برنامه تغذیه

برنامه غذایی توت فرنگی طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی توت فرنگی

اولین و مهمترین کار در کشت توت فرنگی انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی توت فرنگی بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت توت فرنگی میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب برای کشت توت فرنگی برسید.

⇐⇐⇐خواندن مقاله آموزش کاشت بذر در سینی نشا را از دست ندهید⇒⇒⇒

برای دریافت بهترین برنامه غذایی توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت (09112736082-09917916682) تماس حاصل فرمایید.

آماده سازی بستر قبل از کشت

به منظور آماده سازی زمین کشاورزی مطابق آزمایش خاک بایستی از کودهای گرانوله اوره، فسفات ، پتاسیم ، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی و کودهای زیستی که به فرآیند جذب کودهای دیگر که استفاده شده کمک می کند، استفاده نمود.

توصیه کودی ما

کود کمپلکس پلاس  (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)

برنامه غذایی توت فرنگی
توضیحات مصرف

این ترکیب با دارا بودن مقدار زیادی گوگرد علاوه بر تقویت گیاه باعث اصلاح بافت خاک شده و ترکیبات و عناصر مفید در خاک را آزاد می کند. بعد از استفاده از این محصول کند رهش با کیفیت دیگر نیاز به استفاده از سایر ترکیبات و کودهای شیمیایی نیست. میزان مصرف در هکتار به صورت پاشش سطحی بر روی خاک 150 تا 200 کیلوگرم در هکتار است.

برای مشاوره در زمینه برنامه تغذیه ای توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

بعد از انتقال نشاء به داخل زمین 

بعد از انتقال نشاها به زمین اصلی نیاز به تقویت گیاهچه و سیستم ریشه ایست. همچنین محلول سازی و سهولت در استفاده از عناصر موجود در خاک نیز نکته ای اساسیت. 

توصیه کودی ما

کود هیومیک اسید ۸۰ درصد ویگورهیومیک (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

تقویت فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک و افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشه‌ها و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی عناصر غذایی خاک و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک می شود.

بیست روز بعد از نشاء

در برنامه غذایی توت فرنگی بعد از استقرار کامل نشا تقریبا حدود بیست روز بعد از کشت میبایست از کودهای کامل ماکرو همراه با ریزمغذی ها و جلبک های دریایی استفاده شود.

توصیه کودی ما

کود 20-20-20 فرمولایف  ، کود جلبک دریایی یونی گلد ، کود ریز مغذی میکروم (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی توت فرنگیتوضیحات مصرف

کود 20-20-20 فرمولایف وارداتی با فرمول متعادل خود سرعت رشد ، عملکرد محصول و کیفیت را کاملا بهبود می بخشد. به میزان 2 کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی شود. میتوان از این کود به همراه کود جلبک دریایی یونی گلد به میزان نیم کیلوگرم در هزارلیتر آب و یا همراه با کود ریزمغذی میکروم به میزان 1 کیلوگرم در هزارلیتر آب استفاده کنید. کود ریزمغذی میکروم باعث تحریک گیاه به انجام فرآیندهای متابولیکی (فتوسنتز، تولید قند و پروتئین…) و افزایش رشد رویشی و عملکرد نهایی خواهد شد.

برای مشاوره در زمینه برنامه کوددهی توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

قبل از گلدهی    

گیاه توت فرنگی از زمان شروع تا پایان گلدهی و زمان رشد میوه به عنصر فسفر نیاز دارد. کمبود فسفر در گیاهان سبب ایجاد رنگ قرمز مایل به ارغوانی در پهنک برگهای پایین تر گیاه می شود. جهت جلوگیری از کمبود عنصر فسفر در گیاه می توانید از کودهای حاوی فسفر استفاده نمایید. استفاده از اسیدهای آمینه هم در این شرایط  باعث افزایش جذب سایر عناصر نیز می شود. 

توصیه کودی ما

کود NPKفسفر بالا 10-52-10 ، کود جلبک دریایی یونی گلد ، کود ریز مغذی میکروم (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

کود NPKفسفر بالا 10-52-10 حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل و عناصر ریزمغذی به فرم کلات پایدار در pH خاک های قلیایی است. این محصول باعث افزایش رشد ریشه، بهبود گرده افشانی، تحریک گل زایی، تشکیل گل و دانه، تنظیم کننده فتوسنتز، ضخیم کننده دیواره سلولی و افزایش مقاومت ساقه ها میشود.

میتوان 2 تا 3 کیلوگرم از این کود به همراه کود جلبک دریایی یونی گلد به میزان نیم کیلوگرم و یا همراه با کود ریزمغذی میکروم به میزان 1 کیلوگرم در هزارلیتر آب استفاده کنید. کود ریزمغذی میکروم باعث تحریک گیاه به انجام فرآیندهای متابولیکی (فتوسنتز، تولید قند و پروتئین…) و افزایش رشد رویشی و عملکرد نهایی خواهد شد.

تشکیل میوه 

توت فرنگی در طول میوه دهی، مثل هر دوره دیگر، به سه ماده مفید نیاز دارد. این عناصر شامل نیتروژن، پتاسیم و فسفر است. در این مرحله نیز بایست به منظو رآماده سازی شرایط مساعد برای میوه دهی از کودهای مکمل نیز استفاده نمود.

توصیه کودی ما

کود بیوسکانشیال 2 امکس ، کود ۳۶-۱۲-۱۲ ان پی کا اگری لایزر ، کود جلبک دریایی یونی گلد ، کود امینواسید پودری ۸۰% فرمولایف (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی توت فرنگی
توضیحات مصرف

برای رفع نیاز پتاسیم این مرحله میتوان از کود بیوسکانشیال 2 امکس انگلستان با فرمول استثنایی 40-20-10 حاوی 28 %جلبک دریایی به میزان 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده کنید. برای تامین نیاز پتاسیم این مرحله همچنین میتوان از کود 12-12-36 ان پی کا اگری لایزر به همراه کود جلبک دریایی یونی گلد استفاده نمود. 

برای مشاوره در زمینه تقویت بوته توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

دو هفته بعد از تشکیل میوه   

در این مرحله گیاه به منظور افزایش رنگ و طعم میوه به عنصر آهن و ریز مغذی های مختلف نیاز دارد. توضیحات ….

توصیه کودی ما

کود آهن پودری ۶ درصد گرین ویت ، کود ریز مغذی میکروم ، (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

در این مرحله دو کیلو از کود آهن پودری 6 درصد گرین ویت به همراه  1 کیلوگرم کود ریزمغذی میکروم در هزارلیتر آب استفاده کنید. 

طی رشد میوه 

طی رشد میوه باید از کودهای تقویتی پتاسیمی و اسیدآمینه به منظور افزایش سایز و باردهی میوه استفاده کرد. توضیحات ….

توصیه کودی ما

 ، کود امینواسید پودری ۸۰% فرمولایف ، کود بیوسکانشیال 2 امکس ، کود ۳۶-۱۲-۱۲ ان پی کا اگری لایزر (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

در برنامه غذایی توت فرنگی استفاده از کود های کالسیسان حاوی (40درصد آمینو اسید،2.8درصد نیتروژن آلی، 10درصد اکسید کلسیم،2درصد اکسید منیزیم،10درصد کربن آلی) 2لیتر در هکتار و بعد از یک هفته به منظور افزایش سایز و باردهی میوه میبایست از کود پتاسیو حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار به همراه آلگاسیفو 3000( 1 لیتر) در هکتار استفاده شود. 

بعد از برداشت اول

در برنامه غذایی توت فرنگی در این مرحله نیز  باید همچنان از کودهای فسفر بالا و پتاس بالا استفاده نمود. توضیحات ….

توصیه کودی ما

فسفیت پتاسیم 100 ، (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)

توضیحات مصرف

می توانید 2 تا 3 لیتر از این کود در هزار لیتر آب استفاده کنید.

برای مشاوره در زمینه کودهای تقویتی توت فرنگی با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

گرد آورنده : شقایق یوسفی ، کارشناس ارشد گیاه پزشکی. 

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

3 دیدگاه در “برنامه غذایی توت فرنگی طبق محصولات کشاورزنت

 1. احسان الله ریاضتی گفت:

  با سلام
  من میخواهم بوته های توت فرنگی را جابجا کنم ممنون میشم بفرمایید در زمینی که قرار است بوته ها قرار بگیرد ایا باید کود دهی شود من پلیت مرغی و اوره دارم همچنین کود مجیک فوس حاوی فسفر و پتاس.
  با تشکر احسان

  1. سپیده مدنی گفت:

   با سلام و احترام
   بله حداقل یکماه قبل از انتقال نشا باید به زمین اصلی کود دامی داده شود. کودهای پلیت مرغی یک هفته قبل از نشا و کودهای شیمیایی سه روز قبل از نشا باید داده شود.

 2. Xx گفت:

  سلام، شما زحمت کشیدی بابت این مطلب ولی با کمال احترام برنامتون کامل نیست و خواننده مطلب رو سردرگم میکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *