نمایش 1–12 از 23 نتیجه

بذر فلفل زرد گلخانه ای اسپرینگ بوک کلوز

7,000,000 تومان

بذر فلفل قرمز گلخانه ای آیتانا کلوز

7,000,000 تومان

بذر گوجه گلخانه تورنج رقمی همرس

2,400,000 تومان

بذر گوجه گلخانه ای مقاوم اُآسیس

3,200,000 تومان

بذر خیار گلخانه ای تالیسیا نانهمز

850,000 تومان

بذر خیار گلخانه ای پرگل و پربار ارمین

1,600,000 تومان

بذر خیار گلخانه ای اتا مقاوم به سرما

1,775,000 تومان

بذر گوجه گلخانه ای مایا مقاوم و پر بار

2,450,000 تومان

بذر گوجه چری گلخانه ای سانتیاگو

4,400,000 تومان

بذر گوجه گلخانه ای والنسیا رقمی مشابه دافنیس

1,800,000 تومان

بذر خیار گلخانه ای نستار

340,000 تومان

بذر بادمجان گلخانه ای جگوار

2,500,000 تومان