نظرات مشتریان

Untitled-2
خدمات بسیار خوب و مناسب ، احترام به نظر مشتری و پاسخگویی مناسب از جمله ویژگی های مثبت کشاورزنت می باشد.
محمد حسینی (رشت)
2
تجربه مجموعه ما با کشاورزنت یکی از بهترین دوران کاری را برای ما رقم زده که هم اکنون بازخورد کیفیت محصولات در کمتر از یکسال بسیار مثبت ارزیابی می شود.
اردشیر سامانی (نکا)
4
همکاری با کشاورزنت یکی از بهترین تجربیات  ما می‌باشد. ارائه محصولات خوب و با کیفیت باعث متمایز شدن کشاورزنت از فروشگاه های دیگر می شود.
مهدی محمدی (شاهرود)
3
محصولات بسیار خوب و مناسب ، احترام به نظر مشتری و پاسخگویی مناسب از جمله ویژگی های مثبت کشاورزنت می باشد.
حاج علی حمزه ای (شهرکرد)