هورمون های گیاهی

هورمونهای گیاهی عهده‌دار تنظیم و هماهنگی فرآیندهایی هستند که در نقاط مختلف پیکر گیاهان صورت می‌گیرند. این مواد از ترکیبات آلی هستند که در بافتهای ویژه‌ای ساخته می‌شوند و مستقیما از یاخته‌ای به یاخته دیگر و یا از طریق آوندها در سراسر گیاه انتقال می‌یابند و در محل هدف تاثیر می‌گذارند.

بعضی از هورمونهای گیاهی نیز اثر بازدارندگی دارند. بطور کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای گیاهی تحریک کننده و بازدارنده تنظیم می‌شود. بعضی از هورمون های گیاهی محرک رشد هستند، در حالی که هورمونهای دیگری همین فرآیندها را کند می‌کنند یا به تاخیر می‌اندازند.

فروشگاه اینترنتی کشاورزنت مجموعه از بهترین هورمون های گیاهی را  با قیمتی مناسب و کیفیتی تضمین شده فراهم آورده است.

انواع از هورمونهای گیاهی مانند اکسین، جیبرلین، سیتوکینین، آبسیزیک اسید، نفتالیک اسید و … وجود دارد که هر کدام نقش بسزایی در افزایش تولید و میزان بازدهی محصولات کشاورزی دارد.

نمایش 1–12 از 14 نتیجه