برنامه تغذیه

تغذیه درختان لیمو

تغذیه درختان لیمو

تغذیه درختان لیمو

مقدمه

لیموترش یکی از مهمترین انواع مرکبات در دنیا محسوب می شود و ایران با تولید حدود 40 درصد از لیموترش دنیا، رتبه نخست را دارد و کشورهای حاشیه دریای مدیترانه رتبه های بعدی را در اختیار دارند. 

مقادیر کاربرد کود آلی در تغذیه درختان لیمو

برای آماده سازی بستر کاشت نهال لیموترش بسته به میزان کربن آلی خاک ، مقدار توصیه شده مصرف کود آلی به این صورت است که اگر طی نتایج آزمون خاک، مقدار کربن آلی خاک در حدود 0.2 تا 0.8 باشد نیاز به 25 تن کود آلی پوسیده در هکتار خواهد بود. اگر کربن آلی خاک در حدود 0.8 تا 2 باشد ، نیاز به 10 تن کود آلی پوسیده خواهد بود.

همچنین میتوان از کودهای ماکرو کامل برای تقویت خاک در کشت نهال لیمو استفاده کرد. استفاده از ترکیبات کودهای ماکرو علاوه بر تامین و تعادل عناصر مختلف در خاک انرژی مورد نیاز نهال را جهت رشد و ریشه دوانی فراهم کرده و محیط و بستر خاک را برای رشد نهال مناسب می کند. از این رو استفاده از این کودها به همراه کودهای آلی به میزان مورد نیاز طبق آزمایش خاک میتواند برای نهال ها بسیار مفید و سودمند باشد. کود فرموکمپلکس و کود کمپلکس پلاس دو ترکیب فوق العاده برای استفاده بدین منظور می باشد. 

برای آشنایی با کود رشد درخت لیمو با کارشناسان کشاورزنت 09917916682-09112736082 تماس حاصل فرمایید.

توصیه مصرف کودهای ماکرو در تغذیه درختان لیمو

قبل از کاشت نهال مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم برحسب انواع آن به خاک اضافه خواهد شد. کودها بایستی در چاله غرس نهال جایگذاری شوند ولی در تماس با ریشه نهال نباشند بلکه با یک لایه خاک جدا گردند تا ریشه نهال تماسی با کودهای فسفاته و پتاسه نداشته باشد. برای تامین نیتروژن مورد نیاز میتوان از سولفات آمونیوم و اوره استفاده کرد. بهترین منبع برای تامین نیتروژن مورد نیاز درختان لیمو سولفات آمونیوم است چرا که با داشتن گوگرد باعث اصلاح ساختار خاک شده و منبع مناسب برای تامین ازت می باشد. فسفر مورد نیاز درختان لیمو ، بطور معمول از دو نوع کود سوپرفسفات تریپل و دی آمونیوم فسفات استفاده می شود و لذا براساس نتایج آزمون خاک چنانچه مقدار فسفر موجود در خاک بین 5 تا 15 میلیگرم در هر کیلوگرم خاک باشد باید کودهای گفته شده را به مقدار لازم به ازای هر درخت استفاده کرد.

پتاسیم

برای تامین پتاسیم مورد نیاز درختان لیمو، بطور معمول از کود سولفات پتاسیم استفاده می شود که در اینجا نیز براساس نتایج آزمون خاک، چنانچه مقدار پتاسیم خاک، بین 50 تا 200 میلیگرم در هر کیلوگرم خاک باشد میبایست مقدار 250 گرم سولفات پتاسیم به ازای هر درخت استفاده کرد اما اگر مقدار پتاسیم خاک بین 200 تا 300 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم خاک بود ، در آن صورت 50 گرم کود سولفات پتاسیم به هر درخت اضافه می شود. کود سولفات پتاسیم سوپر مکس با دارا بودن 52 درصد پتاسیم و 18 درصد گوگرد ترکیبی مناسب جهت تامین میزان پتاسیم خاک است.

برای آشنایی با کود رشد درخت لیمو با کارشناسان کشاورزنت 09917916682-09112736082 تماس حاصل فرمایید.

