مقالات و تحقیقات

تغذیه انگور و بهترین کود برای انگور

تغذیه انگور و بهترین کود برای انگور

درخت انگور نیز مانند سایر گیاهان نیازمند به عناصر غذایی مختلف است. هر یک از این عناصر در مرحله خاصی درخت انگور را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش و افت کیفیت محصول می شوند. تولید بسیار زیاد انگور، تقاضای زیاد، استفاده در صنایع شربت و آبمیوه و … باعث افزایش سطح کشت این محصول شده است. از این رو کشاورزان برای افزایش میزان برداشت و افزایش کیفیت بهره برداری نیازمند به برنامه مشخص غذایی برای درختان انگور می باشند. در این مقاله سعی شده که به بررسی دقیق نیاز های غذایی انگور بپردازیم و راه کار های مهم برای رفع آن را شرح دهیم.

کود ست 46 بهترین محصول جهت افزایش رنگ و کیفیت میوه انگور 

(برای خرید این محصول اینجا کلیک کنید)

محصول کمپانی قدرتمند سیفو ایتالیا
موارد استفاده از کود ست 46 سیفو ایتالیا

-توتون : برای افزایش و یکنواختی رنگ و برداشت بهتر و با کیفیت تر 

-گوجه فرنگی : برای بهبود رنگ و یکنواختی در برداشت محصول

-گیلاس، آلبالو، کیوی،انگور : برای افزایش رنگ و افزایش ماندگاری محصول بعد از برداشت 

کود ست 46 سیفو

کود ست 46 سیفو

  • نیتروژن

نیتروژن در تغذیه انگور مهمترین عنصر غذایی در تغذیه تمامی درختان میوه میباشد که تعیین کننده رشد رویشی است. از آنجایی که اندام های جوان و در حال رویش درختان میوه نیاز زیادی به این عنصر دارند. نیتروژن در گیاه به شدت، متحرک بوده و به قسمت های در حال رویش منتقل میشود. نیتروژن در افزایش گلدهی بسیار موثر بوده و بنابراین تشکیل میوه و عملکرد را افزایش می دهد.

وجود مقدار کافی نیتروژن در انگور باعث بهبود کیفیت و کمیت و تعداد حبه در خوشه میشود. ریشه درختان مو، نیتروژن را به دو شکل آمونیوم و نیترات و البته بیشتر به صورت نیترات جذب می کند و به همان شکل به برگها انتقال می یابد و در برگها بعد از چندین مرحله تغییر شکل به پروتئین و سایر ترکیبات نیتروژنی تبدیل می شود.

تامین نیتروژن در تغذیه انگور بسیار مهم است. چراکه تعداد میوه در انگور بسیار زیاد بوده و کاهش نیتروژن باعث کاهش شدید باردهی و خسارت می شود. از این رو بهتر است در تمامی فصل برای تامین نیتروژن مورد نیاز درختان انگور به صورت آبیاری و محلول پاشی اقدام کرد.

نشانه های کمبود نیتروژن

نشانه های کمبود نیتروژن در تغذیه انگور تا زمانی که کمبود آن خیلی شدید نباشد، به آسانی قابل تشخیص نیست. در کمبود شدید، برگها زرد رنگ شده و رشد گیاه کاهش می یابد. لذا نباید انتظار افزایش محصول را در همان سال داشت. کمبود نیتروژن در تاکستان هایی که هرس طویل انجام شود و خاک نیز شنی و فقیر باشد، بیشتر اتفاق می افتد.

کمبود نیتروژن در انگور

نشانه های زیادبود نیتروژن

علایم زیادی نیتروژن در مقایسه با علایم کمبود آن، بسیار روشن و واضح است. زیادی نیتروژن در عملکرد محصول، اثر نامطلوبی دارد. بعضی از نشانه های زیادبود نیتروژن در مو عبارتند از:

  • شاداب شدن شاخه و برگ.
  • برگها به رنگ سبز تیره در می آیند.
  • رشد مو بیش از اندازه میشود که این امر سبب افزایش رشد شاخه ها و کاهش میوه میشود.
  • فاصله میانگره ها بروی شاخه زیاد شده و شاخه ها پهن میشوند.
  • به دلیل وجود سایه و ادامه رشد، اکثر شاخه ها نارس می مانند که این امر سبب کاهش شاخه های میوه ده میشود. این پدیده در هنگام هرس خشک، مشهود خواهد بود.
  • تعداد جوانه های میوه ده بویژه در انواع بیدانه ، کاهش می یابد که این امر به دلیل افزایش شاخه و برگها در زمان توسعه و تشکیل جوانه در ماههای بین اردیبهشت تا تیر میگردد.
  • کاهش باروری گلها بعضی مواقع نشانه زیادی نیتروژن است. این کاهش بیشتر به دلیل زیاد شدن قدرت رویش مو است و بدلیل مسمومیت ناشی از زیادی نیتروژن نیست. البته هوای خنک و آفتاب داغ و بیماریهای ویروسی و کمبودهای روی و بور نیز سبب کاهش تلقیح در زمان گل میشوند که نباید با زیادبود نیتروژن اشتباه شوند.
افزایش نیتروژن در تغذیه انگور

در صورت بالا بودن میزان نیتروژن خاک ، ممکن است بین ماههای فروردین و اردیبهشت تا زمان گل، مسمومیت موقتی مشاهده میشود. در باغهایی که کود نیتروژن زیاد مصرف شده باشد، زیادی نیتروژن موجب مسمومیت موهای جوان و قوی می شود. مقدار نیترات در دمبرگ برگهای مسموم، بیشتر میباشد. علایم مسمومیت بیشتر در برگهای پیر ظاهر میشود.

سطح فوقانی برگ به رنگ سبز تیره با لکه های شفاف دیده میشود. ترکیبات پروتئینی و بویژه اسیدآمینه ها از روزنه های لبه برگ، خارج میشوند که علایمی سفیدرنگ مانند نمک باقی میگذارد. در مراحل پیشرفته، بافت در قسمت لبه و بعضی مواقع در تمامی سطح قهوه ای شده و خشک میگردد.

مسمومیت کود نیتروژن

این مسمومیت معمولا در موهای جوان یک تا سه ساله مشاهده میشود. علت اصلی بالا بودن نیتروژن قابل جذب و یا پخش نمودن کود نیتروژنه در نزدیکی بوته مو و یا هر دو مورد صورت میگیرد. علایم مسمومیت با شروع سوختگی در لبه برگهای اولیه ظاهر می شود. در حالت های شدید، به استثنای برگهای تازه ، در تمامی برگها  علایم مزبور دیده میشوند.

اکثر برگهای پیر کاملا به رنگ قهوه ای در می آیند. در سایر حالت های غیر معمول، علایم مسمومیت با کاهش رشد و رنگ پریدگی برگها و ترد و شکننده و شفاف شدن شاخه ها و مقدار کمی سوختگی در برگها ظاهر میشود.

زمان مناسب مصرف کود نیتروژن در تغذیه انگور

زمان واقعی مصرف نیتروژن به ترکیبات آن و روش آبیاری و بافت خاک بستگی دارد. با این حال؛ بطور معمول نیتروژن در زمان رشد سریع شاخه ها در فصل بهار و رشد حبه ها بعد از گل مورد نیاز است. برای تامین نیتروژن مورد نیاز درختان انگور با توجه به مراحل زیر میتوان عنصر نیتروژن را تامین نمود.

اوایل فصل رویشی(در بهار) : مصرف کود سوپر هیبرید به صورت آب آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

                                      استفاده از کود بیو 20 گلد امکس انگلستان به صورت محلول پاشی (برای خرید این محصول کلیک کنید)

اواسط فصل رویشی (ابتدای تابستان) : استفاده از کود 20-20-20 فرمولایف به صورت آب آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

                                                     مصرف کود بیو 20 گلد امکس انگلستان به صورت محلول پاشی

فسفر

ترکیبات شیمیایی فسفر برخلاف نیتروژن در خاک تقریبا نامحلول بوده و به راحتی از نیمرخ خاک شسته نمی شوند ولی فسفر در گیاه، متحرک بوده و می تواند از بافتهای مسن به بافتهای جوان و سرشاخه ها منتقل شوند. این عنصر در گیاه نقش اساسی در انتقال انرژی و در تبدیل قند به نشاسته دارد. نیاز گیاه به فسفر، کمتر از نیاز آن به سایر عناصر پرمصرف است. باید توجه داشت که اگر مقادیر عناصر کلسیم و آهن و آلومینیوم در خاک زیاد باشد، جذب فسفر مختل خواهد شد. استفاده از فسفر در ابتدای فصل رویشی باعث افزایش رشد ریشه ها و افزایش جذب مواد غذایی از خاک خواهد شد.

نشانه های کمبود فسفر

کمبود فسفر در تغذیه انگور، باعث توقف فعل و انفعال های سوخت و ساز نظیر تبدیل قند و نشاسته شده و به همین دلیل آنتوسیانین در برگ تشکیل میگردد. بطور معمول، نشانه مشخصی برای کمبود فسفر در تاکستان وجود ندارد ولی در پاره ای از موارد، تغییر رنگ برگ ها و دمبرگ ها به بنفش و تیره و رسیدن میوه پیش از بلوغ طبیعی و کاهش میزان رشد می توانند ناشی از کمبود فسفر باشند.

کمبود فسفر در انگور

زمان مناسب مصرف کود فسفر

استفاده از فسفر قبل و بعد از گلدهی برای افزایش رشد ریشه ها و افزایش گلدهی لازم است. این عنصر نقش بسزایی در توسعه سیستم ریشه و گل زایی دارد. زمان و نحوه مناسب استفاده از کود فسفر به شرح زیر می باشد.

اوایل گلدهی ( در بهار) : استفاده از کود 10-52-10 اگری لایزر به همراه میکروم سیفو ایتالیا به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

                               کود فروت میکرولیک به همراه 13-49-13 سیوکس اکراین به صورت محلول پاشی (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : سکانشیال 1 امکس انگلستان محلول پاشی

پتاسیم در تغذیه انگور

گیاهان برای تشکیل قند و سنتز پروتئین ها و تقسیم سلولی به پتاسیم نیاز دارند. پتاسیم باعث فعالسازی آنزیم های مخصوص شده و به میزان تعدیل آب کمک می کند. پتاسیم، تعداد خوشه در هر انگور و تعداد حبه در هر خوشه را تحت تاثیر قرار می دهند. بیشترین نیاز گیاه به پتاسیم در زمان رسیدن میوه ها یعنی فصل تابستان است. پتاسیم باعث بهبود کیفیت انگور شده از نرم شدگی و لهیدگی و ریزش پیش از موعد حبه ها جلوگیری کرده و مانع رسیدگی ناهماهنگ آنها میشود.

نشانه های کمبود پتاسیم

نشانه های کمبود به طور معمول در اوایل تابستان، ابتدا بطور مشخص در برگهایی که در قسمت وسطی شاخه ها قرار گرفته اند دیده می شود. کمرنگ شدن و زرد شدن برگ از قسمت لبه کناری آن شروع میشود و با گذشت فصل، زردی ادامه یافته و تا بین رگبرگ های اصلی پیشرفت می کند. در اثر کمبود شدید پتاسیم، رشد شاخه ها بطور مشخص کاهش پیدا کرده و نشانه های کمبود ممکن است تقریبا در تمام برگها پیش از شکوفه کردن ظاهر شود. برگها ممکن است خصوصا زمانی که باغ دارای محصول بیشتری بوده و یا از نظر رطوبت در مضیقه است ناگهان بریزند.

اگر ریزش برگ شدید باشد، ممکن است میوه از نظر رنگ و رسیدن ناقص بماند. علایم کمبود شدید پتاسیم بصورت سفت شدن خوشه ها و ناجور بودن برگ و ریزمانده حبه ظاهر می شود. در انگور بیدانه قسمت پایینی خوشه در اواسط تابستان متلاشی و حبه ها مانند کشمش خشک میشوند. آخرین علامت در انگور بیدانه کلروز نامرتب به خصوص در انتهای شاخه های جانبی هستند. اثرات کمبود پتاسیم بروی میوه عبارت از کاهش رشد انگور و کاهش عملکرد محصول و به تاخیر افتادن زمان رسیدن میوه  است. نشانه های کمبود پتاسیم ممکن است با نشانه های کمبود رطوبت در اثر هوای گرم اواسط تابستان اشتباه شود.

کمبود پتاسیم در انگور

زمان مناسب مصرف کود پتاسیم در تغذیه انگور

استفاده از پتاسیم در تغذیه انگور بعد از تشکیل میوه برای افزایش تناژ و افزایش سایز میوه انگور لازم است. این عنصر نقش بسزایی در کنترل کانال هایی یونی و تقسیمات سلولی دارد. پتاسیم همچنین باعث ترشح قندها و افزایش میزان بریکس میوه میشود. زمان و نحوه مناسب استفاده از کود پتاسیم به شرح زیر می باشد.

اوایل تشکیل میوه ( در بهار) : استفاده از کود 36-12-12فرمولایف  به صورت آبیاری  (برای خرید این محصول کلیک کنید)

کود سکانشیال 2 امکس انگلستان  به صورت محلول پاشی (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : هیگرو رینو ترکیه به صورت محلول پاشی

بیولایت شرکت سیفو ایتالیا متخصص رنگ آوری میوه انگور به صورت محلول پاشی (برای خرید این محصول کلیک کنید)

منیزیم

منیزیم جزء اصلی ساختار مولکول کلروفیل و در نتیجه یکی از مواد اصلی فتوسنتز بوده و نیز تعداد زیادی از آنزیم های گیاهی را که در عمل رشد موثر هستند، فعال می کند. منیزیم در داخل گیاه متحرک بوده و در شرایط کمبود می تواند از بافت های پیر به بافت های جوان انتقال می یابد.

نشانه های کمبود منیزیم

در تغذیه انگور نشانه های کمبود منیزیم از اواسط فصل با کلروز برگهای پایینی شروع و به طرف برگهای جوان گسترش می یابد. کلروز از نزدیک لبه برگ شروع و تا بین رگبرگهای اولیه و ثانویه پیشرفت می کند که در نهایت تا حد سوختگی حاشیه برگ پیشرفت می کند. کمبود این عنصر موجب پایین آمدن قند حبه ها و خشبی نشدن و کامل شاخه ها و کاهش میزان محصول در سالهای بعد میگردد. لبه برگهای مبتلا به کمبود منیزیم برخلاف کمبود پتاسیم هرگز به طرف عقب بر نمی گردند و چروکیدگی بروی آنها مشاهده نمی شود.

کمبود منیزیم در انگور

زمان مناسب مصرف کود منیزیم

اوایل رشد ( در بهار) : استفاده از کود میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : استفاده از میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

کلسیم در تغذیه انگور

در میان عناصر غذایی، کلسیم مهمترین عنصر معدنی در تعیین کیفیت میوه میباشد. کلسیم نقش بسیار موثری در به تاخیر انداختن پیری و حفظ کیفیت میوه ها در سردخانه دارد. میوه هایی که کلسیم کافی دارد ، قابلیت حمل آنها بهتر و در شرایط مساعد، مدت بیشتری قابل نگهداری هستند. کلریدکلسیم روی صفاتی مانند مواد جامد محلول و کاهش وزن حبه ها و مقدار کلسیم میوه و قهوه ای شدن و ریزش و سفتی و چروکیدگی حبه ها تاثیر دارد.

زمان مناسب مصرف کود کلسیم

کلسیم باعث استحکام سلول های گیاهی می شود. این عنصر نقش بسزایی در افزایش استحکام بافت میوه ها دارد. کلسیم باعث افزایش ماندگاری میوه شده و حتی میوه را در برابر سرما و گرما و بیماری های گیاهی  مقاوم میکند. استفاده از کود کلسیم برای درختان انگور به شرح زیر می باشد.

اوایل گلدهی( در بهار) : استفاده از کود کال مکس گلد امکس انگلستان به صورت محلول پاشی (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : کود کواد 14 امکس انگلستان صورت محلول پاشی (برای خرید این محصول کلیک کنید)

نیترات کلسیم فرمولایف به صورت آبیاری  (برای خرید این محصول کلیک کنید)

آهن

نشانه ها و عوارض ناشی از کمبود این عنصر در اکثر نقاط ایران و در اغلب محصولات به فراوانی به چشم می خورد. کمبود آهن ابتدا به شرایط خاک بستگی دارد به این صورت که در خاکهای دارای فسفر و آهک زیاد و همچنین در خاکهای اسیدی که به مقدار جزئی ، به خاکهای قلیایی اصلاح شده اند بیشتر دیده می شود. کلروز ناشی از آهک در اثر تثبیت و یا غیرفعال بودن آهن و یا بالا رفتن مقدار کربنات یا آهک موجود در خاک بوجود می آید. خاکهای سنگین با زهکش ضعیف و همچنین خاکهای سرد، بیشتر در معرض کمبود آهن هستند.

نشانه های کمبود آهن به دلیل بالا بودن میزان رطوبت و برودت در اوایل بهار، بیشتر بروز می دهد و همچنین هوای گرم اواخر فصل بهار به دلیل رشد سریع شاخه و برگ موجب کمبود آهن می شود. نشانه های کمبود آهن در اثر تغییر شرایط آب و هوایی و رطوبت و یا هر دو ، موقتی بوده و در عرض 2 تا 4 هفته ، برطرف میشود. پس از برطرف شدن کمبود موقتی، قسمت های رویشی جدید، رنگ سبز روشن خود را بازیافته و رنگ برگهای پیر نیز تغییر و اصلاح می گردد.

نشانه های کمبود آهن

نشانه های کمبود آهن، در شاخه و برگها ابتدا در برگهای جوان به سرعت توسعه یافته و با زرد شدن قسمت داخلی رگبرگها مشخص شده و برگ بصورت یک صفحه ای زرد با شبکه ای از رگبرگهای سبز در می آید. در صورت کمبود شدید آهن، رشد شاخه ها کاهش پیدا کرده و گلها و ساقه های حامل خوشه نیز به رنگ زرد کمرنگ در می آیند و باردهی این شاخه ها نیز بسیار کم خواهد شد.

کمبود اهن در انگور

زمان مناسب مصرف کود آهن

اوایل رشد ( در بهار) : استفاده از کود آهن گرین ویت مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : استفاده از کود آهن گرین ویت مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

کلات آهن بهاران به صورت آبیاری

روی

روی در تغذیه انگور در تشکیل ترکیبات هورمونی و طویل شدن میانگره ها و تشکیل نشاسته نقش داشته و در ساختمان کلروپلاست و کلروفیل و ترکیبات آن، موردنیاز است. این عنصر، یکی از مواد اصلی برای رشد طبیعی برگها و طویل شدن شاخه ها و توسعه گرده افشانی و قرار گرفتن حبه های پر و فراوان روی خوشه در انگور میشود. عنصر روی، به ساخت هورمون اکسین کمک می کند.

نشانه های کمبود روی

نشانه های کمبود روی در در تغذیه انگور در شاخه و برگ ممکن است نسبت به درجه کمبود و نوع انگور، متغییر باشد. لکه دار شدن برگ بطور معمول در اوایل تابستان زمانی که شاخه های جانبی خوب رشد کرده اند ظاهر می شود که در آن صورت، رشد تازه در شاخه های اولیه و ثانویه کمتر شده و بعضی از برگها شکل طبیعی خود را از دست داده و کلروفیل آنها به زردی گراییده و بین رگبرگها به رنگ سبز تیره یا رگه های کوچک بصورت نوار پهن سبز رنگ باقی می ماند.

چنانچه انگور با کمبود شدید روی مواجه شود، علاوه بر بروز عارضه برگ کوچکی یا همان (little leaf) ظاهر زمخت و رشد نکرده شاخه ها با فضای بسته و کوچک و برگهای خارج از شکل معمول بر شاخساره انگور دیده خواهد شد. کمبود روی در میوه انگور می تواند بطور جدی در رشد و تعداد و اندازه حبه ها تاثیر گذاشته و سبب کاهش محصول و پایین آمدن کیفیت انگورهای رومیزی میشود.

کمبود روی در انگور باعث تولید خوشه بصورت نامرتب با تعداد حبه خیلی کمتر از حد معمول میشود. به دلیل توقف و یا عدم رشد حبه های دچار کمبود روی، اندازه آنها نسبت به اندازه طبیعی ، کوچک و یا خیلی کوچک میباشد. بطوری که حبه های واریته های دانه دار به دلیل توقف رشد، کوچکتر از حبه های طبیعی بدون دانه شده و گاهی حبه های خیلی کوچک، دانه ندارند. بطور غالب، حبه های رشد نکرده بصورت سبز و سخت باقی می مانند و در موقع رسیدن می افتند ولی در حالت کمبود روی، این نشانه ها بصورت متفاوت دیده می شوند.

کمبود روی در انگور

زمان مناسب مصرف کود روی

اوایل رشد ( در بهار) : استفاده از کود میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : استفاده از میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

عنصر بور

بور یکی از عناصر کم مصرف با خواص استثنایی میباشد. زیرا نسبت آن در خاک، در حالت کمبود و مسمومیت، بسیار به هم نزدیک است.

نشانه های کمبود بور

نشانه های کمبود بور تا حدودی پیچیده بوده و به زمان بروز آن در طول سال و همچنین به شدت آن بستگی دارد. بعضی از نشانه ها ممکن است با سایر عوارض به آسانی اشتباه شوند. بطور کلی کمبود بور در دو زمان دیده می شود:

الف) کمبود موقتی در اوایل بهار:

شاخه ها بدلیل کوتاه ماندن غیرطبیعی میانگره که ممکن است به شکل زیکزاک باشند، کوتاه باقی می مانند. از شاخه هایی که رشد نکرده اند تعدادی شاخه فرعی بصورت انبوه ظاهر می شوند. در شاخه های دچار کمبود شدید، قسمت رویشی انتهای شاخه، خشک میشود و این شاخه ها میوه ده نبوده و دارای خوشه های ناقص خواهند بود. در اواخر بهار، رشد شاخه ها بطور معمول، بصورت طبیعی درامده و نشانه های کمبود فقط در شاخه های تازه روئیده دیده میشود. از سوی دیگر، برگ های پایینی تغییر شکل داده و بدشکل میشوند اما نشانه های کمبود در برگ با توجه به انواع واریته های انگور، متفاوت خواهد بود.

کمبود بر در برگ انگور

ب) کمبود از اواسط بهار تا اواسط تابستان:

این نوع کمبود در مقایسه با کمبود اوایل بهار، همه ساله  ظاهر می شوند. نشانه های کمبود بطور معمول، در ماههای اردیبهشت و خرداد ظاهر می شوند. میوه دهی و رشد میوه در این محدوده زمانی به علت کاهش میزان بر در زمان رشد یعنی چند هفته قبل از گلدهی تا چندین هفته بعد از آن، مختل میشود.

نشانه های کمبود بور در انگور به اسانی قابل تشخیص است. بطوری که بوته انگور در اثر کمبود شدید بر، میوه نداشته و برخی از خوشه ها، سوخته و خشک می شوند بطوریکه فقط ساقه خوشه همراه با چند حبه باقی می مانند و قطر عرضی حبه افزایش می یابد.

کمبود بر در خوشه انگور

منگنز

منگنز عنصری غیرپویا بوده و نشانه های کمبود آن ابتدا در برگهای جوان ظاهر میشود.

نشانه های کمبود منگنز

نشانه های کمبود در موهایی که بصورت شدیدی به کمبود منگنز مبتلا هستند، 2 تا 3 هفته بعد از زمان گل، ظاهر میشوند ولی در کمبودهای متوسط نشانه های کمبود تا اواسط و اواخر تابستان ظاهر نمیشوند. نشانه های کمبود منگنز با زرد شدن بین رگبرگ ها در جوانترین برگها شروع میشود و با افزایش کلروز یا زردی بین رگبرگهای اولیه و ثانویه، رگبرگ های کوچک با حاشیه سبز باقی می مانند که در نهایت شکل کلروز بطور آشکار در برگها توسعه می یابد. نشانه های کمبود منگنز ابتدا در شاخه های جوان، با بدشکل شدن برگها ظاهر میشوند.

البته باید در نشانه های کمبود منگنز دقت شود زیرا کمبود آهن نیز در شاخه های جدید ظاهر شده و باعث ایجاد برگهای زرد با شبکه ای از رگبرگهای سبز میگردد. اگرچه نشانه ی کمبود منگنز بصورت زردی بین رگبرگهای اولیه و ثانویه ، بسیار پهن تر بوده و بصورت نوارهایی بطور کامل زردرنگ توسعه می یابد. بنابراین برای تشخیص نهایی، باید دمبرگ برگهای دچار کمبود در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

زمان مناسب مصرف کود منگنز

اوایل رشد ( در بهار) : استفاده از کود میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : استفاده از میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

 

مس

کمبود مس در انگور به ندرت گزارش شده است. مقدار مس موجود در گیاه، در مقایسه با آهن و روی و بور، کمتر بوده ولی در هر حال، مقدار آن در رابطه با مقدار سایر فلزات سنگین، شاید برای رشد گیاه، اهمیت بیشتری داشته باشد. همچنین غلظتهای بالای این عنصر بطور کامل برای گیاه، سمی میباشد.

نشانه های کمبود مس

در اثر کمبود مس، جوانترین برگها زرد شده و رشدشان متوقف میشود و در مراحل پیشرفته، بافت مردگی در نوک و کناره برگها ظاهر میشود.

زمان مناسب مصرف کود روی

اوایل رشد ( در بهار) : استفاده از کود میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

تکامل میوه (در تابستان) : استفاده از میکروم مخصوص انگور به صورت آبیاری (برای خرید این محصول کلیک کنید)

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *