مشاهده همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

بذر گل شاهپسند الوان

شاهپسند الوان

 • گیاه : یکساله
 • فرم : بسیار پر گل
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : متوسط
 • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
 • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
 • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان
 • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 30 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  

بذر گل شب بو زعفرانی

شب بو زعفرانی

 • گیاه : دائمی
 • فرم : مخلوط کم پر و پر پر
 • رنگ : زعفرانی
 • ارتفاع : متوسط
 • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
 • زمان نشاء کاری : اواخر پاییز
 • زمان گلدهی : اواخر زمستان تا اواسط بهار
 • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  

بذر گل کوکب الوان

کوکب الوان

 • گیاه : یکساله
 • فرم : پر گل
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : متوسط
 • زمان خزانه کاری : اوایل بهار
 • زمان نشاء کاری : اواخر بهار
 • زمان گلدهی : تابستان
 • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  

بذر گل گازانیا الوان

گازانیا الوان

 • گیاه : دائمی
 • فرم : پر گل
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : کوتاه
 • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
 • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
 • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
 • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  

بذر گل لادن الوان

لادن الوان

 • گیاه : یکساله
 • فرم : پر گل
 • رنگ : مخلوط زرد، نارنجی و قرمز
 • ارتفاع : کوتاه
 • زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار
 • زمان گل دهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
 • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  

بذر گل نیلوفر رونده الوان

نیلوفر رونده الوان

 • گیاه : یکساله
 • فرم : پر گل
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : رونده
 • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
 • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
 • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
 • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  

بذر گل هیمشه بهار

همیشه بهار

 • گیاه : دائمی
 • فرم : پر پر
 • رنگ : نارنجی
 • ارتفاع : کوتاه
 • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
 • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
 • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
 • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  

بذر گل اطلسی

اطلسی ایرانی الوان

 • گیاه : یکساله
 • فرم : بسیار پر گل (معطر)
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : کوتاه
 • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
 • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
 • زمان گلدهی : اواخر بهار تا تابستان
 • عمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)
 • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر

تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682