آموزش کاشت هندوانه بخش اول

کاشت هندوانه  هندوانه گیاهی است یکساله و علفی، دارای ساقه‌های خزنده و طویل که در آن گل‌های نر و ماده روی یک بوته قرار دارند و همیشه تعداد گل‌های نر بیشتر از گل‌های ماده است. هندوانه دارای ارقام و انواع مختلفی است که از نظر شکل، اندازه، رنگ پوست، رنگ...

ادامه مطلب

آموزش نحوه نشا کاری

    نشاکاری   بذر بعضی گیاهان نظیر انواع کلم، گوجه فرنگی، بادمجان و گل هایی مانند بنفشه، اطلسی و میمون و همچنین برنج و توتون را ابتدا در خزانه کاشته، سپس به محل اصلی منتقل می سازند. این عمل را نشاکاری  می نامند. گیاهانی که از طریق نشاکاری کشت می شوند معمولاً می...

ادامه مطلب

نشانه های کمبود عناصر غذایی در گندم

نشانه های کمبود عناصر غذایی در گندم مقدمه : بذر گندم پس از آنکه در خاک مناسب کاشته شد و جوانه تولید نمود، برای آنکه زندگی گیاهی خود را با رشد و نمو کامل ادامه داده و محصول خوب و کافی بدهد لازم است شرایط تغذیه آن کاملا مناسب و مساعد و...

ادامه مطلب

آماده سازی زمین برای کاشت گندم

خاکی که برای کشت گندم در نظر گرفته می شود باید به اندازه کافی عمق داشته و در قسمت سطحی نرم و حاصلخیز بوده، زیاد پوک نباشد و از وسایل و ادوات کشاورزی بیش از اندازه مورد نیاز در زمین استفاده نشود. به طور کلی هدف از تهیه زمین گندم عبارتند از : زیر خاک کردن کاه و کلش، از بین بردن علف های هرز، زیر خاک کردن مواد تقویت کننده، حفظ رطوبت موجود در خاک، نرم کردن و افزایش عمق خاک زراعتی.

ادامه مطلب

بهترین دما برای کشت گندم

بهترین دما برای رشد گندم مقدمه : کشت و کار و رشد و نمو این نبات در تمام نقاط دنیا و در آب و هوای مختلف امکان پذیر می باشد. گندم گیاهی است که در نیمکره شمالی و جنوبی کشت می شود، لیک برای هر شرایط آب و هوایی باید نژاد بخصوصی را...

ادامه مطلب

کاشت گندم

کاشت گندم مقدمه : کاشت گندم و روش های مختلف آن در مناطق مختلف ایران تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلف، متفاوت بوده و بستگی کامل به عوامل زیر دارد : 1—تجربه و عادت کشاورزان، به طور کلی آموزش دیدن کشاورزان. 2- وسعت زمین کشاورزی. 3- شیب دار بودن یا مسطح بودن زمین. 4- مقدار آب...

ادامه مطلب