بالا استفاده شود. به منظور افزایش رشد ریشه ای گیاه و تنظیم فتوسنتز در ابتدای امر برگ دهی از کود NPK فسفر بالا استفاده کنید.

توصیه کودی ما

ویگورهیوم ، بیو۲۰ گلد امکس، کود NPK10-52-10 (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه تغذیه سیب زمینی
توضیحات مصرف

کود محرک رشد بیو۲۰ گلد امکس دارای 28 درصد عصاره جلبک دریایی و انواعی از هورمون های رشد (اکسین، جیبرلین، سیتوکینین)، امینو اسید (12 درصد اسید امینه)، هیومیک اسید و تمامی عناصر ریزمغذی(روی، آهن، منگنز، مولیبدن، منیزیم و غیره) می باشد. این کود یک محرک رشد رویشی بوده و گیاه را در برابر هر نوع استرس محیطی مقاوم می کند.

همچنین می توان 1 کیلوگرم ویگورهیوم و 5 تا 10 کیلوگرم کود NPKفسفر بالا 10-52-10 به صورت آبیاری غرقابی بارانی در هر هکتار استفاده نمود. کود ویگورهیوم باعث تقویت فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک، افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشه‌ها، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی عناصر غذایی خاک و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک می شود.

ریشه زایی

برای تقویت ریشه زایی و افزایش رشد ریشه ای گیاه در این مرحله همچنان باید از کودهای تقویت کننده ریشه و تنظیم کننده فتوسنتز استفاده کرد. عنصر گوگرد برای آزادسازی عناصر غذایی و جذب آنها توسط ریشه در این مرحله نیاز است.

توصیه کودی ما

کود سوپر هیبرید بمب ریشه زایی ، کود محرک رشد بیو۲۰ گلد امکس (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه تغذیه سیب زمینی

توضیحات مصرف

کود کود محرک رشد بیو۲۰ گلد امکس دارای 28% عصاره جلبک دریایی و انواعی از هورمون های رشد (اکسین، جیبرلین، سیتوکینین)، آمینو اسید، هیومیک اسید و تمامی عناصر ریزمغذی(روی، آهن، منگنز، مولیبدن، منیزیم و غیره) می باشد. این کود یک محرک رشد رویشی بوده و گیاه را در برابر هر نوع استرس محیطی مقاوم میکند.

برای ریشه زایی در این مرحله میتوان از کود بمب ریشه زایی سوپرهیبرید استفاده کرد. کود بمب ریشه زایی سوپرهیبرید، افزایش دهنده رشد ریشه و بهترین مکمل برای رشد در ابتدای فصل، اصلاح کننده بافت خاک، ترکیبی بی نظیر از گوگرد و فسفر و نیتروژن برای تولید ریشه های بیشتر و قوی تر، اصلاح PH آب و مناسب برای آبهای شور است. میزان مصرف این کود 2 تا 5 لیتر به صورت آبیاری در هکتار است.

برای مشاوره در زمینه  برنامه کوددهی سیب زمینی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

خاک دهی

در این مرحله از برنامه غذایی سیب زمینی برای نرم کردن خاک پای بوته و جلوگیری از آفتاب سوختگی غده ها عملیات خاکدهی صورت می گیرد. ضمن انجام خاک دهی میتوانید علف های هرز هم از محیط کشت حذف کنید. در این مرحله کوددهی با کودهای ماکرو کامل و اسیدهای آمینه باعث افزایش محدوده رشد ریشه و غده ها می باشد. 

توصیه کودی ما

ویگورهیوم ، کود NPK ۱۰-۵۲-۱۰ (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی سیب زمینی
توضیحات مصرف

از کود 101052-NPK به میزان 10 تا 5 کیلوگرم به همراه 1 کیلوگرم امینواسید پودری 80% در هکتار به صورت آبیاری استفاده کنید.

