مقالات و تحقیقات

تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای

تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای

تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای

مقدمه

چون قرار است محصول گلخانه ای در فصلی تولید شود که شرایط محیطی، مناسب کشت آن گیاه نیست بنابراین فراهم آوردن محیطی که بتوان در آن دما، نور ، رطوبت و سایر عوامل محیطی را کنترل نمود، اولین قدم در تولید محصول گلخانه ای است.

انواع گلخانه ها

در تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای ، آنها را براساس معیار های مختلفی، رده بندی می کنند که مهمترین این معیارها عبارتند از:

شکل اسکلت گلخانه

مجزا و پیوستگی سالنهای گلخانه

نحوه گرم کردن گلخانه

تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای
شکل اسکلت گلخانه

شامل گلخانه های یکطرفه و گلخانه نیمه دوطرفه و گلخانه دوطرفه و گلخانه نیم استوانه ای هستند.

گلخانه های یکطرفه

گلخانه هایی هستند که یکطرف آنها دیوار است و بنابراین فقط از یک طرف شیب دارند.

گلخانه های نیمه دوطرفه

گلخانه هایی هستند که از هر دو طرف دارای شیب هستند اما شیب یکطرف کمتر می باشد.

گلخانه های دوطرفه

گلخانه هایی هستند که شیب هر دوطرف سقف ها باهم برابر است.

برای مشاهده مقاله انواع تاسیسات و ادوات مورد نیاز برای کشت و پرورش سبزیجات (گلخانه یک طرفه و دوطرفه) اینجا را کلیک کنید.
گلخانه های نیم استوانه ای

گلخانه هایی هستند که دارای قوس 180 درجه می باشند و اسکلت گلخانه توسط لوله های آب ساخته می شود.

مجزا و پیوستگی سالنهای گلخانه

که در مورد گلخانه های چندسالنه، بررسی می شود و به این صورت است که:

سالنهای مجزا

همانند گلخانه های تک سالنه هستند که به تعداد چند تا در کنار هم احداث می شوند.

سالنهای بهم پیوسته یا جوی پشته ای

در این نوع گلخانه ها سالنهاف پهلو به پهلوی همدیگر بوده و دیوار بین گلخانه ها برداشته می شود. بنابراین به اسکلت کمتری نیاز دارد و دارای فضای داخلی، مشترک و یکواحد میباشد.

نحوه گرم کردن گلخانه

گلخانه ها را براساس شیوه و نحوه گرم کردن سالن، نیز طبقه بندی می کنند که انواع آن عبارتند از:

گلخانه های سرد

گلخانه های سرد جهت حفاظت گیاهان از سرما و یخبندان مورد استفاده قرار می گیرند.

گلخانه های نیمه گرم

این نوع گلخانه ها برای نگهداری گیاهان حساس به سرمای زمستان و آن هایی که دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد برای آنها مضر است، کاربرد دارد.

گلخانه های گرم

گلخانه گرم مخصوص تولید سبزی در خارج از فصل است چون در مناطق سردسیر به منظور کاهش تغییرات هوای خارج گلخانه روی دما و رطوبت داخل گلخانه، آن را بصورت گود و دیوار آن را سیمانی انتخاب می کنند.

گلخانه گرم و مرطوب

شرایط این نوع گلخانه مانند گلخانه گرم است ولی رطوبت آن در حد اشباع می باشد . با آبپاشی راهروها، گرم کردن آب در فضای داخل گلخانه و یا در اثر جریان آب از یک طرف گلخانه به طرف دیگر آن، رطوبت مورد نیاز تامین می شود.

انتخاب محل احداث گلخانه

گلخانه باید در جایی احداث شود تا بیشینه نور را دریافت کند. نور آفتاب در تمام روز لازم است اما نور آفتاب در صبح که خورشید از شرق طلوع می کند برای گیاهان کافی است. آفتاب صبح برای شروع فرایند فتوسنتز و غذاسازی ، بیشتر مورد نیاز است و در نتیجه آن ، رشد گیاه بیشینه است. مقدار نور در ماه های آذر تا اسفند ، یک سوم خرداد است.

بطور تقریبی ارتفاع گلخانه، حدود یک سوم عرض گلخانه است. ارتفاع بیش از حد، نه تنها شکل گلخانه را ناموزون می کند بلکه هزینه های نگهداری را افزایش می دهد. زیرا مقداری از گرمای حاصله در ارتفاع بالایی سقف، در تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای محلی که قابل استفاده برای گیاه نیست، منتشر شده  و موجب بالا رفتن هزینه های حرارتی گلخانه می شود.

حرارت گلخانه

مقدار حرارت گلخانه به تدریج از کف تا سقف زیاد شده و با افزایش هر یک متر ارتفاع از کف، دمای هوا یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد و هوای بالاترین نقطه گلخانه همیشه چندین درجه گرمتر از سایر قسمت ها می باشد. ارتفاع گلخانه های فلزی بین 4 تا 7 متر انتخاب می شود. ولی ارتفاع داربستی که بوته ها به آن بسته می شوند حدود 2 تا 3 متر است.

ارتفاع مناسب گلخانه

در تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای در مورد ارتفاع مناسب گلخانه ، نظرات متفاوتی وجود دارد. از دیدگاه شیوع آفات و بیماری ها؛ گلخانه با ارتفاع بیشتر، ارجحیت دارد چون حجم هوای گلخانه با افزایش ارتفاع، افزایش می یابد و در نتیجه موجب کاهش گسترش بیماری ها می شود. تنها مشکل جمع شدن قطرات آب حاصل از چکه کردن سقف گلخانه پلاستیکی است که باعث سنگین شدن پلاستیک  و خم شدن آن به سمت پایین می شود. برای رفع آن لازم است این پوشش با شیب مناسبی نصب شود تا آب جمع آوری شده به راحتی از روی این پوشش عبور کرده و به خارج از محل کشت گیاهان منتقل شود.

همچنین به منظور کاهش رطوبت نسبی هوای گلخانه تعدادی پنکه در جاهای مختلف نصب می شوند تا توزیع رطوبت یکنواخت شود.

عرض گلخانه

با افزایش عرض گلخانه علاوه بر ارتفاع گلخانه، زاویه شیب سقف گلخانه با سطح افقی نیز افزایش می یابد. همچنین در مورد زاویه شیب گلخانه که نقش مهمی در طراحی گلخانه دارد که زاویه شیب سقف گلخانه با سطح افقی بستگی به شکل گلخانه و منطقه مورد استفاده دارد. در گلخانه های پلاستیکی این زاویه حدود 40 درجه و در گلخانه های شیشه ای خدود 33 درجه است. زاویه سقف گلخانه در میزان ریزش قطرات ناشی از بخار آب بر روی گیاهان داخل گلخانه موثر است. هرچه این زاویه بیشتر باشد، میزان ریزش قطرات آب کمتر است.

زاویه نوری گلخانه

در تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای بیشینه نور زمانی وارد گلخانه می شود که خورشید عمود بر سقف بتابد. اساسا این حالت تنها، در بهترین شرایط و در مدت کوتاهی از روز اتفاق می افتد. هرچه این زاویه کمتر شود میزان نور وارد شده کمتر است. برای اینکه نور با زاویه 90 درجه به گلخانه برخورد کند، زاویه شیب سقف گلخانه با سطح افقی باید بیشتر از 60 درجه باشد. اگر عرض گلخانه کمتر از 62/7 متر باشد، زاویه شیب سقف گلخانه با سطح افقی 32 درجه و اگر عرض گلخانه بیشتر از 62/7 متر باشد این زاویه باید 26 درجه باشد.

تعیین جهت گلخانه

تعیین جهت گلخانه بستگی به شرایط منطقه دارد. در صورتی که منطقه ی موردنظر بادخیز باشد جهت باد غالب در تعیین جهت گلخانه اهمیت بیشتری دارد. بایستی جهت گلخانه در جهت باد های خسارت زا باید باشد. در نتیجه ی همسو بودن جهت گلخانه با جهت باد غالب یا باد خسارتزا باعث می شود خسارت کمتری به گلخانه وارد شود.

تامین نور گلخانه

باید توجه داشت در صورتی که گلخانه در جهت باد غالب باشد، می توان کمبود احتمالی نور را با روشن کردن تعدادی لامپ فلورسنت جبران نمود. برعکس اگر برای تامین نور، گلخانه در خلاف جهت باد غالب باشد، خسارت جبران ناپذیری به گلخانه وارد خواهد شد. در صورتی که منطقه موردنظر بادخیز نباشد، در مورد گلخانه های تک واحدی، معمولا در عرض های جغرافیایی کمتر از 40 درجه شمالی یا جنوبی، جهت گلخانه یا امتداد جوی پشته یا ناودان گلخانه باید شرقی غربی باشد. لازم به توضیح است که جهت گلخانه همان امتداد ناودان گلخانه یا امتداد جوی پشته گلخانه است.

خطوط کاشت

در تمام گلخانه ها، همیشه جهت خطوط کشت باید شمالی-جنوبی باشد تا همه گیاهان در طول روز از نور کافی برخوردار باشند و کمترین سایه اندازی روی یکدیگر داشته باشند. اگر در گلخانه های چند واحدی که امتداد شمالی-جنوبی است خطوط کاشت شرقی-غربی باشند، ردیفهای کاشت همانند دیواری بزرگ روی هم سایه اندازی می کنند و این سایه اندازی به مراتب بیشتر از سایه اندازی بوته های روی یکدیگر می باشد. در صورتی که اگر خطوط کاشت در امتداد گلخانه شمالی-جنوبی باشد، سایه بوته ها روی هم می افتد که به مراتب کمتر از سایه ردیف ها میباشد. همچنین در این حالت تهویه گلخانه نیز بهتر انجام میشود.

برای مشاهده مقاله آموزش کاشت بذر در سینی نشا اینجا را کلیک کنید.

سینی نشا 128سلولی ، سینی نشا چند بار مصرف ۱۵ سلولی (برای تهیه این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای

 

ساختمان و اسکلت گلخانه

در تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای یکی از اسکلتهای گلخانه که مجزا از گلخانه نصب می شود بادشکن می باشد. بادشکن نقش مهمی در کاهش سوخت مصرفی دارد. در احداث بادشکن باید از درختان سریع الرشد همیشه سبز استفاده کرد. با توجه به کاهش شدت نور خورشید در زمستان و به منظور جلوگیری از سایه اندازی درختان روی گلخانه و تاثیر منفی بر رشد گیاهان، باید بادشکن های واقع در جنوب، شرق و غرب گلخانه کمینه 5/2 برابر ارتفاع بادشکن از گلخانه فاصله داشته باشند.

جایگزین بادشکن

اگر بادشکن زنده به تنهایی نتواند جلوی باد شدید را بگیرد، باید قبل از بادشکن زنده، دیواری آجری یا بتنی احداث شود و سوراخهایی در دیوار ایجاد کرد تا باد باعث فروریختن دیوار نشود. اخیرا بادشکن هایی که بصورت توری پلاستیکی به رنگ سبز هستند. به عنوان بادشکن مورد استفاده قرار می گیرند. به منظور جلوگیری از سایه اندازی گلخانه ها روی هم، لازم است فاصله کافی بین دو گلخانه رعایت شود. فاصله بین دو گلخانه بستگی به ارتفاع گلخانه و زاویه تابش خورشید دارد. اسکلت گلخانه نگهدارنده پوشش است. قدیمیترین اسکلت از جنس چوب بود. امروزه اسکلت گلخانه، از آهن، آلومینیوم و فولاد ساخته میشود.

اجزای معمول هر گلخانه
پایه

همچنان که ساختمان نیاز به ستون هایی دارد تا وزن آن را تحمل کند. گلخانه نیز نیاز به پایه های جانبی دارد تا وزن سقف را تحمل کند. در تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای این پایه ها معمولا در سیمان قرار داده می شوند. پایه های سیمانی در زیر خاک قرار داده می شوند. جنس پایه می تواند فلزی یا چوبی باشد  و در صورت چوبی بودن باید با مواد نگهدارنده تیمار شود.

ساشسیل

محافظی برای قسمت پایین پنجره هاست و بر روی دیوار حاجب قرار می گیرد. وقتی دریچه جانبی مورد استفاده قرار می گیرد آن را ساشسیل می گویند. جنس آن می تواند چوبی یا فلزی باشد.

Eave Plate

سطحی است که در روی پایه ها قرار می گیرد و محافظی برای سقف گلخانه است.

ناودان

ناودان ها کار جمع آوری  و هدایت آب را به بیرون از اسکلت، به عهده دارند. ناودان ها دارای شیبی حدود 10 سانتی متر به ازای هر 5/30 متر طول گلخانه هستند تا آب را براحتی منتقل کنند. گلخانه های تک واحدی نیازی به ناودان ندارند و برف و باران به آسانی از اسکلت خارج می شوند. تجربه نشان داده است که در گلخانه های جوی پشته ای قرار دادن یک ناودان با شیب مناسب در داخل گلخانه  و در زیر ناودان اصلی گلخانه باعث هدایت قطرات آب چکه کرده از ناودان اصلی به کنار و در نهایت بیرون گلخانه میشود.

قاب

قاب یکی از مهمترین قسمت های ساختمان گلخانه است. شکل و اندازه آن باید طوری باشد تا کمترین سایه ممکن را در گلخانه ایجاد می کند. قاب باید به اندازه کافی محکم باشد تا وزن پوشش ، برف و نیروی باد را تحمل کند. قاب ها دارای کانالی هستند و وقتی این کانال در قسمت داخل گلخانه قرار می گیرد، کار هدایت قطرات آب را به داخل ناودان به عهده دارند.

کشو

کشو به قسمت بیرونی قاب متصل میشود تا شیشه و مواد پوشش دهنده را در جای خود نگهدارد. همچنین کشو مواد پوشش دهنده  را از نور آفتاب محافظت می کند. اشعه ماورا بنفش مواد پرکننده شیشه را از بین می برد. کشوها براحتی توسط دو یا چند پیچ به قاب متصل می شود.

پورلاین

پورلاین، میله ای است که در طول گلخانه کشیده میشود و برای نگهداری قاب به کار می رود.

خرپا

خرپا یک عضو حمایت کننده است که برای استحکام گلخانه بکار می رود. گلخانه های دوطرفه دارای خرپاهای پیچیده هستند تا پوشش گلخانه، نیروی برف و باد را تحمل کند.

پشته

پشته قسمت برآمده گلخانه است. قسمت بالایی هر قاب، به پشته محکم می شود. پشته همچنین دستگاههای تهویه سقفی را نگه میدارد.

Ridge Cap

میله ای است که در انتهای پشته قرار می گیرد  و به منظور راه رفتن روی گلخانه برای بازرسی و یا تعمیرات جزئی بکار میرود.

پنجره تهویه

پنجره تهویه که در تمام طول گلخانه و یا در قسمت هایی از گلخانه قرار می گیرد.

پنجره تهویه کناری

پنجره تهویه کناری باعث افزایش جریان هوا در گلخانه میشود. وقتی این پنجره ها باز باشند، بیشینه اثر دودکشی ایجاد میشود و در نتیجه هوای گرم از طریق پنجره سقفی به بیرون گلخانه کشیده می شود.

