نمایش 1–12 از 15 نتایج

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
خیار
بستن

بذر خانگی خیار بوته ای

3,000 تومان

خیار بوته ای

 • کاشت : بهاره
 • برداشت : 55 - 50 روز
 • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682 

بادمجان قلمی
بستن

بذر خانگی بادمجان قلمی

3,000 تومان

بادمجان دلمه

 • کاشت : بهاره
 • برداشت : 70 روز
 • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

تماس و مشاوره : 09112736082 - 09917916682

تره
بستن

بذر خانگی تره

3,000 تومان

تره

 • کاشت : بهاره
 • برداشت : 45 روز
 • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر

تماس و مشاوره : 09112736082 -09917916682

فلفل دلمه ای
بستن

بذر خانگی فلفل دلمه ای  

3,000 تومان

فلفل دلمه سبز

 • کاشت : بهاره
 • برداشت : 75 - 60 روز
 • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

تماس و مشاوره: 09112736082 -09917916682

کدو سبز
بستن

بذر خانگی کدو سبز 

3,000 تومان

کدو سبز

 • کاشت : بعد از سرمای بهاره
 • برداشت : 60 - 45 روز
 • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

تماس و مشاوره: 09112736082 -09917916682

لوبیا سبز
بستن

بذر خانگی لوبیا سبز

3,000 تومان

لوبیا سبز

 • کاشت : بعد از سرمای بهاره
 • برداشت : 60 روز
 • عمق کاشت : 5 - 2 سانتیمتر

تماس و مشاوره: 09112736082 -09917916682

شاهی
بستن

بذر سبزی خانگی شاهی

3,000 تومان

شاهی

 • کاشت : بهاره
 • برداشت : 40 - 30 روز
 • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
 

تماس و مشاوره: 09112736082 -09917916682

شنبلیله
بستن

بذر سبزی خانگی شنبلیله

3,000 تومان

شنبلیله

 • کاشت : بهاره
 • برداشت : 45 - 30 روز
 • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر

تماس و مشاوره: 09112736082-09917916682

شاهپسند
بستن

بذر گل شاهپسند الوان

4,000 تومان

شاهپسند الوان

 • گیاه : یکساله
 • فرم : بسیار پر گل
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : متوسط
 • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
 • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
 • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان
 • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 30 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  
شب بو
بستن

بذر گل شب بو زعفرانی

4,000 تومان

شب بو زعفرانی

 • گیاه : دائمی
 • فرم : مخلوط کم پر و پر پر
 • رنگ : زعفرانی
 • ارتفاع : متوسط
 • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
 • زمان نشاء کاری : اواخر پاییز
 • زمان گلدهی : اواخر زمستان تا اواسط بهار
 • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  
کوکب
بستن

بذر گل کوکب الوان

4,000 تومان

کوکب الوان

 • گیاه : یکساله
 • فرم : پر گل
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : متوسط
 • زمان خزانه کاری : اوایل بهار
 • زمان نشاء کاری : اواخر بهار
 • زمان گلدهی : تابستان
 • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682  
گازانیا
بستن

بذر گل گازانیا الوان

4,000 تومان

گازانیا الوان

 • گیاه : دائمی
 • فرم : پر گل
 • رنگ : الوان
 • ارتفاع : کوتاه
 • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
 • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
 • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
 • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
تماس و مشاوره: 09112736082 - 09917916682