آفات مهم هندوانه و خربزه

آفات مهم هندوانه و خربزه 1-Aphis gossypii شته جالیز مشخصات آفت این حشرات گلابی شکل با بدنی نرم و دارای قطعات دهانی زننده-مکنده هستند. آن ها خرطوم خود را به داخل رگبرگ یا بافت گیاهی فرو می کنند و شیره گیاه را می مکند و سپس شیره را از خود دفع...

ادامه مطلب

بیماری های هندوانه

بیماری های مهم هندوانه    سفیدک سطحی جالیز  Cucurbit powdery mildew عامل بیماری به طور کلی عامل دو گونه قارچ به اسامی زیر می باشد: Erysiphe cichoracearum -1 Sphaerotheca fuliginea-2 شرایط مساعد بیماری -این بیماری در درجه حرارت 20 تا 24 درجه سانتی گراد به سرعت گسترش می یابد. - عالئم بیماری در سطح زیرین برگ ها و بیش تر در...

ادامه مطلب

بیماری های گوجه فرنگی -شناسایی، کنترل، مدیریت

بیماری های گوجه فرنگی مقدمه مقاومت رقم‌های مختلف گوجه فرنگی نسبت به آفات و بیماری‌های گوناگون متفاوت است. محصولات گوجه فرنگی در معرض از بین رفتن توسط آفات، بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی، رقابت با علف‌های هرز و شرایط آب‌وهوایی و خاکی نامساعد هستند. آفات و بیماری‌های گوجه فرنگی اغلب با آفات و بیماری‌های سایر گیاهان خانوادهٔ سیب‌زمینیان مانند بادمجان و توتون مشترک‌اند. یکی از بیماری‌های شایع گوجه...

ادامه مطلب

بیماری های کلزا – پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا (Sclerotinia Rot)

کلزا کلزا یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و دارای طیف نسبتا وسیعی از سازگاری اقلیمی است. به علت میزان روغن موجود در دانه های گیاه کلزا، این گیاه برای سده های پی در پی کشت می شود. محل رویش این گیاه ابتدا در کرانه ی شرقی...

ادامه مطلب