مهمترین آفات گوجه فرنگی: بخش دوم شته سبز هلو

شته سبز هلو  مقدمه  شته سبز هلو (نام علمی: Myzus persicae) (به انگلیسی: Green peach aphid)  گونه ای همه جازی بوده و در بیشتر نقاط جهان انتشار دارد. میزبان اصلی آن هلو بوده ولی به دیگر درختان هسته دار نیز آسیب می رساند. این شته دومیزبانه بوده وبخشی از سال را روی میزبان های ثانوی شامل گوجه...

ادامه مطلب

مهمترین آفات گوجه فرنگی: بخش اول مگس سفید گلخانه

عملکرد محصول و کیفیت میوه به کنترل مناسب عامل های بیماری زای باکتریایی،قارچی، ویروسی،نماتد ها،حشرات و کنه های آفت بستگی دارد.در طی فصل رشد ترکیبی ازعملیات زراعی،زیستی،شیمیایی و غیره با عنوان مدیریت تلفیقی آفت باید برای محافظت محصول از عامل های بیماری زا و آفات به کار رود.نخستین گام در...

ادامه مطلب

کرم قوزه پنبه

کرم قوزه پنبه Heliothis obsoleta F Syns:Chloridea obsoleta F Chloridea armigera F Heliothis armigra F Heliothis Zea Boddie (Lep.Noctuidae)   گونه ای است پلی فاژ و همه جایی ، که در ایران در اکثر مناطق پنبه کاری کشور نظیر گرگان ، گنبد ، دشت مغان ، کرمان و فارس انتشار دارد . لاروهای این آفت با تغذیه از...

ادامه مطلب

سموم فسفره، دیازینون

 سموم فسفره آلی یک گروه بزرگ از مواد شیمیایی و حشره کش ها هستند که برای پستانداران شدیداً سمی هستند. ولی آن ها معمولاً کم دوامند و خطر کمتری از سموم کلره برای محیط زیست دارند. سموم آلی فسفره دارای چندین نام عمومی بوده که تعدادی از آن ها صحیح می با...

ادامه مطلب

گل جالیز

گُل جالیز گل جالیز یا گلک (Orobanche) سرده‌ای از گیاهان گلدار است که در حدود ۱۵۰ گونه دارد.این جنس در ایران ۳۶ گونه دارد که همگی انگل دیگر گیاهانند.گل جالیز انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه میباشد. به دلیل فقدان برگ و سبزینه با جذب آب و مواد غذایی از گیاه...

ادامه مطلب

آفات مهم هندوانه و خربزه

آفات مهم هندوانه و خربزه 1-Aphis gossypii شته جالیز مشخصات آفت این حشرات گلابی شکل با بدنی نرم و دارای قطعات دهانی زننده-مکنده هستند. آن ها خرطوم خود را به داخل رگبرگ یا بافت گیاهی فرو می کنند و شیره گیاه را می مکند و سپس شیره را از خود دفع...

ادامه مطلب

بیماری های هندوانه

بیماری های مهم هندوانه    سفیدک سطحی جالیز  Cucurbit powdery mildew عامل بیماری به طور کلی عامل دو گونه قارچ به اسامی زیر می باشد: Erysiphe cichoracearum -1 Sphaerotheca fuliginea-2 شرایط مساعد بیماری -این بیماری در درجه حرارت 20 تا 24 درجه سانتی گراد به سرعت گسترش می یابد. - عالئم بیماری در سطح زیرین برگ ها و بیش تر در...

ادامه مطلب

آفات گوجه فرنگی ، شناسایی ، مدیریت و کنترل

آفات گوجه فرنگی 1 – مگس میوه کوئیزلند نام علمی: Bactrocera tryoni این آفات حشره های بالغ شبیه زنبور هستند، رنگ آن ها قرمز-قهوه ای با خطوط زرد است و در حدود 8 میلی متر طول دارند. این حشره بر خلاف مگس خیار، هیچ خط زردی در پایین سطح پشتی قفسه سینه بین...

ادامه مطلب

بیماری های گوجه فرنگی -شناسایی، کنترل، مدیریت

بیماری های گوجه فرنگی مقدمه مقاومت رقم‌های مختلف گوجه فرنگی نسبت به آفات و بیماری‌های گوناگون متفاوت است. محصولات گوجه فرنگی در معرض از بین رفتن توسط آفات، بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی، رقابت با علف‌های هرز و شرایط آب‌وهوایی و خاکی نامساعد هستند. آفات و بیماری‌های گوجه فرنگی اغلب با آفات و بیماری‌های سایر گیاهان خانوادهٔ سیب‌زمینیان مانند بادمجان و توتون مشترک‌اند. یکی از بیماری‌های شایع گوجه...

ادامه مطلب

شناسایی و مبارزه با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم

مقدمه  در بین تمامی گیاهان زراعی، گندم بیشترین سطح زیر کشت را در جهان دارد. تقریبا یک ششم از کل زمینهای زراعی جهان زیر کشت گندم است. گندم با سطح کشت حدود 6 میلیون هکتار در کشور  مهمترین محصول زراعی محسوب می شود. یکی از عواملی که بیشترین خسارت را به...

ادامه مطلب

12