برای مشاوره در زمینه رشد بهتر سیب زمینی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

 غده دهی

زمان تشکیل غده، کوددهی با ترکیبات فسفر موجب افزایش تعداد غده ها، توسعه ریشه و اندام هوایی، تامین انرژی کافی برای فرایندهای جذب و انتقال سایر عناصر غذایی میشود. همچنین پتاسیم برای بهبود روابط آبی گیاه و تنظـیم غلظت عناصر غذایی در داخل گیاه که برای تنظیم روزنه ها ضـروری اسـت مـی گـردد. این عنصر به انتقال کربوهیدرات ها از برگ به غده کمک می کند.

توصیه کودی ما

کود سوپر هیبرید بمب ریشه زایی ، فسفیت پتاسیم 100،، کود پتاسیم 52 درصد (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

محصول تقویتی و قارچکش فسفیت پتاسیم 100 را می توان به میزان 2 تا 1 لیتر در هکتار استفاده کرد. کود فسفیت پتاسیم مقاوم کننده و قارچکش ترکیبی متفاوت برای مقاوم سازی گیاه نسبت به شرایط نامساعد محیطی می باشد. کود فسفیت پتاسیم مقاوم کننده و قارچکش، با قابلیت جابجایی در آوند های گیاه داشته که به همین دلیل باعث از بین رفتن عوامل بیماری زا در گیاه می شود.

کود پتاس بالا یا سولوپتاس 52 درصد پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می نماید. از این کود می توانید 8 تا 10 لیتر به صورت آبیاری در هکتار استفاده کنید. پتاسیم در فعال سازی بسیاری از آنزیم ها نقش اساسی دارد. این عنصر به طور قابل ملاحظه ای در بافت میوه تجمع پیدا کرده و رشد و کیفیت محصول را به شدت افزایش می دهد. پتاسیم موجود در کود پتاسیم سولفات 52 درصد توانایی برگ ها را در نگهداری آب افزایش داده و با تنظیم روزنه های سطح برگ از تعریق بیش از حد گیاه جلوگیری می نماید.

در این مرحله میتوان از کود پتاسیم 52 درصد به میزان 2 تا 3 لیتر به صورت محلول پاشی و یا 4 تا 6 لیتر به صورت آبیاری استفاده کنید.

برای مشاوره در زمینه افزایش تناژ سیب زمینی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

تورم غده

در این مرحله باید از کودهای پتاسیم بالا برای پر کردن غده سیب زمینی استفاده کرد. پتاسیم یکی از مهمترین عناصر برای افزایش کمیت و کیفیت باردهی می باشد. در این مرحله بهتر است از کودهای حاوی ریزمغذی نیز برای بهبود روند وزن گیری غده ها، استفاده شود.

توصیه کودی ما

 کود توربو پتاس ،کود نیترات کلسیم دکانیت ، کود ریزمغذی میکروم ، کود پتاسیم ۵۲ درصد سوپرمکس ، سولفات پتاسیم (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

از کود توربو پتاس به میزان 1 تا 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب محلول پاشی استفاده کنید.

کود نیترات کلسیم دکانیت یک محصول وارداتی بوده و دارای 15/5 درصد نیترات و 25/5 درصد کلسیم می باشد. میزان مصرف این کود 5 تا 15 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری است. خاصیت این محصول در سیب زمینی بازار پسندی ویژه و افزایش کیفیت پوست محصول میباشد. نیترات کلسیم دکانیت با درصد بالای کلسیم نیاز کامل گیاه را به کلسیم رفع نموده و همچنین باعث افزایش رشد رویشی در گیاه می شود. این کود به صورت گرانول و 100 درصد حلال در آب بوده و برای کشت های فضای باز و گلخانه ای و هیدروپونیک بسیار مناسب می باشد.

در این مرحله بهتر است 1 کیلوگرم از کود ریزمغذی میکروم استفاده شود. چرا که این محصول باعث تحریک گیاه به انجام فرآیندهای متابولیکی (فتوسنتز، تولید قند و پروتئین…) و افزایش عملکرد نهایی محصول خواهد شد.

میزان مصرف سولفات پتاسیم 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری است.

در این مرحله هم میتوان مصرف کود پتاسیم 52 درصد را تکرار کرد.

برای مشاوره در زمینه نیازهای رشدی سیب زمینی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

برنامه غذایی سیب زمینی

گرد آورنده : شقایق یوسفی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.