برنامه تغذیه, مقالات و تحقیقات

برنامه غذایی انگور طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی انگور

برنامه غذایی انگور

1- چالکود

به منظور تقویت خاک و  تقویت گیاه در فصل زمستان از کود های فسفات200 گرم  و پتاس 150 گرم  و ازت 50 گرم به همراه  کود های پوسیده دامی و گوگرد به ازای هر درخت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود.

2- زمان تشکیل برگ

در این مرحله به منظور افزایش قدرت جوانه زنی جوانه ها و افزایش میزان رشد برگ ها  از کود کامل  فلورال 20-20-20  به مقدار 2.5 کیلوگرم در هکتار به همراه 2 لیتر آزومین و یا نیم کیلوگرم میکروم به همراه یک لیتر آزومین استفاده نمود.

 

لینک خرید کود میکروم https://b2n.ir/mic

لینک خرید کود فلورال https://b2n.ir/flo

لینک خرید کود آزومین https://b2n.ir/azo

زمان تشکیل برگ در انگور

                                                                                                                      زمان تشکیل برگ در انگور

3- گلدهی

در مرحله ی گلدهی به منظور تامین تمامی عناصر و مواد مورد نیاز گیاه و جلوگیری از هرگونه تنش از کود آلگاسیفو 3000( 1-2 لیتر) در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده شود. 

لینک خرید کود آلگاسیفو https://b2n.ir/alga

گلدهی در انگور

        گلدهی در انگور

4-زمان تشکیل میوه

در این مرحله به منظور افزایش رشد و جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش محیطی و تغذیه ای به گیاه و به منظور تکمیل فرایند تغذیه از کود آهن اس سیکس سیفو به میزان 2-3 کیلوگرم در هکتار به همراه هیومیک اسید گروول 2-3 کیلوگرم در هکتار و یا فنیکس سیلور 2-4 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری استفاده شود.  

لینک خرید کود هیومیک اسید گروول https://b2n.ir/GROWELL

5-زمان رشد میوه

انگور در طول دوره میوه دهی نیازمند یک کمپلکس کامل از مواد غذایی میباشد. در این مرحله نیز بایست به منظور آماده سازی شرایط مساعد برای افزایش رشد میوه  و میوه دهی  از کودهای مکمل حاوی عناصر جلبک دریایی  نیز باید استفاده نمود.برای این مورد نیز می بایست از کود ماسیس بی سی ( 1 لیتر) در هکتار  استفاده نمود.

لینک خرید کود ماسیس بی سی https://b2n.ir/macis

رشد میوه انگور

                                                                                                                              رشد میوه انگور

6-زمان درشت شدن میوه

استفاده از کود های  یا کا52 گرین 2لیتر در هکتار و یا 43-10-5 گرین 2-3 کیلوگرم در هکتار  به همراه آلگاسیفو 3000( 1 لیتر) در هکتار به صورت محلول پاشی  استفاده شود.

لینک خرید کود آلگاسیفو https://b2n.ir/alga

لینک خرید کود پتاسیو https://b2n.ir/POTASIO

درشت شدن میوه انگور

                                                                                                                   درشت شدن میوه انگور

7-رنگ دارکردن و پیش رس کردن میوه

استفاده از کود های  پتاسیو حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار  به همراه ماسیس بی سی حاوی 100 درصد جلبک دریایی ( 1 لیتر) در هکتار به صورت محلول پاشی  استفاده شود. 

لینک خرید کود ماسیس بی سی https://b2n.ir/macis

لینک خرید کود پتاسیو https://b2n.ir/POTASIO

گرد آورنده : شهریار رضایی، کارشناس گیاه پزشکی. 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *