کاشت-گوجه-فرنگی-گلخانه-ای

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ایعملیات کاشت، داشت، برداشت در کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای نیز مانند تولید محصولات دیگر محصولات کشاورزی سه عملیات کاشت، داشت، برداشت صورت می گیرد.عملیات کاشت: تهیه بستر کاشت(ضدعفونی و کود دهی خاک قبل از کاشت)، تعیین زمان و تاریخ کاشت، کاشت بذر به صورت مستقیم یا غیر...

ادامه مطلب

کاشت نشا

آموزش کاشت بذر در سینی نشا

تهیه بستر نشا آموزش کاشت بذر خاک نشا باید دارای بافتی یکنواخت و با چسبندگی لازم و دارای زهکشی مناسب باشد ( زهکش کامل از تجمع زیاد آب جلوگیری کرده و اکسیژن کافی در اختیار نشا قرار می دهد.) به علت محدود بودن فضای گلدان ها و یا سینی های نشاء...

ادامه مطلب