یکی از بهترین راه ها برای تامین تمامی عناصر مورد نیاز درختان استفاده از کودهای ماکروکامل پایه گوگردی مانند فرموکمپلکس و کمپلکس پلاس است. این دو محصول دارای تمامی عناصر ماکرو و میکرو بوده که کند رها می باشند و طی در فصل رویشی در خاک آزاد شده و باعث تامین عناصر مورد نیاز درختان و تقویت ریشه ها می شوند.

تغذیه درختان لیمو
کود کمپلکس پلاس،  کود فرموکمپلکس (برای خرید روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید)
توصیه مصرف کودهای ریزمغذی

برای تامین عناصر ریزمغذی مانند آهن و منگنز و روی و مس از ترکیباتی نظیر سولفات آهن و سولفات روی و سولفات منگنز و سولفات مس در چاله کاشت درخت نظیر روش مصرف کود های فسفره و پتاسه بکار می رود. میزان مصرف کودهای سولفات آهن و سولفات منگنز و سولفات روی و سولفات مس به ترتیب برای هر چاله کاشت، 300 گرم و 200 گرم و 200 گرم و 50 گرم خواهد بود. کودها بایستی در کف گودال قرار داده شوند و با ریشه تماس نداشته باشند تا باعث سوختگی ریشه و خشک شدن نهال غرس شده، نشوند. البته مقادیر گفته شده ممکن است با توجه به آزمون خاک در زمین های مختلف متفاوت باشد.

برنامه محلول پاشی در تغذیه درختان لیمو

بدین منظور ابتدا در فصل زمستان و در اسفند ماه برای تقویت جوانه های جدید و همیچنین جلوگیری از سال آوری درختان لیمو میتوان از ترکیب فروت ست به همراه اسید امینه استفاده نمود. ترکیبات روی و بر باعث تامین انرژی گیاه در هنگام بیدار شدن شده و باعث افزایش طول لوله گرده می شود. جوانه های گل در ابتدای فصل بشدت تحت تاثیر مقادیر ازت روی و بر هستند.

گلدهی 

در ابتدای فروردین و در زمان گلدهی به منظور تقویت گلدهی میتوان از ترکیبات مخصوص مانند دکتولیف و یا بیولایت استفاده نمود. ترکیبات حاوی اسید جیبرلین نیز باعث بهبود گلدهی می شوند و می توانند از ریزش گلها در طی فصل رویشی جلوگیری کنند.

تشکیل میوه 

در فصل اردیبهشت نیز در زمان تشکیل میوه ها برای حفظ و نگهداری میوه ها میتوان از کود های حاوی بر و کلسیم استفاده نمود. این دو عنصر نقش بسزایی در افزایش باردهی و جلوگیری از ریزش میوه های تشکیل شده دارند.

استفاده از کود کالمکس گلد امکس انگلستان در ابتدای بهار باعث افزایش میزان گرده افشانی، افزایش تشکیل میوه و جلوگیری از ریزش گل و بار خواهد شد. مقادیر بالای کلسیم به همراه بر در این محصول باعث افزایش طول دوره گرده افشانی خواهد شد. 

تغذیه درختان لیمو
کود کالمکس گلد امکس ضد ریزش گل، (برای خرید روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید)
قبل از برداشت محصول 

استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس در طی باردهی در تغذیه درختان لیمو تاثیر زیادی بر افزایش سایز و کیفیت میوه ها خواهد گذاشت. فسفر عامل بسیار مهمی در چرخه سلولی بوده و در سیستم غشا و تولید قند حضور دارد. پتاسیم باعث کنترل و تحریک فعالیت کانال های یونی پتاسیمی شده و در نتیجه با افزایش فعالیت متابولیسم سلول های گیاهی را افزایش می دهد. برای تامین عناصر فسفر و پتاسیم میتوان از دو روش آبیاری و محلول پاشی استفاده نمود.

کود پی کی 50-50 محصولی متفاوت با درصد بالایی از پتاسیم و فسفر است. این کود قابلیت محلول پاشی را در طی فصل دوره باردهی داشته و باعث افزایش سایز، رنگ و طعم میوه لیمو خواهد شد. ترکیب این دو عنصر و مصرف همزمان با هم باعث افزایش کیفیت و بافت میوه می شود.

تغذیه درختان لیمو
کود افزایش وزن میوه پی کی 50-50  (برای خرید روی لینک محصول مورد نظر کلیک کنید)
نکات مهم در تغذیه درختان لیمو
 • محلول پاشی درختان لیمو در فاصله زمانی بهار تا اواخر تیر به دفعات سه الی پنج بار در طول سال بوسیله کودهای حاوی عناصر ماکرو و میکرو و انواع هورمون های گیاهی مفید است.
 • تغذیه برگی عناصر میکرو در زمانی که برگهای جوان باشند به گونه ای که دوسوم برگها کاملا توسعه یافته اما قبل از بلوغ کامل می باشند، قابل توصیه می باشد. به هر حال، محلول پاشی ها بایستی بیشتر در زمان رشد بهاره انجام شود.
 • مناسبترین زمان محلول پاشی قبل از ساعت 9 صبح و یا بعد از ساعت 6 بعدازظهر است.
 • بهترین شرایط آب و هوایی برای محلول پاشی زمانی است که دمای هوا بین 18 تا 29 درجه سانتیگراد باشد و سرعت وزش باد کم باشد یعنی حداکثر 8 کیلومتر بر ساعت باشد و رطوبت نسبی هوا بالای 70 درصد باشد.
 • در ضمن کم بودن احتمال بارندگی در 24 تا 48 ساعت بعد از محلول پاشی نیز اهمیت ویژه ای دارد.
 • محلول پاشی در زمانی که گیاه نیاز به آبیاری ندارد یعنی چند روز پس از آبیاری باید انجام شود. 
 • توصیه می شود پس از محلول پاشی، باغ آبیاری شود.
 • از آنجا که اغلب روزنه های مرکبات، در سطح زیرین برگ قرار دارند. لذا توصیه می شود محلول پاشی بطور کامل انجام شود.
 • دامنه اسیدیته محلول نیز باید کنترل شود تا در محدوده بین 6 تا 8 باشد.
 • برای افزایش جذب محلول از طریق روزنه های برگ توصیه می شود مویان با غلظت 0.5 در هزار به محلول اضافه شود.
 • توجه گردد که از سمپاشی برای محلول پاشی استفاده شود که توان پودر کردن محلول را داشته باشد.
 • لازم به ذکر است چون محلول پاشی باید حداقل با فاصله ی دو هفته ای انجام شود تا درخت فرصت کافی برای سوخت و ساز عناصر غذایی و مقابله با تنش های اسمزی اضافه شده را داشته باشد.
 • در صورت آمیختن چندین کود یا کود مربوطه با سموم، از قابلیت اختلاط آنها مطمئن بوده و از بروز رسوب در تانک جلوگیری شود.
 • به طور کلی بهتر است برای هر نوع محلول پاشی ، محلول را در ظرف دیگری درست کرده و پس از گذراندن از صافی مورد استفاده قرار گیرد.
 • محلول پاشی نیترات کلسیم با غلظت دو در هزار در زمان خنکی هوا توصیه می شود.
 • رخداد کمبود آهن تحت شرایط قلیایی و اسیدیته بالا، بسیار محتمل است. با کاربرد دوره ای کلاتهای آهن مناسب برای خاکها با اسیدیته بالا در بهار ، می توان کمبود آهن را جبران کرد.
 • در صورت مشاهده زردبرگی یا همان کلروز آهن، از کلات آهن EDDHA 6%  هر بار به میزان 20 تا 30 گرم برای هر درخت دو یا سه بار در سال استفاده شود.
 • استفاده از انواع کلات های محلول پاشی آهن و روی و منگنز و مس تجاری به شرط اثربخشی و معتبر بودن شرکت سازنده و طبق دستورالعمل کاربردی مجاز می باشد.

تهیه و تنظیم: کارشناسان فنی کشاورزنت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *