گل جالیز

گُل جالیز گل جالیز یا گلک (Orobanche) سرده‌ای از گیاهان گلدار است که در حدود ۱۵۰ گونه دارد.این جنس در ایران ۳۶ گونه دارد که همگی انگل دیگر گیاهانند.گل جالیز انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه میباشد. به دلیل فقدان برگ و سبزینه با جذب آب و مواد غذایی از گیاه...

ادامه مطلب

شناسایی و مبارزه با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم

مقدمه  در بین تمامی گیاهان زراعی، گندم بیشترین سطح زیر کشت را در جهان دارد. تقریبا یک ششم از کل زمینهای زراعی جهان زیر کشت گندم است. گندم با سطح کشت حدود 6 میلیون هکتار در کشور  مهمترین محصول زراعی محسوب می شود. یکی از عواملی که بیشترین خسارت را به...

ادامه مطلب

شناسایی و مبارزه با علف های هرز باریک برگ مزارع گندم

مقدمه  در بین تمامی گیاهان زراعی، گندم بیشترین سطح زیر کشت را در جهان دارد. تقریبا یک ششم از کل زمینهای زراعی جهان زیر کشت گندم است. گندم با سطح کشت حدود 6 میلیون هکتار در کشور و 350000 هکتار در استان خراسان رضوی مهمترین محصول زراعی محسوب می شود. یکی...

ادامه مطلب