مهمترین آفات گوجه فرنگی: بخش دوم شته سبز هلو

شته سبز هلو  مقدمه  شته سبز هلو (نام علمی: Myzus persicae) (به انگلیسی: Green peach aphid)  گونه ای همه جازی بوده و در بیشتر نقاط جهان انتشار دارد. میزبان اصلی آن هلو بوده ولی به دیگر درختان هسته دار نیز آسیب می رساند. این شته دومیزبانه بوده وبخشی از سال را روی میزبان های ثانوی شامل گوجه...

ادامه مطلب

مهمترین آفات گوجه فرنگی: بخش اول مگس سفید گلخانه

عملکرد محصول و کیفیت میوه به کنترل مناسب عامل های بیماری زای باکتریایی،قارچی، ویروسی،نماتد ها،حشرات و کنه های آفت بستگی دارد.در طی فصل رشد ترکیبی ازعملیات زراعی،زیستی،شیمیایی و غیره با عنوان مدیریت تلفیقی آفت باید برای محافظت محصول از عامل های بیماری زا و آفات به کار رود.نخستین گام در...

ادامه مطلب

آفات گوجه فرنگی ، شناسایی ، مدیریت و کنترل

آفات گوجه فرنگی 1 – مگس میوه کوئیزلند نام علمی: Bactrocera tryoni این آفات حشره های بالغ شبیه زنبور هستند، رنگ آن ها قرمز-قهوه ای با خطوط زرد است و در حدود 8 میلی متر طول دارند. این حشره بر خلاف مگس خیار، هیچ خط زردی در پایین سطح پشتی قفسه سینه بین...

ادامه مطلب