برنامه تغذیه, مقالات و تحقیقات

برنامه غذایی زعفران طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی زعفران

1-قبل از کشت زعفران 

به منظور آماده سازی زمین کشاورزی مطابق آزمایش خاک بایستی از کودهای شیمیایی به همراه کود های دامی به مقدار 20-30 تن در هکتار استفاده نمود. 

2-قبل از آبیاری   

قبل از آبیاری اول به عنوان کود سرک از کود ازته استفاده شود. 

3- همراه با آبیاری اول

زعفران در طول مراحل اولیه رشد به منظور توسعه سیستم ریشه ای میبایست از کود های دارای هیومیک اسید استفاده نمود. به همین منظور از کود گروول حاوی 50 درصد هیومیک 20 درصد فولویک اسید 19 درصد پتاس و عناصر ریز مغذی به میزان 2-3 کیلوگرم در هکتار  استفاده شود.   

لینک خرید کود فلورال https://b2n.ir/flo

لینک خرید کود ماسیس بی سی https://b2n.ir/macis

4-بعد از برداشت گل 

استفاده از کود های فلورال حاوی 20 درصد نیتروژن، 20 درصد فسفر، 20 درصد پتاس به میزان 2.5 کیلوگرم  در هکتار به همراه 1-2 لیتر آزومین دارای 32 درصد آمینو اسید توصیه می شود.  

لینک خرید کود فلورال https://b2n.ir/flo

لینک خرید کود آزومین https://b2n.ir/azo

5-نیمه اول بهمن 

به منظور تقویت گیاه زعفران میبایست از کود فلورال حاوی 20 درصد نیتروژن، 20 درصد فسفر، 20 درصد پتاس به میزان 2.5 کیلوگرم  در هکتار به همراه 1-2 لیتر آزومین دارای 32 درصد آمینو اسید  و یا به همراه آلگاسیفو 3000( 1 لیتر) در هکتار استفاده شود. 

لینک خرید کود آلگاسیفو https://b2n.ir/alga

لینک خرید کود فلورال https://b2n.ir/flo

6-نیمه اول اسفند

در این مرحله نیز  باید از  کود های   پتاسیو شرکت ماسو اسپانیا  حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار  به صورت محلول پاشی  به همراه آلگاسیفو  به میزان 1 لیتر در هکتار به همراه کمپلکس ریزمغذی میکروم یک کیلوگرم در هکتار استفاده نمود. 

لینک خرید کود پتاسیو https://b2n.ir/POTASIO

لینک خرید کود آلگاسیفو https://b2n.ir/alga

لینک خرید کود میکروم https://b2n.ir/mic

گرد آورنده : شهریار رضایی، کارشناس گیاه پزشکی. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *