مقالات و تحقیقات

روش کشت توت فرنگی گلخانه ای

روش کشت توت فرنگی گلخانه ای

روش کشت توت فرنگی گلخانه ای

کشت توت فرنگی در تونل را می توان با استفاده از رقمی مانند چندلر، آغاز کرد. چندلر رقمی پرمحصول و مخصوص کشت زیرپلاستیک بوده و نیز یک رقم مناسب جهت کشت در مزرعه در مناطق گرمسیری میباشد. چندلر یک رقم نسبتا حساس به آنتراکنوز بوده که این بیماری قارچی به وسیله ریزش باران تشدید می گردد. نقطه رشد نشاء را با کشت عمیق در زیر خاک نکنید. نشا را طوری در گودی قرار دهید که قسمت بالای توپ ریشه، همسطح خاک باشند. اگر شما مکانیکی اقدام به کشت نشاء می کنید بهتر است یک تا دو کارگر بعد از کشت، خاک اطراف آن را کنار زده تا نقطه رشد زیر خاک مدفون نگردد.

خاک اطراف ریشه

خاکی که اطراف ریشه قرار می گیرد از خشک شدن ریشه جلوگیری می نماید. اگر در روزهای آفتابی همراه با وزش باد ریشه در معرض هوا قرار گیرد به زودی رطوبت خود را از دست داده و از بین می رود. استفاده از نشاهای ریشه دار پرهزینه تر از رانرهای در حال خواب هستند. از طرفی گیاهان با کیفیت مناسب و با سیستم ریشه قوی که زودتر مستقر می شوند از نشا ریشه دار به دست می آید. انتهای رانرهای در حال خواب از بسیاری از قلمستان ها قابل خریداری بوده که در سینی های کشت 50 خانه ای باید ریشه دار گردند.

ریشه دار کردن قلمه ها

این قلمه ها باید در اوایل شهریور ریشه دار باشند چرا که تقریبا 4 هفته طول خواهد کشید تا سیستم ریشه تکامل یابد. جهت افزایش رشد ریشه، انتهای رانرها را به پودر ریشه زایی آغشته می نمایند. سعی کنید به محض رسیدن رانرها اقدام به ریشه دار کردن آنها نمایید. می توانید برای ریشه زایی قلمه ها از کود محرک ریشه زایی هیومیک اسید 80% ویگورهیومیک استفاده کنید. هر رانر در سینی های کشت 50 خانه ای حاوی مخلوط خاکی استاندارد، می تواند ریشه دار شود. اگر سایز رانرها متفاوت باشد رانرهای بزرگتر را در سینی های 38 خانه ای باید کشت کرد. بعد از کشت رانرها در سینی، گیاهان در زیر سیستم مه پاش گلخانه قرار داده می شوند. بعضی از پرورش دهندگان در روش کشت توت فرنگی گلخانه ای رانر های توت فرنگی را در سینی های کشت در معرض نور غیرمستقیم آفتاب قرار داده و دوبار در هفته آبیاری می کنند.

 

 

روش کشت توت فرنگی گلخانه ای

کود هیومیک اسید ۸۰ درصد ویگورهیومیک ، برای تهیه کود محرک ریشه زایی اینجا را کلیک کنید. 

 

برای مشاوره در زمینه کشت توت فرنگی گلخانه ای و برنامه غذایی توت فرنگی گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

عمق کشت

نقطه رشد نشا را عمیقا در زیر خاک نکنید. نشاها در سینی کاشت عمیق کشت نشده اند و ارتفاع توپ ریشه در سینی های کشت 50 خانه ای حدود 75/5سانتیمتر می باشد. شما نباید بیشتر از اندازه ریشه زمین را گود نمایید. قسمت بالای توپ ریشه نشا همسطح خاک باشد. اگر مکانیکی اقدام به کشت نشا می کنید بهتر است یک تا دو کارگر بعد از کشت آن خاک اطراف آن را کنار زده تا نقطه رشد آن زیر خاک مدفون نگردد. خاکی که اطراف ریشه قرار می گیرد از خشک شدن ریشه جلوگیری می نماید. اگر در روزهای آفتابی همراه با وزش باد، ریشه در معرض هوا قرار گیرد به زودی رطوبت خود را از دست داده و از بین می رود.

تغذیه
نکات اولین کوددهی

آنالیز خاک قبل از کشت توت فرنگی در تونل ها باید انجام شود. PH مناسب برای توت فرنگی 8/5 تا 5/6 می باشد. قبل از کشت و نیز قبل از پهن کردن مالچ پلاستیکی، کود نیتروژن زیادی اضافه نکنید. می توانید از کود ماکرو کامل کمپلکس پلاس 12-3-5 استفاده کنید. همچنین اگر مقدار زیادی کود دامی یا کمپوست به خاک در تونل اضافه شده است به اضافه کردن کود نیتروژنه قبل از کاشت، نیازی نیست. نیتروژن اضافی باعث تولید ساقه های زیاد می شود و در این صورت اندازه متوسط میوه ها بطور چشمگیری کاهش می یابد.

روش کشت توت فرنگی گلخانه ای

برای تهیه کود ماکرو کامل کمپلکس پلاس اینجا را کلیک کنید.

برای مشاوره در زمینه خرید کود مخصوص توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

آنالیز بافت

در زمان گلدهی یک آنالیز بافت باید انجام پذیرد. نمونه های برگی از هر تونل تهیه و سپس آن را خشک کرده و جهت آنالیز به آزمایشگاه فرستاده شود. همیشه برگ هایی که اخیرا بالغ شده از واریته یکسان انتخاب نمایید. بطور کلی 20 برگ برای هر تونل به ازای هر رقم کافی خواهد بود. درباره جزئیات میزان بافت مورد نیاز جهت آنالیز با افراد متخصص مشورت نمایید. توت فرنگی به وجود نمک در خاک حساس می باشند.

شوری خاک

آنالیز خاک جهت تعیین میزان نمک های محلول داشته باشید. شوری خاک زمانی که کودهای شیمیایی و کود حیوانی حاوی نمک زیاد باشد می تواند مسئله ساز باشد. در شرایط معمول آب باران باعث شستن این نمک ها از منطقه ریشه می گردند. از آنجایی که در تونل ها آب باران وجود ندارد نمک ها تجمع می یابند. نمک در خاک باعث میشود گیاهان آب را به سختی جذب نمایند. از آنجایی که گوجه فرنگی و توت فرنگی دارای بیماری های خاکزی مشترکی از جمله ورتیسیلیوم هستند لذا هنگامی که بیماری وجود ندارد تناوب در تونل ها می تواند قابل تغییر باشد.

برای مشاوره در زمینه کشت توت فرنگی گلخانه ای و برنامه کوددهی توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 0911273608 -09917916682 تماس حاصل فرمایید.

تراکم و کشت

هر گیاه با فاصله 30cm در روی ردیف و با تراکم 30 در 40cm می باشد. گیاهان هر ردیف نسبت به ردیف مجاور با مقداری انحراف کاشته می شود تا آرایش آنها متناوب باشد. کشت تمام گیاهان در تونل با دست انجام می شود. بعد از کشت از یک محلول غذایی شروع کننده برای مثال: کود ازته 9 درصد و فسفر 45 درصد و پتاسیم 15 درصد، برای تقویت رشد رویشی استفاده کنید. یکی از نکات کلیدی جهت موفقیت در کشت توت فرنگی در تونل، بدست آوردن تراکم گیاهی مناسب است. در حالت بهینه روش کشت توت فرنگی گلخانه ای یک بستر 4 ردیفه با تراکم کشت 30 در 40 سانتیمتر یک آرایش کشت نمونه جهت کشت در تونل می باشد.

آبیاری قطره ای

هنگامی که 2 یا تعداد بیشتری ردیف به ازای هر بستر در تونل وجود دارد 2 تا 3 خط لوله جهت آبیاری یکنواخت ضروری می باشد. این امر در خاک درشت بافت یا شنی بیشتر ضرورییست. هر خط لوله در بین هر ردیف روی بستر می تواند قرار گیرد. خطوط لوله ای که دریپرها با فاصله 10 تا 15 سانتیمتر از هم قرار گرفته اند انتخاب نمایید و لوله را در حالی که دریپر ه رو به بالا می باشند 5/2 تا 5 سانتیمتر زیر خاک دهید. زیر خاک کردن لوله آن را از صدمات در مقابل جوندگان و درجه حرارت بالا و پایین محافظت می کند.

برنامه زمانی آبیاری

در اوایل پاییز بعد از انتقال نشا، آبیاری تقریبا 3 تا 4 ساعت در هفته انجام می شود. هنگامی که هوا سردتر می شود و گیاه تعرق کمتری را انجام می دهد، مقدار آبیاری می تواند کمتر شود. در روش کشت توت فرنگی گلخانه ای در ماههای زمستان در حال خواب هیچ گونه آبیاری نیاز ندارد. برنامه زمانی آبیاری به وسیله ی دستگاه تانسیومتر و نیز روش حسی می تواند اجرا می گردد. اگر تانسیومتر استفاده می شود، قرائت باید در بلوک 20*30 در عمق 30 سانتیمتری انجام گیرد. این نکته مهم می باشد که توت فرنگی را بیش از حد آبیاری نکنید چرا که در خاک های با زهکش ضعیف، رشد بوته کم است.

عمق کشت

گیاه توت فرنگی را بطور عمیق کشت نکنید در روش کشت توت فرنگی گلخانه ای مناسب گیاه باید همیشه تا وسط طوقه کشت کرد به طوریکه طوقه زیر خاک نباشد. توت فرنگی باید در مناطق سردسیر از شهریور تا مهر در تونل ها کشت کرد. کشت دیرهنگام باعث می شود که تعداد ساقه های هر بوته کاهش یافته و مقاومت به سرما کاهش یافته و ممکن است در بهار سال آینده گیاه تعداد زیادی رانر تولید کند.

برای مشاوره در زمینه کاشت و برداشت توت فرنگی گلخانه ای و نحوه کاشت توت فرنگی گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

پوشش روی ردیف ها
پوشش های سبک

هنگامی که توت فرنگی در پاییز رشد کند طوقه رشد کرده و 4 تا 5 ساقه به ازای هر گیاه تولید می کند. هر ساقه حدود 10 گل تولید می کند. این گلها مهم است تا به محصول با کیفیت تبدیل شوند. بنابراین مهم می باشد که شاخه های زیادی از طوقه به وجود نیاید تا باعث کوچک شدن اندازه محصول نشود. تعداد ساقه های طوقه هنگامی که پوشش روی ردیف ها زود کشیده شود افزایش می یابد. همه رانر ها و گلهایی که پاییز به وجود می آید را قطع کنید این کار باعث می شود تا انرژی گیاه صرف تولید ساقه ها می گردد. ردیف ها به وسیله ی پوشش های سبک که روی گیاهان در گلخانه های فاقد سیستم گرمایشی برای محافظت از سرمازدگی و یخ زدگی، پوشیده می شوند.

کاربرد پوشش ها

کاربرد پوشش ردیف ها سبب گرم شدن تونل ها نسبت به محیط اطراف می شود. استفاده از پوشش ردیف ها برای توت فرنگی یک تجربه مفید می باشد. استفاده زیاد از پوشش ها باعث می شود بوته ها زود به گل رفته و محصول از بین برود. علاوه بر این، عدم استفاده از پوشش ممکن است باعث یخ زدن طوقه ها شود. اگر فصل زمستان معتدل باشد معمولا پوشش ردیف ها را در تونل فقط برای محافظت شکوفه های گل در بهار از خطر یخ زدگی در دماهای کمتر از 6- درجه و خطر سرمازدگی در دماهای کمتر از 1 درجه سانتیگراد، استفاده می کنند. برداشتن پوشش از روی گیاهانی که شروع رشد برگ کرده اند باعث کند شدن رشد آنها شده و دیرتر به گل می روند.

دمای زیر پوشش ها

گلدهی در اوایل تا اواسط اسفند در رقم چندلر در تونل ها باید آغاز شود تا برداشت آن در اوایل ماه فروردین آغاز گردد. همواره به یاد داشته باشید که توت فرنگی محصول فصل سرد است و تونل ها در زمستان باید خنک نگهداشته شوند. بنابراین تهویه در زمستانهای معتدل ممکن است ضروری باشد. اگر درجه حرارت در تونل ها خیلی گرم باشد باعث می شود که بوته ها زود به گل رفته و محصول کاهش یابد. هنگامی که رقم چندلر در اواخر آذر شروع به خواب می کند باید هر بوته تقریبا 8 برگ داشته باشد.

گرده افشانی و تشکیل میوه

رقم چندلر در کلمبیا از اوایل اسفند شروع به گلدهی می کند. در این زمان، دریچه های تهویه بسته می باشند و انتقال دهنده های طبیعی گرده ها نمی توانند وارد تونل ها شوند. توت فرنگی می تواند بدون عامل انتقال گرده تشکیل میوه دهد اما بیشترین اندازه و وزن هنگامی بدست می آید که گلها توسط زنبورها گرده افشانی شوند. انتقال دهنده های گرده طبیعی مانند مگس ها و زنبور های وحشی و زنبور های عسل موجود در طبیعت، در تونل های توت فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای مشاوره در زمینه افزایش گلدهی توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

گرده افشان های طبیعی

زنبور عسل در یک کلونی کوچک NUC قرار داده شدند و در تونل قرار گرفتند. یک سوراخ ورود و خروج طوری ساخته شده است که زنبورها بطور آزادانه از جعبه NUC وارد تونل گردند. یک جعبه کلونی با نام تجاری کندوی کوچک کلاس سی، شامل 200 زنبور بودند، حدود 5 هفته به طول می انجامد. یک تونل دیگر جهت ارزیابی انتقال دهنده های گرده طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. هر انتقال دهنده گرده طبیعی که وارد تونل گردید به عنوان انتقال دهنده گرده طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. زنبور عسل موجود در کندو موثرترین گرده افشان بود که بطور مشخصی وزن میوه ها را افزایش می داد و زنبور عسل موجود در طبیعت در رده بعد از آن قرار می گرفت.

تفاوت زمان رسیدن محصول با زنبور عسل

تفاوتی در زودرسی تمام گیاهانی که با زنبورها گرده افشانی شده بودند وجود نداشت اما تونلی که به طور طبیعی گرده افشانی شدند وجود نداشت. روش کشت توت فرنگی گلخانه ای بطوریست که تونلی که به طور طبیعی گرده افشانی شده یک هفته دیرتر برداشت میشود. بطور کلی مدیریت زنبور عسل در تونل ها راحت تر است. اگرچه به نظر می رسد که دارای یکنواختی زمانی تولید توت فرنگی در تونل نیستند اما در مدیریت آنها مشکلی ایجاد نمیکند. اگر در تونل ها همزمان با توت فرنگی دیگر سبزیجات کشت گردد زنبورها ممکن است در کاشت یا دیگر فعالیتها مداخله کنند. زنبور عسل به ندرت در درجه حرارت  کمتر از 12 درجه سانتیگراد پرواز می کنند.

مدیریت زنبورهای عسل

خوشبختانه در ماه اسفند تونل ها گرم بوده و زنبورها پرواز می کنند. زنبور های عسل وحشی در هوای خنک تر نیز فعال هستند و رفتار پرواز آنها در تونل ها بیشتر کنترل شده است. آنها گرده افشانهای موثرتری هستند و تا زمانی که هوا تاریک شوند روی گلها فعال هستند. از آنجایی که تعداد آنها نسبت به زنبورهای عسل کندو کمتر است از خروج آنها از طریق دریچه های تهویه و دیگر منافذ باید جلوگیری کرد. بر روی دیواره های جانبی تونل ها جهت جلوگیری از خروج این زنبورها باید توری هایی نصب گردد. این توری ها نیز از ورود شته ها و حشرات به تونل ها جلوگیری می کند.

برای مشاوره در زمینه نحوه کاشت توت فرنگی گلخانه ای و هورمون گلدهی توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

مدیریت آفات و بیماریها
مدیریت بیماری ها

یکی از بیماریهای خطرناک در تونل های کشت توت فرنگی، کپک خاکستری یا همان بوتریتیس است. کپک خاکستری در شرایط آب و هوایی مرطوب و خنک و ابری فعالیت بیشتری دارد. کپک خاکستری ظاهر کرک مانندی روی میوه ها یا روی دمگل ایجاد کرده و سبب می شود تا میوه بازارپسندی خود را از دست بدهد. رطوبت را در تونل همواره کم نگه دارید. رشد رویشی زیاد که ناشی از نیتروژن بالاست می تواند سبب فعالیت بیشتر کپک خاکستری شود. در زمان آغاز گلدهی شکوفه ها با قارچکش هایی مانند: توپسین و کاپتان و تیرام و پیرستین تیمار کرد.

روش کشت توت فرنگی گلخانه ای

کپک خاکستری توت فرنگی Botrytis cinerea

 مدیریت آفات حشره

شته ها به خصوص در زمانی که گیاهان کود زیاد نیتروژنه دریافت کرده اند می توانند در تونل ها پراکنده شوند. کرم ها نیز در ماه اردیبهشت و خرداد می توانند مشکل ساز باشند. صدمه ناشی از کرم ها مانند علامت کمبود نیتروژن می باشد. اگر کرم ها در مراحل اولیه تشخیص داده شوند می توان از شکارچیان طبیعی آنها استفاده کرد. علاوه بر این، تعدادی آفتکش وجود دارد که می توان از آنها جهت کنترل آفات استفاده کرد.

روش کشت توت فرنگی

شته در توت فرنگی

برداشت

اکثر توت فرنگی ها 28 روز بعد از گلدهی برداشت می شوند. 95 درصد میوه های برداشت شده از تونل ها قابل فروش هستند، درحالیکه در کشت مزرعه همین رقم حدود 60 درصد است. اندازه و کیفیت اکثر میوه ها عالی و متوسط و درصد قند آنها 12 میباشد. استحکام و عمر انباری میوه های رقم چندلر خوب می باشد.

توت فرنگی های تونل ها قبل از اینکه توت فرنگی های محلی افزایش یابند به حداکثر باردهی می رسد. در خرداد ماه سایبانی بر روی تونل ها برای جلوگیری از افزایش حرارت قرار دهید. که موجب افزایش کیفیت میوه می شود. متوسط میزان میوه قابل فروش در تمام تونل ها به ازای هر بوته 600 گرم است. برای تولید اقتصادی هر بوته باید حداقل 500 گرم محصول بدهد. تونل های پرورش توت فرنگی پتانسیل خوبی برای افزایش میزان تولید در فصول فروش در طول سال دارند.

نتیجه گیری

روش کشت توت فرنگی گلخانه ای بطوریست که نشاهای ریشه دار و مرغوب در عمق و فاصله بوته ای مناسب کشت می شوند. آنالیز خاک و بافت گیاهی، برنامه ریزی منظم آبیاری، کوددهی و تغذیه بجا و استفاده از پوشش ها روی تونل های­ کشت باید صورت گیرد. نکات مدیریت آفات مانند نصب توری، بکارگیری شکارچیان مفید و سموم در موارد نیاز رعات شود. رعایت موارد ذکر شده در روش کشت توت فرنگی گلخانه ای ، پتانسیل خوبی برای افزایش تولید در فصول فروش در طول سال خواهد داشت.

منابع

بیدریغ، سیروس. کشت خیار، گوجه فرنگی، توت فرنگی در گلخانه. نشر علوم کشاورزی. چاپ اول 1382. 100ص.

جعفرنیا،ساسان. همائی، محسن. کشت گلخانه ای خیار گوجه فرنگی فلفل و توت فرنگی. نشر مشهد؛ سخن گستر. چاپ یازدهم 1397. 480ص.

تهیه و تنظیم: شقایق یوسفی ، کارشناش ارشد گیاه پزشکی

برای مشاوره در زمینه بازار فروش توت فرنگی گلخانه ای و افزایش تولید توت فرنگی گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *