کود اسید آمینه ۸۰% آمینوگان

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی با شماره های ۰۹۱۲۰۹۱۱۲۵۴ – ۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۶ ۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲  تماس حاصل فرمایید.

کود کامل فرموکمپلکس

 

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی با شماره های ۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲-۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ تماس حاصل فرمایید.

بذر-خیار--گلخانه-ای-اتا

بذر خیار گلخانه ای اتا مقاوم به سرما

 

[caption id="attachment_10364" align="aligncenter" width="680"] مشخصات بذر خیار گلخانه ای اتا[/caption]

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی با شماره های ۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۶ -۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲ تماس حاصل فرمایید.