نگهدارنده دستگاه تهویه

نگهدارنده دستگاه تهویه جزئی از اسکلت است که دستگاه تهویه روی آن قرار می گیرد.

 

انواع گلخانه قابل بهره برداری

با توجه به تنوع فعالیتها  و تنوع شرایط اقلیمی کشور پنج نوع گلخانه معرفی می گردد و براساس نیاز و شرایط می توان یکی از انواع معرفی شده را انتخاب کرد:

تونلی با اسکلت فولادی

گلخانه هایی که دارای سازه تونلی با اسکلت فولادی قابل حمل و لوله های فولادی سقفی می باشد. همچنین دارای پنجره بالارونده کناری یا پنجره بالارونده یکطرفه سقفی میباشد.

تونلی با سقف دندانه دار

گلخانه هایی که دارای سازه تونلی با سقف دندانه دار و اسکلت از لوله های فولادی قابل حمل میباشد. همچنین دارای پنجره بالا رونده ایستاده و دندانه دار و یکطرفه در سقف و پنجره بالارونده در کناره ها میباشد. این نوع گلخانه مناسب مناطق مرطوب میباشد.

گنبدی

گلخانه هایی که دارای شکل گنبدی و لوله های فولادی قابل حمل و دارای بادشکن کناری و مناسب مناطق بادخیز هستند. همچنین دارای پنجره بالارونده میباشد. این نوع گلخانه مناسب مناطق بادخیز میباشد.

دارای پروفیلی با لوله های فولادی

گلخانه هایی که دارای پروفیل و لوله های فولادی و بادشکن کناری و پنجره بالارونده ناودانی در سقف و پنجره بالارونده کناری میباشد. این نوع گلخانه مناسب مناطق برف خیز می باشد.

اسکلت فولادی با پنجره های بال کبوتری

گلخانه هایی که دارای اسکلت فولادی و قابل حمل و مناسب مناطق گرم می باشد. همچنین دارای پنجره بال کبوتری با کنترل جداگانه در هر طرف در سقف و پنجره بالارونده کناری می باشد.

تسیسات مورد نیاز گلخانه ای

جنس اسکلت گلخانه

جنس اسکلت بستگی به قیمت آن، قابلیت دسترسی، شرایط آب و هوایی و شکل گلخانه دارد. اسکلت گلخانه باید سبک و محکم و دارای هزینه اولیه و نگهداری کم بوده و دارای کمینه سایه اندازی باشد. اسکلت گلخانه باید در برابر وزش باد با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، مقاومت نماید که رایجترین آنها عبارت از چوب و آهن و الومینیوم و دیوار حاجب میباشد.

اسکلت چوبی

چوب استحکام کمتری از آهن و آلومینیوم دارد و نور کمتری را بداخل گلخانه وارد می کند. هرگز نباید چوب را با موادی مانند پنتاکلروفنول آغشته و رنگ کرد چون دود حاصل از این مواد سمی بوده و برای گیاه مضر است. برای مبارزه با موریانه ها و مورچه های نجار و سوسکهای چوبخوار و قارچهای عامل پوسیدگی پوست، از سم سدیم اکتابورات تتراهیدرات با نام تجاری بورات استفاده می کنند.

تاسیسات گلخانه ای ولکانیزه کردن

روش تجاری مقاوم کردن چوب، ولکانیزه کردن نامیده میشود که در آن، نمک را در چوب قرار داده سپس چوب تیمار شده با نمک را در اطاقی با فشار زیاد قرار می دهند. این چنین نمک با فشار وارد چوب می گردد. چوب کاج عمر کمی دارد و رنگ کردن آن با رنگ سفید، باعث جلوگیری از پوسیدگی و افزایش شدت نور داخلی می شود. عیب اسکلت چوبی، هزینه بالای آن و نیاز به رنگ زدن مداوم است.

اسکلت آهنی

در مورد اسکلت های آهنی، هزینه اولیه آن نسبت به چوب بالاتر است. در گلخانه های فلزی لازم است که شیشه ها با زوارهای قاب پنجره فاصله مناسبی داشته باشند در غیر اینصورت، در اثر انقباض و انبساط آهن، شیشه ها می شکنند. در اسکلت های منحنی از لوله آهنی استفاده می شود.

گلخانه های تونلی

در ساخت گلخانه های تونلی بر حسب مورد از لوله گالوانیزه با قطرهای مختلف استفاده می شود. اجزای اسکلت توسط پیچ و مهره به هم متصل می شوند و از جوش استفاده نمی گردد. از آلومینیوم بیشتر در گلخانه های کوچک و فانتزی استفاده میشود. هزینه اولیه آن از آهن بیشتر و قابلیت انتقال حرارت آن نیز از چوب بیشتر است. برای مقاوم کردن آن را با فلزاتی مانند آهن ترکیب و آلیاژ آلومینیوم تولید می کنند.

دیوار حاجب

در برخی گلخانه های قدیمی، یک دیوار جانبی بین سطح زمین و ابتدای اسکلت گلخانه قرار می گرفت که دیوار حاجب نامیده میشد. جنس این دیوار بتنی، سیمانی و یا چوبی بود و معمولا استحکامی به گلخانه نمی داد. در گلخانه های جدید برای جلوگیری از کاهش عبور نور توسط این دیوار، آن را درون زمین قرار میدهند.

در گلخانه هایی با پوشش پلاستیک، پلاستیک به دیوار حاجب، چسبانده میشود. دیوار حاجب باید حداقل 15 سانتیمتر زیرزمین باشد تا از ورود حیوانات کوچک به گلخانه جلوگیری کند. این دیوار باید بخوبی عایق کاری شود تا از هدر رفت گرما، جلوگیری کند.

سمپاش دستی ۲ لیتری (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)
انواع پوشش گلخانه

در تاسیسات مورد نیاز گلخانه ای مهمترین ویژگی پوشش گلخانه توانائی عبور نور از آن است. پوشش گلخانه باید بتواند بیشینه مقدار نور موجود را به گیاه برساند. بنابراین درصد عبور نور از پوشش گلخانه، عامل مهمی در انتخاب آن است. در مورد پوشش باید به مقاومت آن در برابر تگرگ، باد توجه کرد.

مهمترین انواع پوشش گلخانه
شیشه

هزینه اولیه آن نسبت به پلاستیک زیادتر است اما عبور نور از آن مطلوب است. چون فضای بین قطعات شیشه اجازه ورود هوا را به داخل گلخانه می دهد اصطلاحا گفته می شود که شیشه نفس می کشد و باعث جلوگیری از رطوبت اضافی در گلخانه می شود. شیشه نه نور ماورابنفش را عبور می دهد و نه نور مادون قرمز را. شیشه حرارت را بسرعت از دست می دهد. همچنین هزینه متوسط گرم کردن گلخانه شیشه ای به دلیل مصرف سوخت زیاد، بیشتر از گلخانه های پلاستیکی است. شیشه براحتی توسط تگرگ می شکند. بدلیل تلفات زیاد در حین جابه جایی، این نوع شیشه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

رابطه بین عرض شیشه و ضخامت آن

بدلیل وزن زیاد و جلوگیری از شکستگی شیشه، باید رابطه ای بین عرض شیشه و ضخامت آن وجود داشته باشند. معمولا در گلخانه های شیشه ای، طول قاب در جهت شیب سقف، زیاد در نظر گرفته میشود. شیشه ها در جهت طول قاب هستند به نحوی که کمی روی هم قرار می گیرند تا از نفوذ آب بین دو لایه شیشه و یخ زدن آن، جلوگیری شود در غیر اینصورت، نفوذ آب و یخ زدن ، باعث شکستن شیشه ها می شود.

شیشه دوجداره

شیشه دوجداره دارای دو لایه شیشه است که با لایه ای از هوا از هم جدا شده است. ضخامت هوا بین دو لایه شیشه، برابر 6/0 تا 2/1 سانتیمتر است. نصب شیشه مشکل تر از سایر پوشش هاست چون در مقابل ضربات احتمالی مقاوم نیست پس بهتر است قطعات شیشه کوچکتر در نظر گرفته شوند. شکاف های بین آنها باید کاملا مسدود شوند تا از نفوذ سرما و آب به داخل گلخانه جلوگیری و هزینه گرم کردن کاهش یابد. یکی دیگر از پوشش های گلخانه، پلاستیک است. بطور کلی در تمام دنیا پوشش های مورد استفاده جهت ساخت گلخانه، نایلون هایی هستند که از مواد پلیمری LDPE ساخته میشوند.

انواع پلاستیک

پلاستیک نرم یا ترموپلاست: پلاستیک نرم در برابر حرارت به شکل دلخواه در می آید و شامل پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید، پلی استر، پلی وینیل فلوراید و تینایت، میباشد.

پلاستیک سخت یا دوروپلاست: پلاستیک سخت در برابر حرارت مقاوم است و شامل فیبرشیشه یا فایبرگلاس و آکریلیک میباشد. مواد افزودنی خاصی به پلاستیک اضافه می شوند که برخی از آنها عبارتند از:

1- پلاستیک های تثبیت کننده ماورابنفش: اشعه ماورابنفش دارای طول موج پایین هستند و بروی پوشش گلخانه پلاستیکی ، اثر مخرب و منفی دارد. این نوع پلاستیک ها، با تغییر دادن طول موج اشعه های دریافتی به طول موج های مفید، آن را برای گیاه مفید می کند. افزایش مواد تثبیت کننده موجود در این پلاستیک ها باعث افزایش عمر پلاستیک میشوند و معمولا 3 تا 11 درصد از وزن پلاستیک را این مواد تشکیل می دهند.

2- پلاستیک های ضد مه: این پلاستیک ها دارای موادی هستند که باعث پخش قطرات آب متراکم بصورت یک لایه یکنواخت، مداوم و شفاف روی پوشش داخلی گلخانه می شوند و از بازتاب کلی نور خورشید جلوگیری می کنند. این مواد باعث تبدیل اشعه مادون قرمز به نور قرمز نارنجی شده و در نتیجه میزان فتوسنتز افزایش یافته و باروری گیاه بین 20 تا 40 درصد افزایش می یابد. پوشاندن گلخانه شیشه ای با پلاستیک باعث 38 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت می شود اما شدت نور گلخانه 4 تا 15 درصد کاهش می یابد.

طول عمر پلاستیک 

به گفته شرکت های تولیدکننده ، عمر پلاستیک برای مدت سه تابستان و دو زمستان است. بنابراین در مجموع بهترین پلاستیک برای گلخانه، پلاستیک سه لایه است که بنام تجاری کریتیفیل شناخته میشود و حداقل دارای 12 درصد مواد نگهدارنده اشعه ماورابنفش  و ضخامت 100 میکرون است که بدلیل کاهش تعرق، چکه کردن سقف در آن، کمتر است. بهتر است جهت استفاده از پوشش پلاستیک، از پلاستیک یک تکه استفاده شود تا منفذ و درزی برای انتقال دما و رطوبت وجود نداشته باشد. اگر سقف بسیار وسیع است باید ابتدا در سقف توری های سیمی نصب کرد و سپس پلاستیک را بروی آن پهن کرد. همچنین باید دقت کرد که سیم مورد استفاده در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشد. اگر مقداری از سیم را در بمدت 48 ساعت در آب نمک اشباع قرار دهیم و سیم زنگ نزند، آن سیم برای استفاده در گلخانه مناسب است.       

گرد آورنده: کارشناسان فنی گیاه پزشکی کشاورزنت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *