افات کلیدی درختان میوه هسته دار

آفات مهم و کلیدی درختان میوه هسته دار

1-کرم سفید ریشه Polyphylla olivieri Cast-1-1 حــــشرات كامــــل سوســــكهــــاي بــــزرگ بــــه طــــول 35-27 ميلي متر قهو ه اي رنگ با لكه هـاي سـفيد فـراوان روي بالپوشها و سه نوار طولي روشن در پشت سينه اول ميباشند. مهمتـرين و جه تمايز حشرات نر و ماده در شـاخك هـاي آنهاست، به نحوي كه...

ادامه مطلب

بیماریهای برگی باقلا

بیماری لکه شکلاتی باقلا عامل بیماری : Botrytis fabe علائم بیماری: نقطه های ریز قهوه ای مایل به قرمز و گرد محل بازدید: روستای سلطان آباد توضیحات : این بیماری یکی از مهمترین بیماری های باقلا میباشد که در اکثر مناطق جهان دیده شده است. در ایران این بیماری از استان...

ادامه مطلب

مهمترین آفات گوجه فرنگی: بخش اول مگس سفید گلخانه

عملکرد محصول و کیفیت میوه به کنترل مناسب عامل های بیماری زای باکتریایی،قارچی، ویروسی،نماتد ها،حشرات و کنه های آفت بستگی دارد.در طی فصل رشد ترکیبی ازعملیات زراعی،زیستی،شیمیایی و غیره با عنوان مدیریت تلفیقی آفت باید برای محافظت محصول از عامل های بیماری زا و آفات به کار رود.نخستین گام در...

ادامه مطلب

آماده سازی زمین برای کاشت گندم

خاکی که برای کشت گندم در نظر گرفته می شود باید به اندازه کافی عمق داشته و در قسمت سطحی نرم و حاصلخیز بوده، زیاد پوک نباشد و از وسایل و ادوات کشاورزی بیش از اندازه مورد نیاز در زمین استفاده نشود. به طور کلی هدف از تهیه زمین گندم عبارتند از : زیر خاک کردن کاه و کلش، از بین بردن علف های هرز، زیر خاک کردن مواد تقویت کننده، حفظ رطوبت موجود در خاک، نرم کردن و افزایش عمق خاک زراعتی.

ادامه مطلب