برنامه تغذیه, مقالات و تحقیقات

برنامه غذایی بادمجان طبق محصولات کشاورزنت

برنامه غذایی بادمجان

برنامه غذایی بادمجان

1- قبل از کاشت 

به منظور تقویت خاک و آماده سازی زمین کشاورزی برای کشت گیاه بادمجان  از کود های فسفات و پتاس و کود های پوسیده دامی و گوگرد قبل از کاشت  با توجه به آزمایش خاک استفاده می شود.

مرحله چهار برگی نشاء

مرحله چهار برگی نشاء

2- شش تا هفت برگی نشاء

در این مرحله به منظور افزایش قدرت ریشه زایی و استقرار بهتر نشاء از کود گروول حاوی 50 درصد هیومیک اسید و 20 درصد فولویک اسید و عناصر ریزمغذی به میزان 2-3 کیلوگرم در هکتار  و یا فنیکس سیلور  حاوی 22 درصد هیومیک اسید و 12 درصد فولویک اسید و عناصر ریزمغذی 2-4 لیتر در هکتار و یا اکتیواتور 200-400 گرم در هکتار  به صورت آبیاری استفاده می کنیم .

لینک خرید کود هیومیک اسید گروول https://b2n.ir/GROWELL

3- بیست روز بعد از انتقال نشاء

در مرحله ی بعد میبایست به منظور افزایش رشد و افزایش  رشد برگی و استقرار کامل گیاه از کودهای کامل 20-20-20 فلورال سیفو یا 20-20-20 گرین به میزان 2-3 کیلوگرم به همراه  100 گرم اکتیواتور  یا یک لیتر ماسیس بی سی در هکتار استفاده نمود.

لینک خرید کود فلورال https://b2n.ir/flo

لینک خرید کود هیومیک اسید گروول https://b2n.ir/GROWELL

لینک خرید کود ماسیس بی سی https://b2n.ir/macis

قبل از گلدهی بادمجان

                                                                          قبل از گلدهی بادمجان

4-قبل از گلدهی

در این مرحله به منظور افزایش رشد و گل انگیزی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش محیطی و تغذیه ای به گیاه و به منظور تکمیل فرایند تغذیه از کمپلکس ریزمغذی میکروم به میزان یک کیلوگرم به همراه آمینواسید آزومین 1-2 لیتر در هکتار استفاده شود.

لینک خرید کود میکروم https://b2n.ir/mic

لینک خرید کود آزومین https://b2n.ir/azo

گلدهی بادمجان

                                                                                                                                گلدهی بادمجان

5-تشکیل میوه

بادمجان در طول دوره میوه دهی نیازمند یک کمپلکس کامل از مواد غذایی میباشد. در این مرحله نیز بایست به منظور آماده سازی شرایط مساعد برای میوه دهی  از کودهای مکمل حاوی عناصر جلبک دریایی  نیز باید استفاده نمود.برای این مورد نیز می بایست از کود آلگاسیفو ( 1 لیتر) در هکتار به همراه کود کامل پتاس بالا گرین 43-10-5 و یا پوتاسیو 43 درصد به میزان 2-3 کیلوگرم در هکتار استفاده شود. استفاده از اسیدهای آمینه و هورمون های گیاهی در شرایط میوه دهی باعث افزایش جذب سایر عناصر  میشود.

لینک خرید کود آلگاسیفو https://b2n.ir/alga

لینک خرید کود پتاسیو https://b2n.ir/POTASIO

تشکیل میوه بادمجان

                                                                                                                                 تشکیل میوه بادمجان

6-طی رشد میوه

برای این مورد نیز می بایست از کود آلگاسیفو ( 1 لیتر) در هکتار به همراه کود کامل پتاس بالا گرین 43-10-5  به میزان 2-3 کیلوگرم در هکتار و پتاس 23 درصد گرین 2 -3 لیتر در هکتار استفاده شود.

لینک خرید کود آلگاسیفو https://b2n.ir/alga

لینک خرید کود پتاسیو https://b2n.ir/POTASIO

رشد میوه بادمجان

                                                                                        رشد میوه بادمجان

7-اولین برداشت

بعد از هر برداشت نیزط به منظور تامین نیازهای ضروری گیاه برای تولید میوه بهتر و بیشتر و افزایش کیفیت و کمیت محصول بایستی از کودهای آلگاسیفو 3000 به میزان یک لیتر به همراه 2 لیتر آزومین حاوی 32 درصد آمینو اسید در 400 لیتر آب استفاده نمود.

لینک خرید کود آزومین https://b2n.ir/azo

لینک خرید کود آلگاسیفو https://b2n.ir/alga

8-تکرار هر دو هفته یکبار  

هر دو هفته یکبار بایستی از کودهای کامل 20-20-20 فلورال سیفو یا 20-20-20 گرین به میزان 2-3 کیلوگرم به همراه  100 گرم اکتیواتور  یا یک لیتر ماسیس بی سی در هکتار استفاده نمود.

لینک خرید کود فلورال https://b2n.ir/flo

لینک خرید کود هیومیک اسید گروول https://b2n.ir/GROWELL

لینک خرید کود ماسیس بی سی https://b2n.ir/macis

 

-چنانچه شما کود دیگری مد نظرتان می باشد با توجه به درصد و کیفیت آن میتوانید جایگزین نمایید.

-جهت رفع کمبود تمامی عناصر دیگر میکرو بطور یکجا، میتوانید از کود میکروم استفاده نمایید.

-جهت مشاهده انواع کود ان پی کا، محرک رشد، اصلاح کننده خاک و ارگانیک به فروشگاه کشاورزنت مراجعه فرمایید ( مشاوره و ارسال رایگان از جمله خدمات ماست).

گرد آورنده : شهریار رضایی، کارشناس گیاه پزشکی. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *