محرک رشد

امروزه استفاده از کودهای کشاورزی ارگانیک و غی رارگانیک  با توجه به تولید روز افزون انواع محصولات کشاورزی افزایش چشم گیری پیدا کرده است. کودهای محرک رشد با تاثیر روی مریستم گیاه باعث افزایش رشد رویشی گیاه شده و از طرفی دیگر باعث کاهش طول دوره رشد ریشی گیاه می شوند.

ترکیبات مختلفی در اکثر کودهای محرک رشد یا کود رشد سریع وجود دارد. سه ماده اصلی تشکیل دهنده اکثر کودهای تقویتی یا کود معجزه گر شامل ، انواع جلبک دریایی، آمینواسید، نیتروژن و انواع ریز مغذی ها می باشند.

استفاده از کود محرک رشد ریشه نیز باعث افزایش سیستم ریشه ای گیاه شده و باعث افزایش جذب عناصر از خاک میشود.

فروشگاه اینترنتی کشاورزنت ترکیبی از بهترین کود تقویتی داخلی و خارجی را فراهم کرده و به صورت خرید کود آنلاین در اختیار کشاورزان قرار داده است.

نمایش 1–12 از 58 نتیجه