مقالات و تحقیقات

نکات کلیدی تولید فلفل گلخانه ای 

نکات کلیدی تولید فلفل گلخانه ای 

هنگام گلدهی
رشد زایشی شدید

هنگامی که صورت گلها به سمت بالا است، نشان دهنده رشد زایشی شدید گیاه است. بعنوان راه حل؛ دما را در شب و میانگین دما در طول شبانه روز به اندازه یک درجه سانتیگراد کاهش دهید. این کار باعث میشود تا رشد شاخ و برگهای گیاه زیاد باشد.

رشد بیش از حد

گلهای بزرگ و دمبرگهای ضعیف و گل هایی که به سمت پایین باز شده اند و میوه ها می افتند و شکل نامناسبی به خود میگیرند. این مسئله نشان دهنده رشد بیش از حد شاخ و برگهای گیاه است. برای حل این مشکل، افزایش دما در شب و افزایش میانگین دما در شبانه روز به میزان یک تا 2 درجه سانتیگراد انجام میشود.

میوه دهی
افتادن میوه

افتادن بیشتر میوه هایی که نارس از درخت می افتند ظرف یک هفته پس از باردهی بوته نشان دهنده بی میلی گیاه به حفظ میوه هایش میباشند. یکی از دلایل آن، رشد بیش از حد شاخ و برگها و تمایل به رشد رویشی زیاد، میباشد. در نتیجه باید با افزایش میانگین دما در طول شبانه روز به اندازه یک درجه، بوته آماده باردهی و حفظ میوه خود کنیم. همینطور، ممکن است بخاطر تولید بیش از حد باشد در نتیجه، میوه های جوان و تازه آن می افتند. راه حل آن، کاهش میانگین دما به اندازه 1 تا 2 درجه سانتیگراد در طول شبانه روز میباشد.

برای مشاوره در زمینه برنامه کودی فلفل گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

بدشکلی میوه

بدشکلی میوه ها، یکی از دیگر مشکلات میباشد که علت آن، دمای پایین در طول دوره گلدهی میباشد. معمولا زمانی که دمای هوا کمتر از 14 درجه سانتیگراد است پس در فصل زمستان بیشتر به چشم میخورد. دلیل دیگر آن، حشره ای بنام لیگوس است که شیره میوه را می مکد و چنانچه گیاه در حال رشد باشد، قسمتهای مکیده شده که خشک شده اند، پاره میشود.

نکات تولید کاربردی فلفل گلخانه ای 

                    Lygus lineolaris

دلایل محیطی بدشکلی میوه

یکی از نکات کلیدی تولید فلفل گلخانه ای ، بدشکلی میوه مربوط به شرایط نامطلوب، در طی دوره گلدهی یا گرده افشانی می باشد. گاهی اوقات ایجاد شرایط دمایی بسیار سرد یا بسیار گرم نیز می تواند سبب بروز چنین حالتی گردد. برای جلوگیری از ایجاد چنین حالتی باید موانع موجود در طی مرحله گلدهی و گرده افشانی حذف شده و از تغییرات دمایی شدید جلوگیری نمود.

خال و یا لکه روی میوه

ایجاد خال و یا لکه بروی میوه، عارضه دیگری است که بصورت لکه های بسیار کوچک در قسمت زیرسطحی میوه می باشد و مربوط به میزان زیاد کلسیم در گیاه است که در نهایت تبدیل به کریستالهای اگزالات کلسیم می گردد. ایجاد شرایطی که سبب افزایش فشار ریشه ای می گردد نیز می تواند سبب بروز چنین حالتی شود. 

ترک میوه

از دیگر مشکلات، ترک بروی میوه و ترک پوست میوه است، دلیل این عارضه، هنگامی که رطوبت نسبی هوای گلخانه بیشتر از 85 درصد باشد. همچنین دلیل دیگر، در اثر فشارهای زیادی که بر ریشه ها وارد می شود. هنگامی که دمای هوا در شب پایین و دمای ریشه ها بالا باشد، فشار زیادی بر ریشه ها وارد میشود و باعث ترک برداشتن میوه ها میشود. راه حل این مشکل، باید آبیاری منظم باشد و دمای محیط گلخانه دچار نوسان نشود.

برای مشاوره در زمینه افزایش تولید فلفل دلمه گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

رنگ پذیری میوه

عارضه دیگر، فلفل به رشد کامل خود رسیده اما میوه به رنگ کامل در نمی آیند. ریزش یا افتادن میوه های رنگ نگرفته، شروع میشود. این مشکل در اوایل فصل برداشت بیشتر به چشم میخورد. به نظر می رسد که راه حل این مشکل؛ برطرف کردن کمبود عنصر بور در غذای گیاه است. تولیدکنندگانی که از خاک اره استفاده می کنند با در نظر داشتن نکات کلیدی تولید فلفل گلخانه ای باید از مواد غذایی با میزان بور بیشتر از حد استاندارد استفاده کنند. 

افزایش میانگین دمایی

میوه های کامل رسیده که هنوز رنگ آنها پس از گذشت 8 هفته کامل نشده، به دلیل پایین بودن میانگین دمایی شبانه روز می باشد. افزایش میانگین دما در طول شبانه روز به میزان 5/0 درجه سانتیگراد می تواند به اصلاح این مسئله کمک کند.

تکامل میوه

میوه هایی که رنگ گرفتن آنها، کامل شده است اما به رشد کافی نرسیده اند. تولید این میوه های کوچک، معمولا نشان دهنده تولید بیش از حد میوه است. این نقص معمولا بدلیل زیاد بودن منابع برای تولید میوه و در اختیار نداشتن انرژی و منابع لازم برای تکامل میوه است. راه حل؛ کاهش دما در شب به اندازه 1 تا 2 درجه سانتیگراد می تواند در اصلاح آن و رشد گیاه و افزایش طول میانگره ها کمک کند. میوه هایی که در چین دوم بروی شاخه های فرعی رشد می کنند از آنهایی که در چین اول از تنه اصلی برداشت شدند کوچکتر هستند.

سیاه شدن انتهای میوه

عارضه بعدی، سیاه شدن انتهای میوه و شکوفه است. این مشکل ممکن است در انتهای شکوفه و یا در یک طرف میوه ظاهر شود. پوسیدگی گلگاه میوه مربوط به کمبود کلسیم و یا نرسیدن کلسیم به میوه ها است. این عمل ممکن است در اثر کاهش تعرق یا کمبود آب بوجود آید. علایم این اختلال بصورت لکه ها و نقاط لهیده بروی میوه است . این لکه ها به تدریج به پوسیدگی های قهوه ای و حاشیه مشخص بین بافت سالم و آسیب دیده تبدیل میشود. این نقاط و لکه ها معمولا در قسمت انتهایی میوه دیده میشود. راه حل این مشکل؛ استفاده از کلرید کلسیم است.

برای مشاوره در زمینه برنامه غذایی فلفل دلمه ای گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

آفتاب سوختگی

در تابستان بر اثر تابش مستقیم خورشید به بوته، برگها و میوه ها دچار آفتاب سوختگی میشود. نشانه های آفتاب سوختگی همانند پوسیدگی هایی است که در شکوفه ها و میوه ها ظاهر میشود. برای حل این مشکل می توان از برگها برای ایجاد سایه و محافظت میوه ها از نور مستقیم خورشید استفاده کرد. لذا هنگام هرس باید دقت کافی داشت که تا گیاه بصورتی هرس شود که همیشه برگ کافی جهت ایجاد سایه بروی میوه ها وجود داشته باشد.

برعکس شدن پهنک

عارضه دیگر، برعکس شدن پهنک بروی ساقه و دمبرگ است. این حالت بیشتر هنگام کاشتن نشاها و همچنین کاشتن گیاهان خارج از ردیف ها دیده میشود. این نقص بیشتر مربوط به تبخیر زیاد هنگام انتقال گیاهان از نهالستان به گلخانه با رطوبت پایین است.

لوله ای شدن برگ ها

لوله ای شدن حاشیه برگها، عارضه دیگری است که بیشتر در برگهای پیر دیده میشود. ولی مشکل چندانی به حساب نمی آید. اگر لوله ای شدن بطور گسترده در برگهای جوانتر دیده شود می تواند نشان دهنده استفاده بی رویه از علفکش ها باشد.

زردی بین رگبرگ ها

زردی بین رگبرگها، عارضه دیگری است که معمولا با افزایش سن برگها که عمر سه ماه دارند افزایش می یابد. نتیجه افزایش سن و پیر شدن برگها، کوتاه شدن عمر مفید گیاه و میوه هاست. گیاه می تواند برگهای خود را از بین ببرد یا مواد غذایی سرگردان را برای استفاده در دیگر قسمتها بکار گیرد. کلروز یا زردی در صورتی که بین رگبرگهای برگهای جوان مشاهده شود می تواند نشان دهنده مشکلی در جذب مواد غذایی میباشد. میتوانید از کود هیومیک اسید ۸۰ درصد ویگورهیومیک به میزان 100 گرم در 1000 لیتر آب به صورت محلول پاشی یا یک کیلوگرم در آب آبیاری استفاده کنید. همینطور احتمال دارد دمای محیط ریشه ها بیش از 23 درجه سانتیگراد باشد.

نکات کلیدی تولید فلفل گلخانه ای 
کوچک شدن برگ ها

وجود برگهای کوچک نشان دهنده تولید بیش از حد میوه است. اگر مدت زمان رسیدن میوه ها طولانی و اندازه آنها کوچک باشد این نشان دهنده فعالیت بیش از حد اندام تولیدکننده میوه است. همزمان با کاهش میانگین دما در طول شبانه روز در اواخر تابستان، استفاده از محلول نیتروژن آمونیومی توصیه میشود. این عمل به اصلاح روند رشد رویشی گیاه کمک می کند.

برگهای فوق العاده بزرگ، نشان دهنده رشد بیش از حد شاخ و برگ هاست. اگر روند رشد میوه ها مناسب باشد ، هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمد.

برای مشاوره در زمینه گلخانه فلفل دلمه ای رنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

هرس و تربیت گیاه
کنوپی گیاهی

فلفل گیاهی است که دارای رشد نامحدود بوده که ساقه و برگهای آن دایما در حال رشد و تولید برگ و ساقه جدید هستند. به این دلیل مرتبا برگها و ساقه های آن برای کنترل رشد و برداشت محصولی خوب، هرس میشود. بوته فلفل دارای دو ساقه اصلی است. در نتیجه در هر مترمربع که در ابتدا 3 بوته کاشته بودیم پس از رشد، تراکم آن به 6 ساقه در هر مترمربع می رسد.

کلیات هرس فلفل

یکی از نکات کلیدی تولید فلفل گلخانه ای اینست که بوته فلفل را هر دو هفته یکبار، هرس میکنند. باید برگها و جوانه هایی که از اطراف گره های جدید بروی ساقه اصلی شروع به رشد کرده اند را V شکل (سیستم آلمانی) هرس کرد. بوته فلفل از محل گره ها شروع به گلدهی می کند. یک هفته پس از کاشت نهالها در گلخانه، بوته ها دارای 2 تا 3 شاخه می شوند. در این هنگام باید بجز دو تنه اصلی، دیگر برگها و شاخه های اضافی را هرس کرد. هریک از تنه های اصلی تا ارتفاع 4 متر رشد میکنند و لذا نیاز به تکیه گاهی دارند تا از آن بالاتر روند بدین منظور از سیم هایی قیم که از سقف آویزان هستند بعنوان تکیه گاه استفاده میشود.

برای مشاوره در زمینه کشت فلفل گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

ملاحظات هنگام هرس

در هنگام هرس کردن باید دقت داشت که جوانه انتهایی تنه اصلی کور نشود و همچنین از محلی که دیگر شاخه های اصلی رشد کرده، آنرا هرس نکنیم. در هنگام هرس کردن باید دستان و قیچی هرس را به محلول شیرخشک آغشته کنیم. پروتئین موجود در شیرخشک با پروتئین موجود در ساختمان ویروسها ادغام شده و از تکثیر بیماریهای ویروسی گیاهی، جلوگیری می کند.

هرس در سیستم اسپانیایی

در تربیت با سیستم اسپانیایی، اصولا هرس انجام نمیشود بلکه شاخه ها و برگها بوسیله ی شبکه توری نگهداری میشوند. توجه داشته باشید که سیمها نباید محکم به تنه بسته شوند که در هنگام رشد و عریض شدن تنه به آنها آسیبی برسد. روش دیگر در استفاده از سیمها این است که قبل از انتقال نشاها به داخل کیسه های حاوی خاک اره، آنها را در کیسه ها قرار دهیم. همانطور که ریشه ها شروع به رشد می کنند سیمها را در خود محکم نگه می دارند. سیمها را چندان محکم نکشید و بگذارید مقداری شل باشد تا در هنگام رشد تنه در طول سال بتواند به دور آن بچرخد.

برای مشاوره در زمینه هرس فلفل دلمه ای گلخانه ای با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

شاخه های فرعی

دلیل باقی گذاشتن این برگ بروی شاخه فرعی، افزایش تعداد برگها و ایجاد سایبان برای استفاده بهتر از نور خورشید و همچنین ایجاد سایه برای رشد میوه ها می باشد. در اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد می توان اجازه داد تا برگ سوم نیز پیرامون یکی از ردیفها رشد کنند. گیاهانی که در کنار دیوارها قرار گرفته اند نور بیشتری را جذب می کنند و برگهای اضافی آنها سایه لازم را برای رشد میوه ها در حالی که میزان تولید فتوسنتز آنها افزایش می یابد فراهم می کنند. برای پرهیز از کور کردن محل های رشد بر روی تنه اصلی قبل از جدا کردن شاخه های فرعی اجازه دهید تا آنها 1تا 2/5 سانتیمتر رشد کنند. این عمل به ما اجازه می دهد تا بتوانیم به راحتی شاخه های فرعی هرس شده را تشخیص دهیم. همچنین مطمئن شویم که محل رشد در تنه اصلی دست نخورده باقی مانده است.

اهمیت هرس کردن

از نکات کلیدی تولید فلفل گلخانه ای اینست که با رشد گیاه، هرس کردن صحیح آن بسیار مهم می باشد. در صورت تعویق هوس، از آنجایی که برگها و شاخه های زیادی شروع به رشد می کنند دیگر نمی توان بدون از دست دادن قسمتی از محصول آنرا جبران کرد. برای اطمینان از جدا شدن برگها و شاخه های اضافی و پرهیز از صدمه زدن به تنه اصلی از انگشتان یا قیچی های کوچک استفاده کنید.

گل و تشکیل میوه

هرس کردن و تربیت برگها و ساقه ها به ایجاد تناسب بین رشد رویشی و تشکیل میوه کمک می کند. دمای بالای 30 درجه سانتیگراد، باعث کاهش میزان باردهی میشود. افزایش نور بیش از حد در تابستان، بطور قابل توجهی باعث کوچک شدن حجم میوه میشود. سایه اندازی در گلخانه می تواند به مقدار زیادی تاثیر نور شدید را در طول تابستان، کاهش و یا خنثی کند.

برای مشاوره در زمینه کشت بهینه فلفل دلمه ای سبز، زرد، قرمز با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

گرد آورنده : شقایق یوسفی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *