مقالات و تحقیقات

گلدهی پسته و عوامل موثر بر آن

گلدهی پسته و عوامل موثر آن

گلدهی پسته و عوامل موثر بر آن

گرده افشانی

در درختان پسته، با توجه به اینکه گلها بدون گلبرگ هستند و جذابیتی برای حشرات مخصوصا زنبور عسل ندارند گرده افشانی توسط باد صورت می گیرد. عدم جریان ملایم هوا و آب و هوای بارانی، شرایط نامساعدی را برای پراکندگی دانه های گرده ایجاد می نماید. همچنین بادهای شدید و طوفانی باعث خشک شدن سطح کلاله و بارندگی باعث شستشوی سطح کلاله و از بین رفتن چسبندگی آن می شود. دوره پذیرش کلاله مادگی را حدود 2 تا 3 روز گزارش کرده اند که در صورت شرایط محیطی مناسب و تامین گرده مناسب و کافی ، دانه گرده جوانه زده ، لوله گرده رشد و وارد تخمدان می شود و پس از ترکیب با سلول تخم، جنین را بوجود می آورد.

برای مشاهده مقاله کود کلسیم پسته اینجا را کلیک کنید.
عدم گرده افشانی

در صورتی که در گلدهی پسته گرده افشانی انجام نشود، گلها ریزش پیدا کرده و میوه ها پوک میشوند. ریزش گلهای گرده افشانی نشده، معمولا ظرف مدت 3 تا 4 هفته پس از مرحله تمام گل انجام می شود.

بهترین کود برای افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش گل 

-کود بالانس محصول شرکت مافا اسپانیا (برای خرید اینجا کلیک کنید)

-به منظور تقویت گل و جوانه ها در ابتدای فصل بر روی درختان میوه

-جلوگیری از ریزش گل و بهبود گلدهی در گوجه فرنگی و خیار

-افزایش مداوم گلدهی در خیار در طی دوره رشد

-افزایش مداوم گلدهی در بادمجان در طی دوره رشد

-افزایش گلدهی در طی دوره رشد در گیاهان گلخانه ای

کود بالانس مافا اسپانیا

کود بالانس مافا اسپانیا

رعایت نسبت جنسی درختان

دورترین فاصله موثر درخت نر و ماده پسته که در آن با وزش بادی با سرعت ملایم ، حداقل یک دانه گرده زنده بروی کلاله گل ماده یافت شود 200 متر است. نسبت مناسب پایه های نر و ماده در یک باغ، مهمترین عوامل موثر در گرده افشانی پسته است. رعایت نسبت یک درخت نر به بازای هر 8 درخت ماده می تواند گرده کافی و مورد نیاز را تامین نموده و مشکل کمبود گرده را برطرف می کند. کاشت یک ردیف درختان نر عمود بر مسیر باد غالب و در حاشیه باغ، گرده مناسب و فراوان تولید می کند. در مناطقی که کشت و کارهای وسیع پسته و نیز وزش مناسب باد هنگام گلدهی درختان وجود دارد. برای گلدهی پسته نسبت درختان ماده به نر، قابل افزایش بوده و نسبت 20 تا 25 درخت ماده در مقابل یک درخت نر ، مناسب است.

رقابت دانه های گرده

در مناطقی که دانه گرده کافی وجود ندارد و یا شرایط محیطی مانع از انجام گرده افشانی طبیعی می شود، گرده افشانی مصنوعی با استفاده از گرده های مطمئن و سالم انجام می گردد. بهترین زمان گرده افشانی اضافی هنگامی است که بیشترین گلهای جوان در خوشه وجود داشته باشند. در امر گلدهی پسته افزایش زیاد گرده بروی کلاله ممکن است در برخی حالات باعث ایجاد رقابت بین دانه های گرده ها شده و باروری را کاهش دهد.

کود امینواستارتر دکتولیف
♦افزایش گلدهی پسته
♦جلوگیری از ریزش گلها 
تغذیه جوانه ها و گلهای جدید 
تحریک به گلدهی همزمان با رشد رویشی
به میزان 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی
کود امینواستارتر دکتولیف (برای خرید این محصول روی آن کلیک کنید.)
برنامه تغذیه لوبیاسبز

 

گرده افشانی مصنوعی
روش کار گرده افشانی مصنوعی

گرده افشانی مصنوعی در گلدهی پسته به کمک اتومایزر در پسته، بصورت مخلوط 2 درصد گرده با 98 درصد آرد گندم انجام میشود که که باعث افزایش میوه نشینی از 9 درصد به 14 درصد شده است. برای تهیه گرده مقارن با باز شدن اولین گلهای انتهایی شاخه حاوی خوشه های مربوطه برداشت شده و در شرایط نسبتا خشک و دمای اتاق که معمولا بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد است، روی کاغذ تمیزی قرار داده می شود. 24 ساعت بعد، خوشه ها را تکان داده و یا می کوبند و مجموعه را برای خالص تر کردن گرده استحصالی از یک الک ریز با منافذی به قطر 100 میکرومتر می گذرانند.

قوه نامیه گرده پسته

قوه نامیه گرده پسته در دمای اتاق طی 3 تا 4 روز به صفر میرسد. بنابراین نگه داری آن در دمای پایین ضروری است. ضمنا می توان شاخه های حاوی گلهای نر را که در حال باز شدن گل هستند را در ظرفی از آب گذاشته و در بین شاخه های درختان ماده قرار داد تا با باز شدن تدریجی گلهای نر، گرده افشانی گلهای ماده انجام شود.

کود بیولایت ایتالیایی
♦افزایش گلدهی پسته
♦جلوگیری از ریزش گل
♦کمک به تلقیح گل ها
کود بیولایت ایتالیایی (برای تهیه این محصول روی آن کلیک کنید.)

برنامه غذایی پسته

برای مشاهده مقاله تغذیه درختان پسته اینجا را کلیک کنید.
گرده افشانی الکترواستاتیکی

مدت ها قبل کشف شد که گیاهان و حشرات گرده افشان دارای بار الکتریکی سطحی بوده و با میدان های الکتریکی احاطه شده اند. این میدان ها نزدیک نقاط تیز و لبه ها مثل بساک و کلاله گلها شدیدتر است. مکانیزمی برای گرده افشانی مبتنی بر افزایش نیروهای الکترواستاتیکی در گرده معرفی شده است.

روش کار گرده افشانی الکترواستاتیکی

در این روش، گرده ها پس از پاشیدن، توسط دستگاه ویژه ای که بروی ذره پاش نصب شده است در یک میدان یونی از نظر بار الکتریکی دارای بار منفی میشود. وقتی توده ای از این گرده های باردار در هوا پاشیده شده و به علت نیروی رانشی دستگاه و وزش احتمالی باد، به سمت درخت ماده به حرکت در می آیند. القای الکتریکی آن به برقراری جریانی از الکترون ها در درون درخت ماده به سمت خاک انجامیده و در نتیجه سطوح بیرونی گیاه هدف بویژه در محل هایی که نیروی الکترواستاتیکی شدیدتر است مانند کلاله، از نظر الکتریکی مثبت می شود. نیروی جاذب میدان الکتریکی حاصل باعث حرکت گرده ها به سمت گلهای ماده شده و راندمان گرده افشانی تکمیلی افزایش می یابد.

در آزمایشات انجام شده در گلدهی پسته در تولیدات تجاری کالیفرنیا، افزایش راندمان گرده افشانی از این طریق به افزایش درصد بستن میوه و خندانی و کاهش چشمگیر درصد پوکی میوه انجامیده است.

آزمایش قوه نامیه گرده

اکنون این روش در ایلات متحده جهت گرده افشانی تکمیلی بادام و سیب و زیتون و گردو و پسته مورد توجه قرار گرفته است. لزوم استفاده از ماشین ذره پاش، بهمراه تجهیزات ویژه ای برای باردار کردن گرده ها و افزایش هزینه های عملیات داشت باغ پسته بایستی مدنظر قرار گیرد. توصیه می شود گرده ها پیش از بکارگیری در دستگاه، از نظر قوه نامیه مورد آزمایش قرار گیرند و گرده های قوی تر انتخاب و مورد استفاده قرار گیرند.

عوارض گرده افشانی خارج از گونه

علیرغم سهولت گرده افشانی بین گونه ای در پسته، استفاده از منابع گرده زا بغیر از گونه Pistacia vera در باغهای تجاری قابل توصیه نیست. مطالعات نشان داده دانه گرده گونه های دیگر اثرات نامطلوبی بروی رشد و نمو کیسه جنینی، آندوسپرم، جنین، وزن و حجم مغز و خندانی آندوکارپ میوه گذاشته است. همچنین ریزش گلهای ماده گرده افشانی شده و پوکی و ریزش میوه را افزایش می دهد.

رابطه گرده افشانی با پوکی در باغات پسته

با توجه به دو پایه بودن درخت پسته، وجود درخت نر کافی برای گلدهی پسته، ضروری است. انتقال گرده به گل ماده توسط باد صورت می گیرد و حشرات نقش مهم و تاثیرگذاری ندارند. گل ماده درخت پسته فاقد بو و شهد و رنگ خاصی که برای جذب حشرات لازم است را ندارد لذا برای جابه جایی گرده وجود باد ضروری است.

تاثیر رطوبت در تلقیح

چنانچه در زمان گرده افشانی، بارندگی صورت گیرد و رطوبت نسبی هوا بالا باشد، دانه های گرده با جذب رطوبت متورم و سنگین شده و فرآیند تلقیح با مشکل مواجه می شود. چنانچه در فرایند گرده افشانی به سمپاشی و محلولپاشی نیاز باشد، سعی شود که درختان نر سمپاشی نشوند. بعد از بارندگی و محلولپاشی درختان نر، این درختان به مدت حداقل 2 تا 3 روز توان تولید گرده را ندارند. گلهای ماده ای که در مرحله گرده افشانی، تلقیح نشده باشند، در مرحله ارزنی شدن ریزش می نمایند.

پوکی آخر فصل

بنابراین پوکی آخر فصل و هنگام برداشت، ربطی به گرده افشانی اول فصل ندارد. پدیده پارتنوکارپی که در نتیجه آن؛ دانه های بالغی که بدون مغز و تا آخر فصل رشد نموده و بزرگ می شوند ، در پسته بین 5 تا 7 درصد است. پوکی های بالاتر مربوط به مسائل مدیریتی مانند تغذیه و گرمای شدید در مرحله پر شدن مغز میباشد.

برای مشاهده مقاله چالکود پسته اینجا را کلیک کنید.
نقش روغن در پسته

روغن ولک در سمپاشی زمستانه به منظور کنترل انواع کنه ها، شپشکها، پسیل ها، شته ها و کرمهای جوانه خوار استفاده می شود. روغن ولک با ایجاد لایه نازک تمام بدن حشره را احاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می گردد. روغن ولک قابلیت اختلاط با بسیاری از حشره کش ها را دارد. اما با قارچکش کاپتان و حشره کش آبامکتین و سموم گوگردی نبایستی مخلوط کرد.

برای مشاوره در مورد نحوه مصرف و زمان استفاده از روغن ولک با کارشناسان کشاورزنت (09917916682-09112736082) تماس حاصل فرمائید.

نحوه تهیه محلول روغن

جهت تهیه محلول سمپاشی نیز ابتدا روغن را در مقداری آب ترجیحا ولرم حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصف آب دارد اضافه کنید. نتایج تحقیقات نشان داد که استفاده از روغن ولک در زمستان باعث تسریع در گلدهی و افزایش کیفیت و کمیت پسته می گردد.

تاثیر روغن ولک

استفاده از روغن ولک زمستانه بروی بعضی از درختان میوه به عنوان برطرف کننده قسمتی از نیاز سرمایی گزارش شده است. استفاده از روغن ولک به همراه بنزوات سدیم سبب افزایش وزن صد دانه و درصد خندانی به ترتیب به میزان 6/24 گرم و 6/3 درصد نسبت به تیمار شاهد که بدون محلولپاشی بود بدست آمد. همچنین گزارش شده است که استفاده از غلظت های بالای 3 درصد روغن ولک در ترکیب با نیترات پتاسیم بصورت محلولپاشی در بهمن ماه، باعث افزایش غلظت ازت و پتاسیم در جوانه پسته نسبت به تیمار شاهد شد. به عبارتی استفاده از این روغن کارایی جذب عناصر غذایی در گیاه را افزایش می دهد.

تاثیرات ثانویه روغن ولک

روغن ولک فقط برای کمک به القاء سرما و تامین نیاز سرمایی و تکمیل و تکوین جوانه گل نیست بلکه همچنین برای تکمیل و تکوین جوانه های رویشی یا همان جوانه های برگ نیز ضروری است. در صورت عدم تامین نیاز سرمایی، برگها بدشکل و اشکال غیرطبیعی و بصورت دو یا سه برگچه ای خواهند بود. که بر همه فرایند های سیگنالیک و بیوسنتز برگ در فصل رشد بعد یقینا موثر خواهد بود. از این رو استفاده از ترکیباتی مانند روغن ولک برای درختان پسته، هم در سال میوه دهی و هم در سالی که میوه نمی دهد ضروری است.

دوز بهینه روغن ولک

دوز بهینه روغن ولک برای تامین نیاز سرمایی برای رقم اکبری 40 در هزار و برای سایر ارقام مانند احمدآقایی و کله قوچی 30 در هزار میباشد.

آستانه روغن پاشی

در مورد درختان پسته تا زمانی که 66 درصد نیاز سرمایی آن بصورت طبیعی تامین نشده است، مصرف روغن ولک و یا عدم مصرف آن فرقی نمی کند. لذا بایستی سرمای تامین شده توسط مدلهای کارآمد مانند مدل یوتای بهینه شده محاسبه شده و روزی که عدد سرمای تامین شده به دامنه اشاره شده رسید روغن ولک مصرف گردد.

ضرورت رعایت آستانه روغن پاشی

حساسیت این موضوع به گونه ای است که اگر چند روز قبل از رسیدن به این آستانه روغن پاشی انجام شود موفقیت حاصل نخواهد شد و محرک های داخلی درخت واکنش مناسبی نمی دهند. عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته در ارقام با نیاز سرمایی بالا مانند اکبری و چروک به معنای دیر گلدهی و عدم باز شدن در زمان مناسب برای دستیابی به حداکثر گرده افشانی ممکنه و ایده آل است.

دیرگلدهی درختان پسته

یکی از تیمارهایی که دیرگلدهی درختان پسته را تشدید می کند ترکیبات کودی نیتروژنه است. کاربرد بیش از حد و دیرهنگام آن به هر فرمی در شرایط عدم تامین سرمای زمستانه کافی، می تواند خسارت عدم تامین سرما را تشدید کند. این ترکیبات می توانند در آخر فصل و با مصرف زیاد گل انگیزی سال بعد را متوقف و با مشکل مواجه می کنند و این شرایط در سالهایی با عدم تامین سرمای کافی بحرانی تر خواهد بود.

شکستن خواب جوانه ها

استفاده از نیترات پتاسیم بروی پسته همانند خیلی از درختان میوه دیگر در شکستن خواب جوانه های رقم اوحدی که نیاز سرمایی بالایی داشته ، موفقیت آمیز بوده است.در یونان، پاشیدن سیانامید هیدروژن با غلظت 2 تا 8 درصد در دوره خواب درختان ماده، با تعجیل گلدهی به همپوشانی آنها با گلدهی درختان نر انجامیده است. بهترین زمان پاشیدن اواخر دی و اوایل بهمن گزارش شده است. تاثیر مثبت استعمال اسید جیبرلیک در دوره خواب بروی درختان ماده به زودتر باز شدن آنها کمک می کند.

برای مشاهده مقاله بهترین کود برای پسته اینجا را کلیک کنید.
خصوصیات ظاهری روغن ولک مناسب

روغن ولک بصورت استاندارد حاوی 80 درصد پارافین و 18 درصد آب و 2 درصد امولسیوفایر می باشند. روغن ولک بایستی بوی پارافین بدهد. بوی پارافین مایع تقریبا شبیه پارافین جامد است. برخی سازندگان متاسفانه برای سودجویی بیشتر از گازوییل جوشانده و یا اسیدسولفوریک اشباع شده بعنوان پارافین استفاده می کنند که بوی گازوییل روغن ولک بخاطر آن است. برخی سازندگان از موادی بوگیر و اسانس های خاص استفاده می کنند تا این بو از روغن ولک متصاعد نشود.

روغن های ولک گازوییلی

روغن های ولک بر پایه گازوییلی با اینکه بر عامل هدف بی تاثیر هستند، در چندین سال موجب پیری سریع و خشک شدن درختان می شوند. روغن ولک مناسب با پایه پارافینی پس از حل در آب کاملا شیری رنگ خواهد شد و پس از 20 دقیقه توسط بافت کورتکس و بافت پوستی درختان پسته جذب می گردد و هیچ تغییر رنگی مشاهده نمی شود و یا کمترین تغییررنگ، مشاهده میشود.

تاثیر روغن ولک بر ظاهر درخت

ترکیب روغن ولک مناسب به درختان بجای تیرگی، جلا می دهد و براحتی موجب انسداد عدسکی و افزایش نرخ تنفسی گیاه میشود. ضمنا در گالن های حاوی روغن ولک نبایستی رسوب دیده شود و بعد از هم زدن روغن، رنگ روغن ولک مناسب نبایستی لایه زردرنگ بروی روغن مشاهده شود. از موارد مهمی که باغداران باید به آن توجه کنند عدم محلولپاشی روغن ولک بروی درختان نر میباشد چرا که باعث  همپوشانی مناسب تر در باز شدن درختان نر و ماده می گردد.

تاثیر بافت خاک در زمان روغن پاشی

از دیگر موارد مهم که در زمان مصرف روغن ولک در باغات پسته می تواند موثر است اثر بافت خاک است. استفاده از روغن ولک در باغات پسته، با بافت رسی بایستی زودتر از باغات با بافت شنی مصرف شود زیرا اصولا در بافتهای سنگین و رسی توجه به باز شدن جوانه های گل در شرایط نرمال و افزایش هموگامی بیشتر مورد توجه است.

گرد آورنده: کارشناسان فنی گیاه پزشکی کشاورزنت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.