برنامه-کودی-هویج

برنامه کودی هویج

برنامه کودی هویج1- قبل از کاشت در برنامه کودی هویج به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه پیاز  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود. برای آشنایی با کود مورد...

ادامه مطلب

برنامه-کودی-چغندر

برنامه کودی چغندر

برنامه کودی چغندر1- قبل از کاشت در برنامه کودی چغندر به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه پیاز  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود. برای آشنایی با کود مورد...

ادامه مطلب

برنامه-کودی-شلغم

برنامه کودی شلغم

برنامه کودی شلغم1- قبل از کاشت در برنامه کودی شلغم به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه پیاز  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود. برای آشنایی با کود مورد...

ادامه مطلب

برنامه-تغذیه-کیوی

برنامه کودی کیوی

برنامه کودی کیوی اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ کیوی انتخاب یک برنامه کودی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه کودی کیوی بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه کودی...

ادامه مطلب

چالکود-درخت-انار

چالکود درخت انار

چالکود درخت انارچالکود چیست ؟ برخلاف باور عمومی که با شروع فصل پاییز و زمستان و خفتگی درختان میوه، باغات نیازی به رسیدگی ندارند، اما بهترین زمان برای تغذیه و اصلاح خاک آنها نیز در این فصول می باشد. بنابراین، اگر مواد مغذی به طور صحیح در این فصول برای ریشه...

ادامه مطلب

برنامه کودی هلو

برنامه کودی هلو

برنامه کودی هلو اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ هلو انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی هلو بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه کودی سیب

برنامه کودی سیب

برنامه کودی سیب اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ سیب انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی سیب بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه غذایی بادمجان

برنامه غذایی بادمجان طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی بادمجان اولین و مهمترین کار در کشت بادمجان انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی بادمجان بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت بادمجان میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب...

ادامه مطلب

برنامه غذایی انگور

برنامه غذایی انگور طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی انگور اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ انگور انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی انگور بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی...

ادامه مطلب

برنامه-تغذیه-پیاز

برنامه تغذیه پیاز طبق محصولات کشاورزنت

برنامه تغذیه پیاز اولین و مهمترین کار در مدیریت مزارع کشت پیاز انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه تغذیه پیاز بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه...

ادامه مطلب

12