برنامه تغذیه

برنامه غذایی مرکبات طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی مرکبات

برنامه غذایی مرکبات

اولین و مهمترین کار در مدیریت باغ مرکبات انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی مرکبات بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت میوه میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب برای مدیریت باغ مرکبات برسید.

برای دریافت بهترین برنامه غذایی مرکبات با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

چالکود زمستانه 

چالکود راهکاری مناسب جهت جبران کمبود عناصر غذایی درختان است. چالکود مزایای زیادی داشته و موجب می شود که گیاه رشد بهتری پیدا کند و کیفیت میوه ها بهبود یابد. ابتدا از بستر مورد نظر باغ آزمایش خاک تهیه کنید. سپس با توجه به نتیجه آزمایش میتوانید با استفاده از انواع کودهای گوگردی، معدنی و حیوانی پوسیده و عناصر ماکرو و میکرو، آن را به صورت چالکود اصلاح نمائید.

توصیه کودی ما

کود کمپلکس پلاس  ، کود کامل فرموکمپلکس ، (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی مرکبات
نحوه مصرف

کود ماکروکامل کمپلکس پلاس و فرموکمپلکس بهترین کودها برای چالکود حرفه ای برای انواع درختان می باشند. این ترکیبات با دارا بودن مقدار زیادی گوگرد علاوه بر تقویت گیاه باعث اصلاح بافت خاک شده و ترکیبات و عناصر مفید در خاک را آزاد می کنند. میتوان از هر یک از این دو ترکیب به میزان 300 الی 500 گرم برای چالکود هر درخت استفاده کرد.  

برای دریافت بهترین برنامه غذایی مرکبات با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

قبل از گلدهی 

در این مرحله از رشد مرکبات گیاه به عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم مانند مراحل دیگر، نیاز دارد. همچنین باید برای آماده سازی درخت برای رفتن به فاز زایشی و گلدهی از اسیدهای آمینه و ریزمغذی ها استفاده کرد.

توصیه کودی ما

امینواستارتر ، یونی گلد ، میکروم  (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

نحوه مصرف

کود ریزمغذی میکروم باعث تحریک گیاه به انجام فرآیندهای متابولیکی (فتوسنتز، تولید قند و پروتئین…) و افزایش رشد رویشی و عملکرد نهایی خواهد شد. در این مرحله از برنامه تغذیه پیاز کود ریزمغذی میکروم به میزان 1 کیلوگرم همراه با کود یونی گلد به میزان نیم کیلوگرم در هزارلیتر آب محلول پاشی شود.

همچنین میتوان به جای دستور بالا تنها 2 تا 3 لیتر از کود آمینو استارتر در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده کنید.

برای دریافت بهترین برنامه غذایی مرکبات با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

گلدهی   

با توجه به حساسیت کوددهی در دوره گلدهی، از کودهای مخصوص گلدهی مرکبات استفاده کنید. این کودها باید سرعت جذب بالایی در گیاه داشته باشند و از بر جای گذاشتن پسماند در درختان مرکبات به ویژه گلها خودداری کند. از طرفی قابلیت استفاده از طریق محلول پاشی را داشته باشد. دارا بودن ازت در مقادیر متعادل به سبب صرف نشدن انرژی زیاد برای رشد طولی گیاه نیاز است. همچنین باید بتوان آن را با کودهای تقویتی دیگر اختلاط نمود تا با دفعات محلول پاشی کمتر و با کمترین هزینه و زمان نیازهای کودی درختان مرکبات در زمان های حساس گلدهی را برطرف نماید. زیرا اگر محلول پاشی در دفعات زیاد انجام گیرد گیاه دچار استرس خواهد شد و از گلدهی فراوان آن جلوگیری می شود.

توصیه کودی ما

کلمکس گلد ، آهن گرین ویت  (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی مرکبات
نحوه مصرف

از کود کلمکس گلد به میزان 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده کنید. همچنین 3 تا 5 گیلوکرم از کود آهن گرین ویت در هکتار آبیاری شود.

بعد از ریزش گلبرگ ها

پس از ریزش گلبرگ ها به منظور آماده سازی درخت برای تشکیل میوه می بایست از کودهای 20-20-20 ماکرو و ترکیبات حاوی اسید هیومیک برای افزایش جذب و توسعه سیستم ریشه استفاده کرد. همچنین در این مرحله محلول پاشی کودهای جلوگیری کننده از ریزش گل و تحریک کننده تلقیح گلها باید انجام شود.

توصیه کودی ما

ویگورهیوم ، بیو20گلد ، 20-20-20فرمولایف  (برای خرید محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه تغذیه سیب
نحوه مصرف

در این مرحله میتوانید 1 تا 2 لیتر از کود بیو 20 گلد به صورت محلول پاشی در هزار لیتر آب و یا 2 تا 3 کیلوگرم از 20-20-20 فرمولایف به همراه 2 تا 3 کیلوگرم از ویگورهیومیک اسید در آبیاری استفاده کنید.

برای دریافت بهترین برنامه غذایی مرکبات با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

تشکیل میوه

برای تشکیل میوه همچنان آبیاری کودهای 20-20-20 و بالا برنده جذب عناصر غذایی در سیستم ریشه ای مورد نیاز است. همچنین افزایش دهنده کیفیت محصول در این دوره مورد نیاز است.

توصیه کودی ما

بیو20گلد ، 20-20-20 فرمولایف ، ویگورهیوم ، بیولایت ، کود هیگرو رینو (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی مرکبات

نحوه مصرف

به دلیل ریزش زیاد میوه در مرکبات استفاده از کود بیو20گلد در این مرحله تکرار شود.

2 کیلوگرم از کود اسیدهیومیک ویگورهیوم همراه با 5 الی 15 کیلوگرم از کود 20-20-20 فرمولایف به صورت آبیاری در هکتار استفاده شود. همچنین مقدار یک لیتر از کودرینو و کود بیولایت به میزان 100 الی 200 گرم در هر هزار لیتر آب محلول پاشی کنید.

فندقی شدن میوه
توصیه کودی ما

کود هیگرو رینو ، میکروم ، نیترات کلسیم (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه کودی مرکبات
نحوه مصرف

به مقدار 5 الی 15 کیلوگرم از کود نیترات کلسیم به تنهایی به صورت آبیاری در هر هکتار استفاده شود. مقدار یک کیلوگرم از کود ریزمغذی میکروم همراه با یک لیتر از کود رینو در هزار لیتر آب محلول پاشی کنید.

برای دریافت بهترین برنامه غذایی مرکبات با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

رشد میوه

در این مرحله می بایست از کود های پتاس بالا برای افزایش رشد و کیفیت میوه استفاده کرد. همچنین محلول پاشی ریزمغذی ها و اسیدهای آمینه در این هنگام جذب عناصر را بالا خواهد برد. کودهای کلسیمی در این مرحله باعث بالابردن بازارپسندی و کیفیت و مدت زمان انبارداری میوه ها خواهد شد.

توصیه کودی ما

کواد 14 ، کود هیگرو رینو ، فسفیت پتاسیم  (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی مرکبات
نحوه مصرف

ابتدا در این مرحله باید 1 تا 3 لیتر از کود کواد 14 در هزارلیتر آب محلول پاشی شود. سپس یک لیتر هم از کود هیگرو رینو در هزار محلول پاشی شود. همچنین دو لیتر از کود فسفیت پتاسیم 100 در هزار لیتر آب محلول پاشی کنید.

قبل از رنگ آوری
توصیه کودی ما

بیولایت ، 12 12 36 فرمولایف (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی مرکبات
نحوه مصرف

100 تا 200 گرم از کود تقویتی بیولایت به همراه 2 تا 3 کیلوگرم از کود 12 12 36 فرمولایف به صورت محلول پاشی استفاده شود.

آبدار شدن میوه

در این مرحله می بایست جذب ریشه ها افزایش یابد و عناصر اطراف ریشه آزادسازی شوند. بدین منظور از کودهای گوگردی و از کودهای حاوی عنصر آهن استفاده کنید. 

توصیه کودی ما

ویگورهیوم ، آهن گرین ویت ، نیترات کلسیم سولار روسیه،آهن سکوسترن (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه کودی سیب

نحوه مصرف

میزان 2 تا 3 کیلوگرم از کود ویگور هیوم در این مرحله باید به صورت آبیاری در هکتار استفاده شود. همچنین میزان 5 تا 10 کیلوگرم از کود آهن گرین ویت به صورت آبیاری جهت بالابردن متابولیسم گیاهی و بهبود رنگ، طعم و کیفیت میوه استفاده شود.  

برای دریافت بهترین برنامه غذایی مرکبات با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

قبل برداشت میوه

قبل از برداشت میوه در برنامه غذایی مرکبات به منظور افزایش سایز و باردهی میوه میبایست از کود های پتاس بالا برای افزایش متابولیسم سلولی و در نتیجه وزنگیری میوه ها و افزایش کیفیت آن ها استفاده شود. 

توصیه کودی ما

، کود پتاسیم ۵۲ ، بیوسکانشیال ۲ ، میکروم ، سولفات پتاسیم سیفو (برای خرید این محصولات روی آنها کلیک کنید.)

برنامه غذایی گندم و جو

نحوه مصرف

برای افزایش وزن میوه در این مرحله ابتدا از کود کا 52 سوپرمکس به میزان 2-3 لیتر به همراه میکروم در هزار و یا کود بیوسکانشیال 2 به صورت محلول پاشی استفاده میکنیم. برای همین منظور از کود سولفات پتاسیم سیفو ایتالیا به میزان 5-15 کیلوگرم در هکتار به صورت آب آبیاری استفاده خواهد شد.

بعد از برداشت میوه 

در برنامه کودی مرکبات در این مرحله نیز باید از کودهای حاوی عناصر روی و بر مانند فروت ست میکرولیک به میزان 2 لیتر در 1000 لیتر آب در هکتار استفاده نمود.

توصیه کودی ما

فروت ست ایتالیایی ، فسفیت پتاسیم ، آمینوگان (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)

برنامه غذایی مرکبات

نحوه مصرف

کود تقویتی پس از برداشت فروت ست را به مقدار 2 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب محلول پاشی کنید. همچنین از اسیدآمینه آمینوگان 1 تا 3 لیتر و 2 لیتر از فسفیت پتاسیم 100 در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده کنید. از خصوصیات کود فسفیت پتاسیم به تقویت گیاه و همچنین جلوگیری از سرمازدگی و از بین برنده ی عوامل بیماری زای قارچی می توان اشاره کرد. کود فسفیت پتاسیم مقاوم کننده و قارچکش دارای 30/7 درصد فسفیت پتاسیم، ترکیبی متعادل برای افزایش محصول، ضد باکتری و قارچکش، افزایش ایمنی سلول های گیاهی، فعال کننده متابولیسم گیاهان و افزایش دهنده فتوسنتز است.

برای دریافت بهترین برنامه غذایی مرکبات با کارشناسان کشاورزنت 09112736082-09917916682 تماس حاصل فرمایید.

گرد آورنده: شقایق یوسفی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی. 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *