برنامه تغذیه

برنامه غذایی بادمجان طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی بادمجان

اولین و مهمترین کار در کشت بادمجان انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. هدف از انتخاب برنامه غذایی بادمجان بدست آوردن بالاترین تناژ در واحد سطح و تولید با کیفیت بادمجان میباشد. خواندن این مطلب به شما کشاورزان کمک خواهد کرد تا به بهترین برنامه غذایی مناسب برای کشت بادمجان برسید.

برای دریافت بهترین برنامه غذایی بادمجان با کارشناسان کشاورزنت (09112736082-09917916682) تماس حاصل فرمایید.
برنامه غذایی بادمجان
قبل از کاشت 

در برنامه غذایی بادمجان به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه بادمجان  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود. برای تقویت خاک و افزایش میزان حاصل خیزی می توان از کودهای ماکرو پایه گوگردی مانند کمپلکس پلاس یا فرموکمپلکس استفاده کرد. این ترکیبات دارای تمامی عناصر مورد نیاز گیاه هستند که با ازاد سازی عناصر به کندی در طی فصل کاشت تا برداشت انرژی مورد نیاز گیاهان را فراهم میکنند.

برنامه غذایی چغندر
توصیه کودی در این مرحله

کمپلکس پلاس ،  فرموکمپلکس (برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید)

توضیحات و نحوه مصرف

برای این منظور مقدار 300 تا 400 کیلوگرم کمپلکس پلاس را میتوان در سطح زمین توسط دستگاه های خاکورزی استفاده نمود. همچنین در گلخانه ها مقدار 150 تا200 کیلوگرم در هر هزار متر مربع برای افزایش حاصل خیزی کفایت می کند. 

تقویت و رشد نشاء

تولید و تکثیر بهترین نشا در کشت محصولات کشاورزی بسیار حائز اهمیت می باشد. نشاء یکی از مهمترین مراحل جهت کشت گیاهان صیفی مانند بادمجان است. نشا بادمجان بدلیل داشتن ساقه نازک و برگهای نازک نیازمند تغذیه مناسب می باشد. 

توصیه کودی در این مرحله

 یونی گلد 20 گرم در 10 لیتر آب روی نشاها بعد از هر آبیاری (برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید)

7 روز بعد از انتقال نشا

در برنامه غذایی بادمجان در این مرحله به منظور افزایش قدرت ریشه زایی و استقرار بهتر نشاء می بایست از کودهای تقویت کننده سیستم ریشه استفاده نمود. در این مرحله بدلیل وجود عوامل بیماری زا ممکن ات عارضه بوته میری رخ دهد. تقویت بوته های نشا از ابتدا باعث جلوگیری از خسارت عوامل بیماری زا شده و در آینده باعث افزایش میزان بازدهی و تولید خواهد شد.

توصیه کودی در این مرحله

ویگور هیوم ، سوپر هیبرید، میکروم ، ماکسینیم (برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید)

توضیحات و نحوه مصرف

از کود ویگور هیوم به عنوانی ترکیبی برای افزایش رشد ریشه ها به میزان 1تا2 کیلوگرم در هکتار و یا از کود سوپر هیبرید به میزان 2/5 تا 5 لیتر در هکتار باید به صورت آبیاری (قطره ای، غرقابی) استفاده نمود. به منظور افزایش رشد ریشه ها میتوان این عملیات را در هفته دو بار تکرار نمود. برای افزایش میزان سطح برگ نیز استفاده از کودهای میکروم سیفو ایتالیا به میزان 1 کیلوگرم به همراه کود عصاره جلبک دریایی و محرک رشد ماکسینیم به میزان 1 لیتر در 400 لیتر آب استفاده نمود.

برای اطلاع از مراحل برنامه تغذیه بادمجان با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

 

15 روز بعد از انتقال نشا

گیاه بادمجان دارای رشد نامحدود و همینطور میوه دهی نامحدود است. این گیاه در طی دوره برداشت در صورتیکه بوته ضعیف باشد میوه دهی خوب و با کیفیتی نخواهد داشت. پس باید برای داشتن بوته های قوی و محصول خوب از ابتدا شروع به تقویت بوته های بادمجان کرد.

برای آشنایی با کود تقویتی بادمجان با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

توصیه کودی در این مرحله

کود 20-20-20 فرمولایف ، کود سوپر هیبرید، کود ویگور هیوم، فنیکس سیلور (برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید)

توضیحات و نحوه مصرف

بدین منظور ابتدا از کود سوپر هیبرید به صورت آبیاری به میزان 2/5 لیتر در هکتار میتوان استفاده نمود. همچنین 4 روز بعد باید از ترکیب کود 20-20-20 به میزان 10 کیلوگرم به همراه یک کیلوگرم ویگورهیوم به صورت آب آبیاری (قطره ای / غرقابی) استفاده نمود. در بین آبیاری ها میتوان به منظور افزایش رشد از کود فنیکس به همراه 20-20-20 فرمولایف استفاده کرد. 

قبل از گلدهی

مرحله مهم در کشت صیفی جات مرحله گلدهی می باشد. ریزش گل و عدم تلقیح گل ها از موارد متعدد گزارش شده توسط کشاورزان است. فسفر روی و بر سه عنصر مهم در برنامه تغذیه بادمجان هستند. این سه عنصر باعث افزایش گلدهی و افزایش کرده افشانی و تبیدل گل به میوه می شوند. 

برنامه تغذیه پیاز

توصیه کودی در این مرحله

بیولایت ، آمینواستارتر ، فروت ست، آمینوگان ، 10-50-10 اگریلایزر (برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید)

توضیحات و نحوه مصرف

در برنامه غذایی بادمجان در این مرحله به منظور افزایش رشد و گل انگیزی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش محیطی و تغذیه ای به گیاه و به منظور تکمیل فرایند تغذیه ابتدا از کود بیولایت برای تحریک و افزایش گلدهی، سپس از کود دکتولیف امینواستارتر برای پایداری در گلدهی و از کود فروت ست میکرولیک به همراه آمینوگان برای افزایش گرده افشانی و از 10-50-10 اگریلایزر برای تامین فسفر و تحریک گلدهی میتوان استفاده نمود.

برای آشنایی با کود برای باردهی بادمجان با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

تشکیل میوه

بادمجان در طول دوره میوه دهی نیازمند یک کمپلکس کامل از مواد غذایی میباشد. استفاده از تمامی عناصر مورد نیاز گیاه در این مرحله بسیار حائز اهمیت می باشد. تشکیل میوه در بادمجان تحت تاثیر عناصر نیتروژن فسفر و پتاسیم است. استفاده از عناصر ریزمغذی مانند آهن و منیزیم باعث افزایش باردهی و افزایش کیفیت میوه ها خواهد شد.

توصیه کودی در این مرحله

فسفیت کا 100 ، 36-12-12 فرمولایف ، کواد 14 (برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید)

توضیحات و نحوه مصرف 

در برنامه غذایی بادمجان در ابتدای تشکیل میوه ها بایستی از کود فسفیت کا 100 به صورت محلول پاشی و کود 36-12-12 اگریلایزر به صورت آبیاری و سپس از کود کواد 14 امکس انگلستان برای افزایش میفت و جلوگیری از کج شدگی میوه ها استفاده نمود. 

برای آشنایی با بهترین کود برای ثمر بادمجان با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

طی رشد میوه

در برنامه غذایی بادمجان برای داشتن میوه های با کیفیت بایستی یک ریتم غذایی خاص و مشخص و منظم را مصرف نمود. گیاه بادمجان دارای رشد نامحدودی بوده و از این نظر نیز پر مصرف می باشد. نیازهای غذایی در طی رشد میوه افزایش یافته و گیاه نیازمند دریافت تمامی عناصر است.

توصیه کودی در این مرحله

نیترات کلسیم سولار روسیه، نیترات کلسیم جنوبگان، 30-5-15 سولومکس ، یونی گلد، کا52 سوپرمکس (برای خرید روی محصول مورد نظر کلیک کنید)

توضیحات و نحوه مصرف

در برنامه غذایی بادمجان در این مرحله میبایست ابتدای از کود نیترات کلسیم سولار به صورت آبیاری و همچنین کود یونی گلد به همراه کا 52 سوپرمکس به صورت محلول پاشی و سپس از کود 30-5-15 سولومکس استفاده کرد.

برای آشنایی با کود مخصوص گلدهی بادمجان با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

-جهت مشاهده انواع کود ان پی کا، محرک رشد، اصلاح کننده خاک و ارگانیک به فروشگاه کشاورزنت مراجعه فرمایید ( مشاوره و ارسال رایگان از جمله خدمات ماست).

گرد آورنده : شهریار رضایی، کارشناس گیاه پزشکی. 

بازگشت به لیست

2 دیدگاه در “برنامه غذایی بادمجان طبق محصولات کشاورزنت

 1. مهدی عرب قنبری گفت:

  سلام برای تامین کود ومشاوره در زمینه تولید بادمجان بلند گلخانه ای اگر برنامه ای دارید ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سپیده مدنی گفت:

   سلام وقت بخیر
   بله میتونید با شماره های ۰۹۱۱۲۷۳۶۰۸۲
   و ۰۹۹۱۷۹۱۶۶۸۲ تماس بگیرید و در این زمینه با کارشناسان مفصل صحبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.