مقالات و تحقیقات

کشت فلفل گلخانه ای

کشت فلفل گلخانه ای

کشت فلفل گلخانه ای

شرایط انتقال نشا به گلخانه

هنگامی که نهالها را به محیط گلخانه انتقال می دهیم باید مدت نور مکمل را که در هنگام کاشت بذر، 18 ساعت در روز بود به 14 ساعت کاهش دهیم. اینگونه به آنها در تطبیق دادن خود به محیط گلخانه که در آنها هیچ نور مکملی بجز نور خورشید وجود ندارد کمک کنیم. دمای محیط در شب یا روز باید همیشه 20 درجه سانتیگراد باقی بماند.

بیماری پای فیل یا Elephant foot

ته نشین شدن نمک به مقدار زیاد و آبیاری فراوان نزدیک جوانه فلفل می تواند سبب ایجاد جراحت موضعی در ساقه گیاه شود. همچنین منجر به آلودگی قارچی در قسمت طوقه و پژمردگی انتهایی گیاه خواهد شد. این نشانه ها شامل تورم و جراحت اپیدرمی در پایین ساقه به نام پای فیل یا Elephant foot نامیده می شود. کاشت بذر فلفل در سینی های بزرگ سبب تولید نشاء بهتر و بزرگتری میشود. فلفل در مقایسه با گوجه فرنگی به هوای گرمسیری برای رشد و نمو نیاز دارد. معمولا 2 هفته دیرتر از گوجه فرنگی به زمین اصلی منتقل میشود.

برای مشاوره در زمینه کشت فلفل گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

تراکم کاشت نشاها
تراکم کشت

تراکم کاشت نهالها در هر مترمربع، 3 بوته می باشد. کیسه های حاوی خاک اره 20 کیلویی را در فضاهای خالی بین بوته ها در یک یا دو ردیف بر حسب تراکم نشاها قرار دهید. برای مشخص نمودن تعداد نشا لازم باید مساحت گلخانه را در عدد 3 ضرب کنیم. هر کیسه بطور استاندارد برای کاشت 3 عدد نشا می باشد. فاصله بوته ها از همدیگر از هر طرف حدودا 20 سانتیمتر است. بستر کاشت را قبل از انتقال نهال های جوان برای کشت آماده کنید. کیسه های حاوی خاک اره را در یک یا دو ردیف بر حسب تراکم نشاها در فضاهای خالی بین آنها قرار می دهند.

فواصل کشت

در کشت فلفل گلخانه ای، بسترهای خاکی فاصله بین ردیفها 45سانتیمتر و فاصله بین بوته های فلفل 30-40سانتیمتر است. هر کیسه با ابعاد 23 *86 در 10سانتیمتر هنگامی که پر شد تقریبا 20کیلوگرم خاک اره جای می گیرد. آنگاه می توان تعداد کیسه های لازم را محاسبه نمود. برای مثال: ردیف های دو طرفه را که در آن مسیری برای پیاده رویست، فاصله بین ردیف ها 76سانتیمتر است. فضای بین دو ردیف که از یک کیسه تشکیل شده اند با ردیفهای متشکل از دو کیسه حدود 20سانتیمتر میباشد. درنهایت فضای بین هر دو ردیف 70سانتیمتر است.

محاسبه تراکم نشاها

دانستن این اطلاعات به تعیین تعداد ردیفهای دوگانه که می توانیم در گلخانه داشته باشیم کمک می کند. اینگونه می توان تعداد و محل قرار گرفتن ردیفها را به راحتی در هنگام ساخت گلخانه همچنین زهکشی و قرار دادن لوله ها و سیستم های گرمایشی محاسبه و تعیین نمود. با دانستن تعداد کیسه های مورد نیاز و تقسیم آنها به تعداد ردیف ها می توان تعداد کیسه های مورد نیاز برای هر ردیف و همچنین میزان تراکم نشاها را هم بدست آورد.

برای مشاوره در زمینه گلخانه فلفل دلمه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

انتقال نشاها به داخل گلخانه

نشاهای جوان بعد از گذشت 6 هفته بعد از کاشت بذر، آماده انتقال به محیط گلخانه هستند. ارتفاع آنها باید 25 سانتیمتر و دارای حداقل چهار برگ بروی تنه اصلی باشند. همچنین دارای شاخه هایی که تازه جوانه زده اند باشند. در کیسه ها برای ایجاد زهکشی و تامین رطوبت موردنیاز، شیارهایی به طول تقریبا 4 سانتیمتر ایجاد شود . تنه اصلی معمولا به دو یا سه شاخه تقسیم می شود. انتهای هر شاخه گاهی اوقات شبیه چنگال یعنی به چهار شاخه تقسیم میشود.

در کشت فلفل گلخانه ای معمولا بستر کاشت را بوسیله ی محلولهای غذایی که در جعبه های محتوی پشم شیشه نیز وجود داشته است آماده می کنند. دمای محل کشت باید 20 درجه سانتیگراد باشد و ثابت نگه داشتن دما در طول دوره رشد از اهمیت فوق العاده برخوردار است.

بستر کشت

پس از قرار دادن نشاها در محیط کشت از تماس مناسب انتهای محفظه پشم شیشه با محیط کشت اطمینان حاصل کنید. اگر از کیسه های محتوی خاک اره به عنوان محیط کشت استفاده می کنید، دقت داشته باشید که به ازای هر 20 لیتر خاک اره 2 یا 3 نشا در آن قرار می دهید. شکافهای کیسه ها برای کامل کردن سیستم زهکشی در کیسه ها و همچنین برای جلوگیری از جمع شدن مواد غذایی در پایین کیسه ها ایجاد میشوند.

به مدت یک هفته پس از انتقال نشاها به گلخانه، دما باید 20 تا 21 درجه و رطوبت نسبی 70 تا 80 درصد حفظ شود. هدف اصلی در این مرحله از چرخه تولید کاشت نشاهای فلفل، اطمینان از رشد مناسب ریشه ها در بستر رشد است. بطور کلی، اگر نشاهایی که کاشته شده اند در همان هفته های اول ریشه های آنها به خوبی رشد نکند، در مراحل بعدی و در فصل تولید میوه نمی توانند از ریشه هایی قوی و خوبی برخوردار باشند. در این مرحله میتوان از کود هیومیک اسید ۸۰ درصد ویگورهیومیک برای ریشه دهی نشا استفاده کنید.

برای مشاوره در زمینه کشت فلفل گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

محلول های غذایی

در استفاده از محلول های غذایی باید دقت زیادی کرد. آبیاری بیش از حد در این مرحله مانع رشد ریشه ها و نهایتا منجر به عملکرد نامناسب ریشه ها در شرایط نور شدید در ماه های تابستان میشود. همانطور که نشاها بزرگتر میشوند مقدار محلول غذایی را باید زیاد کرد.

با فرا رسیدن فصل برداشت و افزایش میزان نور در این ماهها ماده غذایی را کاهش دهید. یک هفته پس از کاشت نشاها در محفظه کشت، دمای بستر در روز باید 21 درجه و در شب 16 الی 17 درجه باشد. میانگین دما در کل شبانه روز حداقل باید 20 الی 21 باشد. در عین حال سعی کنید دمای متفاوتی را در شب و روز برای رشد و نمو بهتر و همچنین گل دادن و به بار نشستن فراهم سازید. اگر دمای گلخانه بیشتر از 35 و کمتر از 10 درجه سانتیگراد شود سبب کاهش تشکیل میوه و ریزش گلها میشود. بوته فلفل نیاز به زهکش مناسب، خاک لومی با اسیدیته در حدود 6 تا 7 می باشد.

کوددهی
کوددهی بستر قبل از کشت

به منظور آماده سازی خاک بستر بایستی از کود کود کمپلکس پلاس  استفاده نمود. این ترکیب با دارا بودن مقدار زیادی گوگرد علاوه بر تقویت گیاه باعث اصلاح بافت و PH خاک شده و ترکیبات و عناصر مفید در خاک را آزاد می کند.

کوددهی بستر بعد از کشت

گیاه فلفل دلمه ای که در سیستم بدون خاک، پرورش داده میشوند مرتبا توسط محلولهای غذایی کامل، کوددهی میشوند. میزان مواد غذایی مورد نیاز با رشد فلفل ها افزایش می یابد. کوددهی در کشت خاکی شامل 90 کیلوگرم در هکتار کود ازت خالص قبل از انتقال نشاها ضروری است. استفاده از مقادیر زیاد ازت بخصوص کودهای نیتروژن آمونیومی، سبب کاهش تشکیل میوه و کاهش جذب کلسیم و بروز پوسیدگی در ناحیه گلگاه میشود. PH محلول باید بین 5/5 تا 5/6 باشد. 

برای مشاوره در زمینه برنامه غذایی فلفل گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

برداشت محصول و طبقه بندی
برداشت محصول

زمان برداشت محصول، 7 تا 9 هفته پس از تشکیل میوه ها میباشد. در فصل هایی از سال که میزان نور خورشید کم است، زمان رسیدن فلفل ها 9 هفته بطول می انجامد. هنگامی که رنگ میوه 85 تا 90 درصد کامل شد، محصول را برداشت می کنند. برای اینکه بتوان دم میوه را به درستی جدا کرد باید از چاقوی تیز استفاده کرد. در هنگام جدا کردن میوه باید توجه داشت که میوه کناری یا ساقه ها را زخمی نکنیم.

طبقه بندی میوه ها

میوه ها براساس اندازه طبقه بندی می شوند . هرچه اندازه فلفل بزرگتر باشد قیمت آن بیشتر خواهد بود. اندازه میوه ها براساس رقم پرورشی می باشد اما دسته بندی محصول نشان دهنده این است که آیا تعداد میوه برداشت شده با اندازه آنها رابطه ای دارد یا خیر. اندازه میوه ها در کل محصول نشان دهنده مدیریت درست و کنترل روند رشد و استفاده بهینه از امکانات میباشد.

عملیات پس از برداشت و بازاریابی محصول

میوه های برداشت شده باید به سرعت در دمای 10 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 95 درصد خنک شوند تا کیفیت آنها حفظ شود. میوه فلفل ها براساس نیاز بازار چیده میشوند. میوه فلفل با دست در زمانی که در مرحله سبز رسیده چیده میشوند. سپس قبل از هرگونه تغییررنگی چیده می شود. فلفل های رنگی شیرین تر از فلفل سبز رسیده و دارای مقادیر زیادی ویتامین A,C هستند. مجاورت طولانی مدت میوه فلفل دلمه ای با دمای 10 درجه سانتیگراد می تواند سبب تغییر رنگ میوه و کاهش وزن میوه و خرابی و پوسیدگی آن شود.

گرد آورنده : شقایق یوسفی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *